ابعاد و قیمت ها

مخزن آب دات کام بنر

جدول ابعاد و قیمت مخزن ، منبع ، وان و سپتیک تانک

مخازن پلی اتیلنطول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت
(ریال)
مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقیکلیک کنید714448730,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی714448640,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی7354581,000,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی735458770,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی9960681,650,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی9960681,400,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی10862681,820,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی10862681,500,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی12070772,110,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی12070771,750,000
مخزن 400 لیتری افقی سه لایه12067752,399,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی12067752,060,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی13579862,940,000
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 13579862,540,000
چهار پایه فلزی ( تا 500 لیتری افقی )13070402,300,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی17081913,838,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی17081913,568,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی15590984,030,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی15590983,670,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی1681001044,820,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی 1681001044,180,000
مخزن با درب قفل دار (1000 افقی)1681001046,320,000
چهار پایه فلزی ( تا 1000 لیتری افقی )16090403,500,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی1991161207,180,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی1991161206,280,000
مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه2011241318,940,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی2011241317,670,000
چهار پایه فلزی ( تا 2000 لیتری افقی )190115404,900,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی 25013615012,600,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی25013615011,210,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 25015917018,250,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی25015917017,040,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی 25019019023,730,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی 25019019022,450,000
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار460190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
معرفی مخزن پلاستیکی اسید---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
طول
(cm)
عرض
(cm)
ازتفاع
(cm)
قیمت
(ریال)
مخزن زیر پله 500 لیتری سه لایه KU12888953,150,000
مخزن زیر پله 500 لیتری تک لایه KU12888952,940,000
مخزن زیر پله 1000 لیتری سه لایه KU160901155,200,000
مخزن زیر پله 1000 لیتری تک لایه KU160901154,940,000
مخزن زیرپله 1000 لیتری سه لایه PLکلیک کنید170901055,909,000
مخزن زیرپله 1000 لیتری تک لایه PL170901055,523,000
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
قطر(cm)ارتفاع(cm) قیمت(ریال)
مخزن 100 لیتری عمودی سه لایهکلیک کنید52751,040,000
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه5275840,000
مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه601001,600,000
مخزن 220 لیتری عمودی تک لایه601001,400,000
مخزن 350 لیتری عمودی سه لایه691302,070,000
مخزن 350 لیتری عمودی تک لایه691301,860,000
مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه831132,450,000
مخزن 500 لیتری عمودی تک لایه 831132,330,000
چهار پایه فلزی ( تا 500 لیتری عمودی) + 1000 لیتری عمودی بلند8585402,300,000
مخزن 550 لیتری عمودی سه لایه721682,790,000
مخزن 550 لیتری عمودی تک لایه721682,580,000
مخزن کروی 900 لیتری سه لایه 1331334,230,000
مخزن کروی 900 لیتری تک لایه1331333,770,000
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه1091454,370,000
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه1091453,790,000
چهار پایه فلزی ( تا 1000 لیتری عمودی کوتاه )105105403,000,000
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه882084,600,000
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه882084,190,000
مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه1211706,120,000
مخزن 1500 لیتری عمودی تک لایه1211705,640,000
مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه1341956,880,000
مخزن 2000 لیتری عمودی تک لایه1341956,230,000
چهار پایه فلزی ( تا 2000 لیتری عمودی )130130404,400,000
مخزن 3000 لیتری عمودی سه لایه15320211,140,000
مخزن 3000 لیتری عمودی تک لایه1532029,850,000
مخزن 5000 عمودی کوتاه سه لایه22216016,940,000
مخزن 5000 عمودی کوتاه تک لایه22216015,400,000
مخزن 5000 عمودی بلند سه لایه20022516,940,000
مخزن 5000 عمودی بلند تک لایه20022515,400,000
مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه24923534,310,000
مخزن 10000 لیتری عمودی تک لایه24923530,680,000
مخزن 20000 لیتری عمودی270420تماس
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبیمخزن مکعبیطول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت
(ریال)
مخزن مکعبی 275 لیتری سه لایه6262972,270,000
مخزن مکعبی 275 لیتری تک لایه6262971,930,000
مخزن 800 لیتری مکعبی افقی سه لایه17090704,557,000
مخزن 800 لیتری مکعبی افقی تک لایه17090704,293,000
مخزن 1000 لیتری مکعبی سه لایه153671455,950,000
مخزن 1000 لیتری مکعبی تک لایه153671455,520,000
مخزن 2000 لیتری کتابی سه لایه2157020011,240,000
مخزن 2000 لیتری کتابی تک لایه215702009,930,000
سپتیک تانک سپتیک تانکطول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت
(ریال)
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250185200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360185200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480185200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانکطول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت
(ریال)
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت
(ریال)
مخزن انبساط 100 لیتری عمودی دو لایه فوم دار52701,340,000
مخزن انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار60952,220,000
مخزن انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار691302,870,000
انواع وانوانطول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت
(ریال)
وان 60 لیتری PLکلیک کنید737317620,000
وان 100 لیتری KU676740870,000
وان 100 لیتری PL975526870,000
وان 150 لیتری KU8269411,260,000
وان 200 لیتری KU10068511,380,000
وان 200 لیتری PL9866511,380,000
وان 500 لیتری PL13884632,930,000
وان 500 لیتری KU14489612,930,000
وان 700 لیتری KU148100793,690,000
وان 800 لیتری PL122116784,050,000
وان 1000 لیتری KU211100714,190,000
وان 1000 لیتری PL210110674,190,000
وان 1300 لیتری KU212122796,330,000
وان 1500 لیتری PL213115916,650,000
وان 2000 لیتری PL248135879,290,000
حفاظ فلزی وان---تماس
وان چرخ دار---تماس

 

حمل رایگان مخزن آب

تصاویر انواع مخازن پلاستیکی خوابیده شرکت پلاستونیک

تصاویر انواع مخازن پلاستیکی ایستاده شرکت پلاستونیک

تصاویر انواع مخازن مکعبی شرکت پلاستونیک

فروش انواع وان در مخزن آب دات کام به همراه فروش انواع مخزن ، منبع و تانکر پلی اتیلن و پلاستیکی در مخزن آب دات کام. با خدمات حمل رایگان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برای خریدهای بیش از ۱۰۰۰ لیتر در مخزن آب دات کام 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.