قیمت منبع آب ، تانکر پلاستیکی و مخزن پلی اتیلن تهران

قیمت مخزن پلی اتیلن در تهران با تخفیف ویژه

( ویژه خریداران عمده )

نام محصول

طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت
(ریال)

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)

تحویل فوری
71
44
48
730,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
714448620,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
735458950,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
735458730,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
9960681,570,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
9960681,330,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
11262701,730,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
11262701,430,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
10570772,010,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
10570771,670,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
12470772,580,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
12470772,210,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
13579863,800,000
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
13579862,420,000
چهار پایه فلزی ( تا 500 لیتری افقی )13070402,300,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17181913,810,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17181913,450,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
15590983,880,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
15590983,520,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1681001104,600,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1681001104,010,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1681001106,650,000
چهار پایه فلزی ( تا 1000 لیتری افقی )16090403,500,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
2021101166,900,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
2021101166,040,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2021241358,610,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2021241357,350,000
چهار پایه فلزی ( تا 2000 لیتری افقی )190115404,900,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24014015212,150,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24014015210,750,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
25015917017,770,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
25015917016,580,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24518019023,080,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24518019021,780,000
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار
360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار
460190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار
720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار
960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار
1500190200تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده

---تماس

مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن زیر پله 500 لیتری سه لایه KU12888953,370,000
مخزن زیر پله 500 لیتری تک لایه KU12888953,140,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
170901055,720,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
170901055,300,000

مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
5275990,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
5275790,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
601021,540,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
601021,360,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
691321,990,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
691321,790,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
851192,360,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
851192,220,000
چهار پایه فلزی ( تا 500 لیتری عمودی)
+ 1000 لیتری عمودی بلند
8585402,300,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
721702,670,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
721702,470,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1331324,060,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1331323,620,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1091454,200,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1091454,650,000
چهار پایه فلزی ( تا 1000 لیتری عمودی) 105105403,000,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
882124,430,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
882124030,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1211725,890,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1211725,42,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1321886,620,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1321886,000,000
چهار پایه فلزی ( تا 2000 لیتری عمودی) 130130404,400,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
15320810,790,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1532089,490,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22216016,630,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22216014,840,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
18822516,300,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
18822514,84,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22219017,800,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22219017,200,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24923532,630,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24923529,550,000
مخزن 20000 لیتری عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
300335تماس
مخازن قابل دفن---تماس

مخازن مکعبیمخزن مکعبی
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17090704,400,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17090704,130,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
163621405,720,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
163621405,310,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2157320011,250,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
215732009,890,000
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
250185200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
360185200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
480185200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
مخزن انبساط 100 لیتری عمودی دو لایه فوم دار52701,430,000
مخزن انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار60952,370,000
مخزن انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار691303,070,000

انواع وانوان
وان 60 لیتری تحویل فوری PLکلیک کنید
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
737317530,000
وان 100 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
676740820,000
وان 100 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
975526740,000
وان 150 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
9969411,130,000
وان 200 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
10068511,280,000
وان 200 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
9866511,280,000
وان 500 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
13884632,720,000
وان 500 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
14489612,720,000
وان 700 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
148100793,480,000
وان 800 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
122116783,800,000
وان 1000 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
211100714,030,000
وان 1000 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
210110674,030,000
وان 1300 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
212122796,090,000
وان 1500 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
213115916,400,000
وان 2000 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
248135878,940,000
حفاظ فلزی وان---تماس
وان چرخ دار---تماس

برای اطلاع از قیمت مخزن پلی اتیلن در تهران به صورت تک فروشی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
تماس با مخزن آب دات کام