مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن ۲۰۰ لیتری تک لایه(ورودی و خروجی و شناور یک دوم)

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن ۷۰ لیتری تک لایه ( ورودی و خروجی و شناور یک دوم اینچ)

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن ۷۰ لیتری سه لایه ( ورودی و خروجی و شناور یک دوم اینچ)

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن ۱۰۰ لیتری سه لایه (ورودی و خروجی و شناور یک دوم اینچ)

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه (ورودی،خروجی و شناور ۱/۲اینچ)

مشاوره خرید مخزن آب