مخازن زیرپله ای

ابعاد مخزن زیر پله
مخازن پلی اتیلن    
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
طول (cm)عرض (cm)ازتفاع (cm)قیمت(ریال) ابعاد مخزن زیرپله ای
مخزن زیر پله 500 لیتری سه لایه KU12888953,370,000
مخزن زیر پله 500 لیتری تک لایه KU12888953,140,000
مخزن زیر پله 1000 لیتری سه لایه KU160901155,200,000
مخزن زیر پله 1000 لیتری تک لایه KU160901154,940,000
مخزن زیرپله 1000 لیتری سه لایه PLکلیک کنید170901056,360,000
مخزن زیرپله 1000 لیتری تک لایه PL170901055,900,000
مخزن 800 لیتری مکعبی افقی سه لایه17090704,557,000
مخزن 800 لیتری مکعبی افقی تک لایه17090704,293,000

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.