بروزرسانی:یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۲

به کلیه قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

تماس بگیرید
41,000 تومان
تماس بگیرید
55,000 تومان
تماس بگیرید
72,000 تومان
تماس بگیرید
92,000 تومان
تماس بگیرید
100,000 تومان
تماس بگیرید
137,000 تومان
تماس بگیرید
270,000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
289,000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
504,000 تومان
581,000 تومان
تماس بگیرید
600,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 60 لیتر

619,000 تومان
637,000 تومان
فروش ویژه
664,000 تومان
تماس بگیرید
759,000 تومان
تماس بگیرید
769,000 تومان
771,000 تومان
فروش ویژه
814,000 تومان
فروش ویژه
814,000 تومان
تماس بگیرید
824,000 تومان
تماس بگیرید
824,000 تومان
842,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 100 لیتر PL

895,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 100 لیتر ku

895,000 تومان
921,000 تومان
1,008,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
1,010,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
1,055,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
1,055,000 تومان