بروزرسانی:یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲

به کلیه قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تخفیف!

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 60 لیتر

643,500 تومان
تخفیف!
663,300 تومان
تخفیف!
تخفیف!
799,200 تومان
تخفیف!
805,000 تومان
تخفیف!
875,700 تومان
تخفیف!
890,100 تومان
تخفیف!
890,100 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تخفیف!

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 100 لیتر PL

930,600 تومان
937,278 تومان
تخفیف!
تماس بگیرید
تخفیف!
957,600 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 100 لیتر ku

984,000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تخفیف!
1,125,000 تومان