بروزرسانی:دوشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۲

به کلیه قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

تماس بگیرید
41,000 تومان
تماس بگیرید
55,000 تومان
تماس بگیرید
72,000 تومان
تماس بگیرید
92,000 تومان
تماس بگیرید
100,000 تومان
تماس بگیرید
137,000 تومان
تماس بگیرید
270,000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
289,000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
504,000 تومان
تماس بگیرید
600,000 تومان
639,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 60 لیتر

681,000 تومان
فروش ویژه
691,000 تومان
701,000 تومان
تماس بگیرید
835,000 تومان
فروش ویژه
841,000 تومان
تماس بگیرید
846,000 تومان
فروش ویژه
848,000 تومان
فروش ویژه
848,000 تومان
892,000 تومان
تماس بگیرید
906,000 تومان
تماس بگیرید
906,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 100 لیتر PL

984,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 100 لیتر ku

984,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
1,010,000 تومان
تماس بگیرید
1,013,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
1,055,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
1,055,000 تومان
1,110,000 تومان
فروش ویژه
1,171,000 تومان