بروزرسانی:پنجشنبه, ۱۳ بهمن , ۱۴۰۱

به کلیه قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

تماس بگیرید
27,000 تومان
تماس بگیرید
37,000 تومان
تماس بگیرید
64,000 تومان
تماس بگیرید
72,000 تومان
تماس بگیرید
92,000 تومان
تماس بگیرید
92,000 تومان
تماس بگیرید
138,000 تومان
تماس بگیرید
147,000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
309,000 تومان
تماس بگیرید
358,000 تومان
تماس بگیرید
472,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 60 لیتر

503,000 تومان
518,000 تومان
تماس بگیرید
617,000 تومان
625,000 تومان
650,000 تومان
تماس بگیرید
660,000 تومان
تماس بگیرید
661,000 تومان
684,000 تومان
696,000 تومان
696,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 100 لیتر PL

727,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 100 لیتر ku

727,000 تومان
740,000 تومان
749,000 تومان
810,000 تومان
تماس بگیرید
845,000 تومان
تماس بگیرید
863,000 تومان