به کلیه قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی

منبع ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه

نمره 5.00 از 5
10,617,000 تومان 10,192,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی

منبع ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه

10,324,000 تومان 9,911,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
5,921,000 تومان 5,684,000 تومان
فروش ویژه
5,655,000 تومان 5,429,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی

مخزن ۷۵۰۰ لیتری سه لایه عمودی KU

4,333,000 تومان 4,160,000 تومان
فروش ویژه
4,247,000 تومان 4,077,000 تومان
فروش ویژه
4,035,000 تومان 3,874,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
3,245,000 تومان 3,115,000 تومان
فروش ویژه
3,211,000 تومان 3,082,000 تومان
فروش ویژه
3,178,000 تومان 3,051,000 تومان
فروش ویژه
3,062,000 تومان 2,939,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
2,993,000 تومان 2,873,000 تومان
فروش ویژه
2,956,000 تومان 2,838,000 تومان
فروش ویژه
2,941,000 تومان 2,823,000 تومان
فروش ویژه
2,870,000 تومان 2,755,000 تومان
فروش ویژه
2,244,000 تومان 2,154,000 تومان
 
مشاوره خرید مخزن آب