منبع افقی یا خوابیده 100 لیتری پلی اتیلن و پلاستیکی
مخزن افقی ۱۰۰ لیتری پلی اتیلن
مخزن و منبع افقی خوابیده 250 لیتری پلی اتیلن و پلاستیکی ضد جلبک
مخزن افقی ۲۵۰ لیتری پلی اتیلن
مخزن و منبع افقی 300 لیتری پلی اتیلن و پلاستیکی
مخزن افقی ۳۰۰ لیتری پلی اتیلن
مخزن و منبع افقی 500 لیتری پلی اتیلن
مخزن افقی ۵۰۰ لیتری پلی اتیلن
مخزن افقی 800 لیتری پلی اتیلن پلاستیکی
مخزن افقی ۸۰۰ لیتری پلی اتیلن
مخزن و منبع 1000 لیتری پلی اتیلن و پلاستیک
مخزن ۱۰۰۰ لیتری پلی اتیلن

2000 o abi

مخزن 2000 لیتری افقی و خوابیده سه لایه
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.