لیست قیمت انواع مخزن آب پلی اتیلن طبرستان

ابعاد و قیمت انواع مخزن آب

برای اطلاع از تخفیفات و لیست قیمت کلیه محصولات اعم از انواع مخزن پلی اتیلن و مخزن آب در طبرستان، وان پلاستیکی و … با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید و یا با تکمیل فرم درخواست تماس از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.

برای ثبت سفارش مخازن پلی اتیلن لطفاً با شماره 02144548922 تماس حاصل نمایید. کلیه اطلاعات از طریق واتس آپ و تلگرام خدمتتان ارسال خواهد شد.

نام محصولابعاد برحسب سانتی مترقیمت(ریال)
طولعرضارتفاع
مخزن 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
71
44
48
8,280,000
مخزن 70 لیتری افقی تک لایه PT
60
41
48
8,270,000
مخزن 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
71
44
48
11,990,000
مخزن 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
73
54
58
11،410،000
مخزن 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
73
54
58
12,650,000
مخزن 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 99
60
68
20,100,000
مخزن 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
99
60
68
24،650،000
مخزن 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
112
62
70
22،220،000
مخزن 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
112
 62
70
26،100،000
مخزن 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
105
70
75
22،820،000
مخزن 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
105
70
75
27،540،000
مخزن 300 لیتری افقی سه لایه PT
98
70
80
27،200،000
مخزن 350 لیتری افقی سه لایه PT
118
72
76
30،680،000
مخزن 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک124707734،080،000
مخزن 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک124707730،580،000
مخزن 400 لیتری افقی سه لایه PT123707734،080،000
مخزن 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
135
79
86
42،040،000
مخزن 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک135798633،600،000
مخزن 500 لیتری افقی سه لایه PT129768443,340,000
مخزن 600 لیتری افقی سه لایه PT147
84
86
50،580،000
مخزن 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک171819156،740،000
مخزن 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک171819152،710،000
مخزن 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک155909858،110،000
مخزن 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک155909855،380،000
مخزن 800 لیتری افقی سه لایه PT
148
89
9757،360،000
مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک16810011069،080،000
مخزن 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
168
100
110
63،410،000
مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه PT
160
94
103
71,150,000
مخزن 1500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
110
116
95،700،000
مخزن 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک202110116100،680،000
مخزن 1500 لیتری افقی سه لایه PT191108113105,360,000
مخزن 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
124
135
122،320،000
مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
202
124
135
127،530،000
مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه PT
196
123
132
131,220,000
مخزن 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
240
140
152
186،420،000
مخزن 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک240140152190،910،000
مخزن 3000 لیتری افقی سه لایه PT220141150191,570,000
مخزن 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک250159170264،310،000
مخزن 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک250159170271،610،000
مخزن 4200 لیتری افقی سه لایه PT227160170288,670,000
مخزن 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
245
180
190
353،320،000
مخزن 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک245180190362،000،000
مخزن 5000 لیتری افقی سه لایه PT270160169363,250,000
مخزن 6000 لیتري افقی سه لایه PT281172184432،500،000
مخزن 8500 لیتري افقی سه لایه PT342184195تماس
مخزن 10000 لیتري افقی سه لایه TP349209218تماس
مخزن 10000 لیتری افقی سه لایه PT355196209670,410,000

ابعاد مخازن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلاستیکی عمودیابعاد برحسب سانتی مترقیمت(ریال)
طولقطرارتفاع
مخزن 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
50
58
9,080,000
مخزن 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
50
58
9,940,000
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
52
75
11,410,000
مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
52
75
12,650,000
مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه PT
45
81
14,700,000
مخزن 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
55
85
13,120,000
مخزن 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
55
85
16,830,000
مخزن 200 لیتری عمودی سه لایه PT
62
84
20،410،000
مخزن 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک6010218,480,000
مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک6010222,810,000
مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه PT589722,880,000
مخزن 250 لیتری عمودی سه لایه PT827024،560،000
مخزن 300 لیتری عمودی سه لایه PT6211825،480،000
مخزن 350 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
69
132
24,060,000
مخزن 350 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
69
132
27,980,000
مخزن 350 لیتری عمودی سه لایه PT
72
103
28,070,000
مخزن 500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
85
119
32,670,000
مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
85
119
35,420,000
مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه PT
87
106
35,560,000
مخزن 550 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
72
170
33,650,000
مخزن 550 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
72
170
39,410,000
مخزن 800 لیتری عمودی سه لایه PT
94
141
50،020،000
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک10914556,100,000
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
109
145
59,290,000
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
8821262,530,000
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
88
212
66,630,000
مخزن 1000 لیتری عمودی سه لایه PT
105
142
59,590,000
مخزن 1500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک12117280,260,000
مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
12117283,420,000
مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه PT
11417085,560,000
مخزن 2000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
132
188
97,790,000
مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
132188100,800,000
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
11323799,350,000
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
113237104,500,000
مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه PT
134165105,300,000
مخزن 3000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
153
208
156,360,000
مخزن 3000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
153
208
156,750,000
مخزن 4000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
183
180
194,370,000
مخزن 4000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
183
180
198،000،000
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
222
160
245,300,000
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 222
160
249,700,000
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 188 225249,110,000
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 188 225256,540,000
مخزن 5000 لیتری عمودی سه لایه PT
185221259,670,000
مخزن 10000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
255
235
482,000,000
مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
255
235
501,600,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه PT
204
335
514,430,000
مخزن 12000 لیتری عمودی سه لایه PT
235
310
595،230،000
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه PT
302
231
616،300،000
مخزن 15000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
254
335
737،000،000
مخزن 20000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 290
335
891,000,000
مخزن 20000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
290
335
924,000,000

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبیابعاد داخلی برحسب سانتی مترقیمت(ریال)
طولعرضارتفاع
مخزن مکعبی عمودی 200 لیتری سه لایه PT604011527،410،000
مخزن کتابی 230 لیتری تک لایه پلاستونیک 604013227،530،000
مخزن کتابی 230 لیتری سه لایه پلاستونیک604013228،830،000
مخزن مکعبی عمودی 300 لیتری سه لایه PT606011134،080،000
مخزن مکعبی افقی 300 لیتری سه لایه PT114705034،370،000
مخزن مکعبی افقی 450 لیتری سه لایه PT150606142،610،000
مخزن کتابی 500 لیتری تک لایه پلاستونیک1425011042،900،000
مخزن کتابی 500 لیتری سه لایه پلاستونیک1425011047،300،000
مخزن مکعبی 800 لیتری تک لایه پلاستونیک 170907066،060،000
مخزن مکعبی 800 لیتری سه لایه پلاستونیک 170907069،470،000
 مخزن کتابی 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک1626214075،710،000
 مخزن کتابی 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک 1626214087،050،000
مخزن مکعبی افقی 1000 لیتری سه لایه PT1851026878,670,000
مخزن مکعبی افقی 1500 لیتری سه لایه PT21011377118،730،000
مخزن کتابی 2000 لیتری تک لایه پلاستونیک21570200155،100،000
 مخزن کتابی 2000 لیتری سه لایه پلاستونیک21570200165،900،000

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ایابعاد داخلی برحسب سانتی مترقیمت(ریال)
طولعرضارتفاع
مخزن زیرپله ای 500 لیتری تک لایه پلاستونیک129817748،380،000
مخزن زیرپله ای 500 لیتری سه لایه پلاستونیک129817754،070،000
مخزن 500 لیتری زیرپله ای سه لایه PT137728453,800,000
مخزن 800 لیتری زیرپله ای سه لایه PT160839876,820,000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک1709010084،700،000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک1709010090،200،000
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای سه لایه PT1728710688,940,000
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک204102118122,100,000
مخزن  1500 لیتری زیرپله ای سه لایه PT196109112122،750،000

ابعاد وان پلاستیکی

وان پلاستیکی (پلی اتیلن)ابعاد داخلی برحسب سانتی مترقیمت(ریال)
طولعرضارتفاع
وان پلاستیکی 20 لیتری PT3030213،730،000
وان پلاستیکی 32 لیتری PT4040205،710،000
وان پلاستیکی 50 لیتری PT5523438،170،000
 وان پلاستیکی 60 لیتری PL 7373178،820،000
 وان پلاستیکی 100 لیتری PL9755 2612،740،000
وان پلاستیکی 120 لیتری PT51516114،650،000
 وان پلاستیکی 150 لیتری KU 99694117،790،000
وان پلاستیکی 180 لیتری بلند PT87388022،810،000
وان پلاستیکی 180 لیتری کوتاه PT170731530،970،000
وان پلاستیکی 190 لیتری PT110503521,170,000
 وان پلاستیکی 200 لیتری PL 98665120،900،000
وان پلاستیکی 210 لیتری PT133612521،170،000
وان پلاستیکی 250 لیتری PT78576924،440،000
وان پلاستیکی 340 لیتری PT149574235,820،000
وان پلاستیکی 350 لیتری PT79628232،560،000
وان پلاستیکی 360 لیتری PT204673136،660،000
وان پلاستیکی 400 لیتری PT131654932،560،000
وان پلاستیکی 440 لیتری PT183803248،860،000
وان پلاستیکی 450 لیتری PT146546248،860،000
وان پلاستیکی 460 لیتری PT806010046،780،000
 وان پلاستیکی 500 لیتری PL 138846344،450،000
وان پلاستیکی 520 لیتری PT115756045،610،000
وان پلاستیکی 550 لیتری PT118588145،610،000
وان پلاستیکی 600 لیتری PT125777048,860,000
 وان پلاستیکی 700 لیتری KU 1481007950،380،000
وان پلاستیکی 720 لیتری PT104849052,090,000
 وان پلاستیکی 800 لیتری PL 1221167859،960،000
وان پلاستیکی 850 لیتری PT119798961,880,000
وان پلاستیکی 900 لیتری PT183866065,180,000
 وان پلاستیکی 1000 لیتری PL 2101106764،900،000
وان پلاستیکی 1300 لیتری KU2121227994،880،000
 وان پلاستیکی 1500 لیتری PL2131159198،800،000
وان پلاسیتیکی 1800 لیتری PT199100100114,020,000
 وان پلاستیکی 2000 لیتری PL24813587146،660،000
وان پلاستیکی 2500 لیتری PT246100100166,440,000
وان پلاستیکی 4000 لیتری PT260124124266,990,000

مخازن بیضی

مخازن بیضیابعاد داخلی برحسب سانتی مترقیمت(ریال)
طولعرضارتفاع
مخزن 500 لیتري بیضی سه لایه PT143955544,130,000
مخزن 1000 لیتري بیضی سه لایه PT1671247168,330,000
مخزن 2000 لیتري بیضی سه لایه PT22214686126,780,000
مخزن 3000 لیتري بیضی سه لایه PT252162107188,840,000
مخزن 5000 لیتري بیضی سه لایه PT285191129348,150,000

مخزن قیفی

مخازن قیفیابعاد داخلی برحسب سانتی مترقیمت(ریال)
طولعرضارتفاع
مخزن 200 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک*748624،030،000
مخزن 200 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک*748627،990،000
مخزن 500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک*7416141،940،000
مخزن 500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک*7416152،410،000
مخزن 1000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک*13312768،200،000
مخزن 1000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک*13312781،000،000
مخزن 1500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک*133167101،500،000
مخزن 1500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک*133167112،840،000
مخزن 2000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک*133208130،900،000
مخزن 2000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک*133208140،800،000
مخزن 3000 لیتری قیفی تک لایه PT*155230188,460,000
مخزن 5000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک*179269264,600,000
مخزن 10000 لیتری قیفی تک لایه PT*230320549,500,000

مخازن پلی اتیلن نیسانی (مخازن پشت نیسانی)

مخازن نیسانیابعاد برحسب سانتی مترقیمت(ریال)
طولعرضارتفاع
مخزن نیسانی 1500 لیتری PT125157112121،910،000
مخزن نیسانی 2000 لیتری گلگیری179121112149،320،000
مخزن نیسانی 2000 لیتری PL تک لایه165155125153,680,000
مخزن نیسانی 2000 لیتری PL سه لایه165155125159,380,000
مخزن نیسانی 2000 لیتری کوتاه21015993152,930,000
مخزن نیسانی 2000 لیتری بلند177153126152,550,000

ویژگیهای مخازن پلاستونیک

مخزن آب پلی اتیلن طبرستان

تولید مخازن آب پلی اتیلن در طبرستان

   طبرستان که نام دیگر آن مازندران است قطب اصلی تولید مخازن پلی اتیلن در ایران است. پلاستونیک از تولید کنندگان برتر مخازن آب پلی اتیلنی است. این تولید کننده جزء با سابقه ترین تولید کنندگان محصولات پلی اتیلنی در طبرستان و ایران هستند و در شهرک مصطفی خمینی ساری واقع شده اند و به دلیل اهمیت ویژه به کیفیت محصولات خود توانسته به عنوان تولید کننده مطرح در حوزه محصولات پلی اتیلنی و پلاستیکی تبدیل شوند. طبرستان معرب واژه تپورستان می باشد. هر چنذ نام مازندران از طبرستان قدیمی تر است ولی در مقاطع زیادی حتی دریای خزر را نیز دریای طبرستان می نامیدند.

   بدون شک، مخازن آب پلاستونیک جزء بهترین مخازن موجود در بازار مخازن آب پلی اتیلنی در ایران می باشند. در تولید آنها از طراحی های بروز، مواد اولیه درجه یک و همچنین مواد فود گرید استفاده می شود و به دلیل رعایت استانداردها و نکات بهداشتی توانسته اند گواهی نامه های مربوطه در این خصوص را کسب نمایند. کسب این گواهینامه ها بسیار دشوار بوده و تنها تعداد معدودی از شرکت هایی که در زمینه تولید محصولات پلی اتیلنی در مازندران یا طبرستان یا کل کشور فعال هستند موفق به اخذ این گواهینامه ها شده اند. مخازن پلی اتیلن تولید شده در منطقه طبرستان یا مازندران دارای نشان ملی استاندارد ایران و سیب سلامت از سازمان غذا و دارو می باشند. از دیگر شرکتهای فعال در این حوزه که اخیرا حضور فعالی در بازار پیدا کرده شرکت کوشا پلاست گلستان است که طبق بررسی های کارشناسان مخزن آب دات کام به خوبی توانسته کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. کوشا پلاست گلستان تلاش می کند در سطح استانداردهای شرکتی همچون پلاستونیک تولید کند.

چرا از برند های معتبر پلاستونیک و طبرستان مخزن تهیه کنیم؟

چون محصولات برند های معتبر پلاستونیک و طبرستان از بهترین مواد خام یعنی پلی اتیلن سنگین HDPE 3840 و با بهترین روش تولید مخزن یعنی قالب گیری دورانی یا روتومولدینگ تولید شده اند. در کنار این دو اصل مخازن پلاستونیک و طبرستان ضدجلبک، آنتی باکتریال، ضد خورنده و آنتی یووی هستند. بنابر این از این مخازن می توان برای ذخیره آب آشامیدنی، آتشنشانی، آبیاری زمین کشاورزی و باغات، اسید، مواد شیمیایی، مواد دارویی، مواد غذایی مانند روغن های خوراکی و … استفاده کرد.

اما اگر از مشتری های سخت پسند هستید و با کیفیت برتر محصولات به تنهایی متقاعد نمی شوید، به جای درستی آمده اید ! مخازن طبرستان و پلاستونیک در کنار ارائه ی کیفیت برتر، دارای بهترین سیستم پشتیبانی و خدمات پس از فروش در میان برند ها نیز هستند. تمامی محصولات ارائه شده در این فروشگاه دارای ضمانت تعویض 5 ساله و خدمات پس از فروش 10 ساله هستند که با خروج محصول از انبار فعال می شوند.

تیم مجرب مشاوران و کارشناسان فنی نیز شما را در تجربه خرید مخزن درجه یک طبرستان پلاستونیک همراهی می کنند؛ برای شروع با شماره (10 خط) 02144548922 تماس بگیرید.

مزایای مخزن طبرستان و پلاستونیک

ضد جلبک : مخازن سه لایه مانع نفوذ نور خورشید به داخل مخزن هستند و رشد جلبک را به صفر می رسانند.

آنتی باکتریال : داخلی ترین لایه مخزن با مواد ذخیره شده تماس دارد که آنتی باکتریال بودن این لایه رشد باکتری داخل مخزن را تا 99% کاهش می دهد!

فودگرید : محصولات پلاستیکی فودگرید محصولاتی هستند که می توانند با مواد خوراکی در تماس باشند بدون آنکه به سلامت آن مواد آسیبی برسانند. لایه داخلی مخازن طبرستان و پلاستونیک نیز از نوع فودگرید بوده و هیچ مشکلی برای ذخیره آب آشامیدنی و دیگر مواد خوراکی ندارند.

آنتی یووی : اشعه یووی موجود در نور خورشید باعث زنگ زدگی در مخازن فلزی و تغییر رنگ یا حتی تغییر شکل در مخازن پلی اتیلنی معمولی می شود. اما این مشکل در مخزن آنتی یووی ( Anti-UV ) به طور کامل حل شده است.

تفاوت مخزن تک لایه و سه لایه طبرستان چیست؟

مخازن تک لایه امکان جلوگیری از نفوذ نور خورشید به داخل مخزن را ندارند بنابر این شرایط برای رشد جلبک و تکثیر باکتری ها فرآهم می شود. تکثیر باکتری در مخزن باعث ناسالم شدن آب آشامیدنی می  شود اما رشد جلبک در کنار ناسالم کردن آب، می تواند باعث ایجاد طعم و بو ناخوشایند و همچنین گرفتگی لوله ها یا اتصالات ورودی و خروجی نیز بشود.
مشکل رشد جلبک در مخازن سه لایه کاملا حل شده است و به همین دلیل است که به این مخازن، ضدجلبک نیز گفته می شود. مخزن ضدجلبک از 3 لایه تشکلیل شده است که لایه میانی مشکی رنگ است و از نفوذ نور خورشید به داخل مخزن به طور کامل جلوگیری می کند. از همین طریق رشد جلبک ناممکن می شود.

تنوع قالب ها

قالب در واقع شکل ظاهری و اندازه ابعاد یک مخزن است و مشخص است که تنوع قالب ها روند خرید را برای مشتریان راحت تر می کند. تنوع قالب این امکان را به مشتریان می دهد که مخزن مناسب را برای محلی که در نظر گرفته اند پیدا کنند.

مخزن عمودی

مخازن عمودی طبرستان پلاستونیک به شکل استوانه ایستاده هستند و برای نصب در محلی که محدودیت اندازه ندارد مناسب اند. این مخازن نیازی به پایه ندارند و امکان نصب آن ها در پارکینگ، حیاط و هر سطح صاف دیگری به جز پشت بام فرآهم است. قیمت مخزن عمودی بسته به حجم از 1,000,000 تومان تا 92,400,000 تومان متغیر است.

مخزن افقی

مخزن افقی مانند مخزن عمودی به شکل استوانه است با این تفاوت که خوابیده است و در پایین آن پایه هایی یکپارچه با بدنه کار شده است. مخزن افقی برای نصب روی پشت بام و محل هایی که کمبود ارتفاع دارند ایده آل است. قیمت مخزن افقی طبرستان و پلاستونیک در بازه 830,000 تومان تا 67,000,000 تومان است.

مخزن مکعبی، کتابی یا آسان رو 

مخزن مکعبی که با نام های کتابی و آسان رو نیز شناخته می شود مناسب ترین قالب مخزن برای نصب در فضاهای باریک با کمبود عرض ااست. این مخازن نسبت به حجم خود بسیار باریک طراحی شده اند و جدای آن امکان کامل چسباندن آن ها به دیوار نیز وجود دارد. در میان بدنه این مخازن لوله تقویت کننده داخلی کار می شود تا امکان تغییر شکل دادن مخزن وجود نداشته باشد.

مخزن مکعبی، کتابی یا آسانرو طبرستان پلاستونیک اغلب برای مصارف خانگی و ویلا خریداری شده و بسته به حجم خود از2,750,000  تومان تا 16,590,000 تومان قیمت دارند.

مخزن زیر پله

مخزن زیرپله طبرستان پلاستونیک یکی دیگر از قالب هایی است که با نگاه ویژه به محل های دارای محدودیت فضا طراحی شده است. همانطور که از نامش پیداست این مخزن مثلثی شکل مناسب نصب و استفاده در فضای مازاد زیرپله است.
قیمت مخزن زیرپله طبرستان و پلاستونیک در بازه 4,830,000 تومان – 12,275,000 تومان است.

مخزن قیفی

مخزن قیفی که با نام های مخزن زوک یا مخروطی هم شناخته می شود به خاطر طراحی قیفی شکل خود امکان تخلیه آسان، سریع و 100 درصدی را به مصرف کننده می دهد. این ویژگی در بخش خانگی کاربردی ندارد اما در بسیاری از صنایع ویژگی اساسی به حساب می آید.

مخزن قیفی طبرستان پلاستونیک از حجم 200 تا 10000 لیتر تولید می شود و بازه قیمت آن 2,400,000 تومان تا  54,950,000تومان است.

تنوع محصولات

مخزن آب آشامیدنی

مخازن 3 لایه، ضدجلبک، آنتی باکتریال و بهداشتی به طور مشخص برای ذخیره و نگهداری آب آشامیدنی سالم تولید می شوند و از واحد مسکونی تا کارگاه ها و مراکز تجاری کاربرد دارند.

مخزن آب مصرفی

مخازن پلی اتیلنی معمولی یا تک لایه که امکان سطح مشاهده مایع از بیرون آن ها وجود دارد، امکان ذخیره آب آشامیدنی را ندارند چرا که بهداشتی نیستند. از این مخازن برای ذخیره آب مصرفی، شست و شو، آتش نشانی یا آبیاری استفاده می شود.

مخزن اسید و مواد شیمیایی

ذخیره ایمن اسید و دیگر مواد شیمیایی یکی دیگر از قابلیت های مخازن پلی اتیلنی است. پلی اتیلن خاصیت ضدخورندگی دارد و به همین خاطر بر اثر تماس با مواد خورنده مانند اسید ها آسیب نمی بیند. این ویژگی در کنار قیمت اقتصادی باعث شده است تا مخزن پلی اتیلن طبرستان پلاستونیک اولین انتخاب برای ذخیره مواد شیمیایی باشد.

مخزن مواد دارویی و غذایی 

مخزنی که برای مواد دارویی و غذایی استفاده می شود باید بتواند محتویات را در حالت ساکن برای مدت زمان طولانی ذخیره کند، آن هم به شکلی که باکتری در آن رشد نداشته باشد. مخازن پلاس یونیک برند پلاستونیک دقیقا برای همین امر طراحی شده اند.

مخزن نیسانی

همانطور که از نام این محصول پیداست، مخزن نیسانی طبرستان پلاستونیک برای نصب در قسمت بار نیسان طراحی شده است که در حجم های 1500 و 2000 لیتری تولید می شود.

وان پلاستیکی (پلی اتیلنی)

وان های پلاستیکی ( پلی اتیلنی ) طبرستان و پلاستونیک نیز مانند مخازن پلی اتیلنی برای ذخیره و نگهداری مواد مختلفی از آب تا اسید مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر کاربرد های ذکر شده، وان های پلاستیکی ( پلی اتیلنی ) در کسب و کار های دیگر مانند پرورش ماهی ، پرورش زالو و … نیز کاربرد دارند.

تلفن کارشناسان فروش

02144548922 (10خط)

موبایل کارشناسان فروش

آقای علیرضا غلامی
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۷
آقای بهنام موسوی نژاد
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۶
آقای محمد ربیعا
۰۹۱۲۰۴۰۹۴۶۰
آقای وحید سلطانی
09120409461
آقای محمد علی دماوندی
۰۹۳۵۶۳۸۶۳۸۱

2 thoughts on “قیمت مخزن آب پلی اتیلن طبرستان

  1. مدیر میگوید:

    سلام. معمولاً کوچکترین شیبی باعث میشه مخزن پس از آب گیری به مرور دفرمه بشه و استحکام اولیش کم بشه و برای اینکه به صورت شیب دار تولید بشه یا باید کف مخزن تقویت بشه یا از ساپورت فلزی استفاده بشه به همین دلیل هزینه تمام شده و قیمت محصول بیشتر خواهد شد. در هر صورت از پیشنهادتون متشکریم و پیشنهاد شما رو به کارشناسان فنی کارخانه ارسال خواهیم کرد.

  2. نیما بصیری میگوید:

    با سلام خدمت عوامل محترم شرکت
    پیشنهادم اینه که برای تسهیل در شستشوی داخل مخازن کف آن دارای شیب بسیار کم به مرکز مخزن باشه تا راحت تر شستشو انجام بگیره..
    سپاسگذارم

ارسال دیدگاه بسته شده است.