لیست قیمت انواع مخزن آب پلی اتیلن در طبرستان

ابعاد و قیمت انواع مخزن آب

برای اطلاع از تخفیفات و لیست قیمت کلیه محصولات اعم از انواع مخزن پلی اتیلن و مخزن آب در طبرستان، وان پلاستیکی و … با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید و یا با تکمیل فرم درخواست تماس از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.

برای ثبت سفارش مخازن پلی اتیلن لطفاً با شماره ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ تماس حاصل نمایید. کلیه اطلاعات از طریق واتس آپ و تلگرام خدمتتان ارسال خواهد شد.

نام محصول ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
۴,۶۰۰,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه PT
۶۰
۴۱
۴۸
۴,۴۵۰,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
۶,۶۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۳
۵۴
۵۸
۶،۰۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۷۳
۵۴
۵۸
۶,۷۵۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 ۹۹
۶۰
۶۸
۱۱,۱۳۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۹۹
۶۰
۶۸
۱۳،۶۵۰،۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۱۲
۶۲
۷۰
۱۲،۳۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۱۲
 ۶۲
۷۰
۱۴،۴۵۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
۱۲،۶۴۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
۱۵،۲۵۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۹۸
۷۰
۸۰
۱۴،۶۴۸،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۱۸
۷۲
۷۶
۱۶،۵۱۴،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۱۸،۴۰۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۱۶،۳۰۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۲۳ ۷۰ ۷۷ ۱۸،۳۶۲،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۳۵
۷۹
۸۶
۲۳،۳۰۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۱۸،۶۰۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۲۹ ۷۶ ۸۴ ۲۳,۳۴۶,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۴۷
۸۴
۸۶
۲۷،۲۴۶،۰۰۰
مخزن ۷۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۳۱،۴۴۰،۰۰۰
مخزن ۷۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۲۹،۲۰۰،۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۳۲،۲۰۰،۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۳۰،۷۰۰،۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۴۸
۸۹
۹۷ ۳۲،۱۹۴،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ۳۸،۳۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۶۸
۱۰۰
۱۱۰
۳۵،۱۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۶۴
۹۴
۱۰۳
۳۸,۳۳۳,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۱۰
۱۱۶
۵۳،۲۵۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶ ۵۶،۷۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۹۱ ۱۰۸ ۱۱۳ ۵۶,۷۶۵,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
۶۷،۷۷۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
۷۰،۶۵۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۹۶
۱۲۳
۱۳۲
۷۰,۶۸۸,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۰
۱۴۰
۱۵۲
۱۰۲،۹۰۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲ ۱۰۵،۱۱۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۲۰ ۱۴۱ ۱۴۶ ۱۰۳,۱۹۴,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۱۴۵،۵۰۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۱۴۹،۱۶۰،۰۰۰
مخزن ۴۲۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۲۷ ۱۶۰ ۱۷۰ ۱۵۵,۵۰۴,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۵
۱۸۰
۱۹۰
۱۹۵،۴۰۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰ ۱۹۹،۲۰۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۷۰ ۱۶۰ ۱۶۹ ۱۹۵,۶۷۷,۰۰۰
مخزن ۶۰۰۰ لیتري افقی سه لایه PT ۲۸۱ ۱۷۲ ۱۸۴ ۲۳۲،۹۸۸،۰۰۰
مخزن ۸۵۰۰ لیتري افقی سه لایه PT ۳۴۲ ۱۸۴ ۱۹۵ تماس
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتري افقی سه لایه TP ۳۴۹ ۲۰۹ ۲۱۸ تماس
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۳۵۵ ۱۹۶ ۲۰۹ ۳۶۱,۱۵۵,۰۰۰

ابعاد مخازن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
مخزن ۸۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۰
۵۸
۵,۰۳۰,۰۰۰
مخزن ۸۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۰
۵۸
۵,۵۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
۶,۰۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
۶,۷۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۴۵
۸۱
۷,۹۲۴,۰۰۰
مخزن ۱۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۵
۸۵
۷,۲۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۵
۸۵
۹,۳۲۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۵۶
۹۸
۱۰،۹۹۶،۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲ ۱۲,۲۳۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۵۸ ۹۷ ۱۲,۳۳۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۸۲ ۷۰ ۱۳،۲۲۷،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۶۲ ۱۱۸ ۱۳،۷۲۹،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
۱۳,۰۳۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
۱۵,۱۵۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۷۲
۱۰۳
۱۵,۱۲۱۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
۱۷,۷۰۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
۱۹,۱۹۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۸۷
۱۰۶
۱۹,۱۵۶,۰۰۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
۱۸,۶۴۰,۰۰۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
۲۱,۸۳۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۹۴
۱۴۱
۲۶،۹۴۲،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک ۱۰۹ ۱۴۵ ۳۰,۴۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
۱۰۹
۱۴۵
۳۲,۴۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
۸۸ ۲۱۲ ۳۴,۶۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
۸۸
۲۱۲
۳۵,۷۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۰۵
۱۴۲
۳۲,۰۸۸,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۱۲۱ ۱۷۲ ۴۴,۴۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۲۱ ۱۷۲ ۴۶,۲۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۱۴ ۱۷۰ ۴۶,۰۸۸,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۳۲
۱۸۸
۵۵,۰۴۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۳۲ ۱۸۸ ۵۵,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
۱۱۳ ۲۳۷ ۵۵,۰۴۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
۱۱۳ ۲۳۷ ۵۵,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۳۴ ۱۶۵ ۵۶,۷۲۱,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
۸۶,۶۳۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
۸۶,۸۰۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۸۳
۱۸۰
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۸۳
۱۸۰
۱۰۹،۰۶۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
۲۲۲
۱۶۰
۱۳۵,۴۶۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 ۲۲۲
۱۶۰
۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵ ۱۴۲,۱۴۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۸۵ ۲۲۱ ۱۳۹,۸۷۳,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
۲۷۰,۷۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۲۰۴
۳۳۵
۲۷۳,۱۶۸,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۲۳۵
۳۱۰
۳۲۰،۶۵۳،۰۰۰
مخزن ۱۴۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه PT
۳۰۲
۲۳۱
۳۳۲،۰۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۵۴
۳۳۵
۴۰۰،۹۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 ۲۹۰
۳۳۵
۴۸۱,۱۹۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۹۰
۳۳۵
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن مکعبی عمودی ۲۰۰ لیتری سه لایه PT ۶۰ ۴۰ ۱۱۵ ۱۴،۷۶۴،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۳۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۶۰ ۴۰ ۱۳۲ ۱۵،۲۵۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۳۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۴۰ ۱۳۲ ۱۶،۰۰۰،۰۰۰
مخزن مکعبی عمودی ۳۰۰ لیتری سه لایه PT ۶۰ ۶۰ ۱۱۱ ۱۸،۳۶۲،۰۰۰
مخزن مکعبی افقی ۳۰۰ لیتری سه لایه PT ۱۱۴ ۷۰ ۵۰ ۱۸،۵۱۰،۰۰۰
مخزن مکعبی افقی ۴۵۰ لیتری سه لایه PT ۱۵۰ ۶۰ ۶۱ ۲۲،۹۵۱،۰۰۰
مخزن کتابی ۵۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۴۲ ۵۰ ۱۱۰ ۲۲،۷۳۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۴۲ ۵۰ ۱۱۰ ۲۵،۴۰۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۳۶،۶۰۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۳۸،۵۰۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰ ۴۱،۹۵۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰ ۴۸،۲۳۰،۰۰۰
مخزن مکعبی افقی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه PT ۱۸۵ ۱۰۲ ۶۸ ۴۲,۳۷۴,۰۰۰
مخزن مکعبی افقی ۱۵۰۰ لیتری سه لایه PT ۲۱۰ ۱۱۳ ۷۷ ۶۳،۹۵۶،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۸۱،۸۳۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۸۸،۲۴۰،۰۰۰

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۲۴،۹۰۰،۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۲۶،۶۶۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۳۷ ۷۲ ۸۴ ۲۸,۹۸۵,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۵۲ ۸۳ ۹۸ ۳۹,۵۴۲,۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۴۱،۷۳۰،۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۴۸،۱۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۷۲ ۸۷ ۱۰۶ ۴۷,۹۰۷,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک ۲۰۴ ۱۰۲ ۱۱۸ ۶۱,۵۰۰,۰۰۰
مخزن  ۱۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۹۶ ۱۰۹ ۱۱۲ ۶۶،۱۱۶،۰۰۰

ابعاد وان پلاستیکی

وان پلاستیکی (پلی اتیلن) ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
وان پلاستیکی ۲۰ لیتری PT ۳۰ ۳۰ ۲۱ ۲،۰۱۳،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۲ لیتری PT ۴۰ ۴۰ ۲۰ ۳،۰۷۸،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۰ لیتری PT ۵۵ ۲۳ ۴۳ ۴،۳۹۵،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۶۰ لیتری PL  ۷۳ ۷۳ ۱۷ ۴،۸۸۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۰۰ لیتری PL ۹۷ ۵۵  ۲۶ ۷،۰۵۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۲۰ لیتری PT ۴۹ ۴۹ ۶۱ ۷،۸۹۲،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۵۰ لیتری KU  ۹۹ ۶۹ ۴۱ ۹،۷۵۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۸۰ لیتری بلند PT ۷۷ ۲۷ ۸۰ ۱۲،۲۸۲،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۸۰ لیتری کوتاه PT ۱۷۳ ۷۰ ۱۶ ۱۶،۶۷۶،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۹۰ لیتری PT ۱۱۰ ۵۰ ۳۵ ۱۱,۴۰۶,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۲۰۰ لیتری PL  ۹۸ ۶۶ ۵۱ ۱۱،۳۴۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۱۰ لیتری PT ۱۳۲ ۵۹ ۲۵ ۱۱،۴۰۶،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۵۰ لیتری PT ۷۸ ۵۷ ۶۹ ۱۳،۱۶۴،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۴۰ لیتری PT ۱۴۹ ۵۷ ۴۲ ۱۹،۳۰۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۵۰ لیتری PT ۷۶ ۶۰ ۸۱ ۱۷،۵۴۳،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۶۰ لیتری PT ۲۰۲ ۶۷ ۳۱ ۱۹،۷۴۴،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۰۰ لیتری PT ۱۳۰ ۶۴ ۴۹ ۱۷،۵۴۳،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۴۰ لیتری PT ۱۸۳ ۸۰ ۳۲ ۲۶،۳۱۳،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۵۰ لیتری PT ۱۴۴ ۵۴ ۶۲ ۲۶،۳۱۳،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۶۰ لیتری PT ۹۶ ۷۵ ۹۹ ۲۵،۱۹۸،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۵۰۰ لیتری PL  ۱۳۸ ۸۴ ۶۳ ۲۴،۶۳۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۲۰ لیتری PT ۱۱۵ ۷۵ ۶۰ ۲۴،۵۷۱،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۵۰ لیتری PT ۱۱۵ ۵۸ ۸۱ ۲۴،۵۷۱،۰۰۰
وان پلاستیکی ۶۰۰ لیتری PT ۱۲۳ ۷۶ ۷۰ ۲۶,۳۱۳,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۷۰۰ لیتری KU  ۱۴۸ ۱۰۰ ۷۹ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۷۲۰ لیتری PT ۱۰۲ ۸۴ ۹۰ ۲۸,۰۷۱,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۸۰۰ لیتری PL  ۱۲۲ ۱۱۶ ۷۸ ۳۳،۲۲۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۸۵۰ لیتری PT ۱۱۷ ۷۸ ۸۹ ۳۳,۳۳۸,۰۰۰
وان پلاستیکی ۹۰۰ لیتری PT ۱۸۶ ۸۶ ۶۰ ۳۱,۱۰۶,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری PL  ۲۱۰ ۱۱۰ ۶۷ ۳۵،۰۶۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۳۰۰ لیتری KU ۲۱۲ ۱۲۲ ۷۹ ۵۱،۸۰۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری PL ۲۱۳ ۱۱۵ ۹۱ ۵۴،۷۵۰،۰۰۰
وان پلاسیتیکی ۱۸۰۰ لیتری PT ۱۹۸ ۹۷ ۱۰۲ ۶۱,۴۱۸,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری PL ۲۴۸ ۱۳۵ ۸۷ ۷۹،۰۵۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۵۰۰ لیتری PT ۲۴۳ ۹۸ ۱۰۰ ۸۴,۲۲۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۰۰۰ لیتری PT ۲۶۰ ۱۲۳ ۱۲۹ ۱۳۵,۱۰۸,۰۰۰

مخازن بیضی

مخازن بیضی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۵۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۱۴۳ ۹۵ ۵۵ ۲۳,۷۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۱۶۷ ۱۲۴ ۷۱ ۳۶,۸۰۹,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۲۲ ۱۴۶ ۸۶ ۶۲,۱۲۳,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۵۲ ۱۶۲ ۱۰۷ ۹۲,۴۷۹,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۸۵ ۱۹۱ ۱۲۹ ۱۷۰,۴۹۱,۰۰۰

مخزن قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۷۴ ۸۶ ۱۳،۳۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۷۴ ۸۶ ۱۵،۵۰۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۷۴ ۱۶۱ ۲۳،۲۳۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۷۴ ۱۶۱ ۲۹،۰۳۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۲۷ ۳۶،۴۸۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۲۷ ۴۴،۸۸۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۶۷ ۵۶،۲۳۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۶۷ ۶۲،۵۲۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۲۰۸ ۶۹،۴۲۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۲۰۸ ۷۴،۶۰۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۱۵۵ ۲۳۰ ۱۰۱,۲۹۸,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۷۹ ۲۶۹ ۱۴۶,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۲۳۰ ۳۲۰ ۲۹۶,۰۱۲,۰۰۰

مخازن پلی اتیلن نیسانی (مخازن پشت نیسانی)

مخازن نیسانی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری PT ۱۸۰ ۱۶۱ ۱۱۳ ۸۰،۴۴۳،۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز PT ۱۷۲ ۱۵۶ ۱۲۲ ۸۰،۴۴۳،۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری کوتاه سفید / آبی PT ۲۰۹ ۱۵۰ ۸۸ ۸۲,۳۸۱,۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT ۱۸۲ ۱۵۵ ۱۲۶ ۸۲,۱۷۴,۰۰۰

ویژگیهای مخازن پلاستونیک

مخزن آب پلی اتیلن طبرستان

تولید مخازن آب پلی اتیلن در طبرستان

   طبرستان که نام دیگر آن مازندران است قطب اصلی تولید مخازن پلی اتیلن در ایران است. پلاستونیک از تولید کنندگان برتر مخازن آب پلی اتیلنی است. این تولید کننده جزء با سابقه ترین تولید کنندگان محصولات پلی اتیلنی در طبرستان و ایران هستند و در شهرک مصطفی خمینی ساری واقع شده اند و به دلیل اهمیت ویژه به کیفیت محصولات خود توانسته به عنوان تولید کننده مطرح در حوزه محصولات پلی اتیلنی و پلاستیکی تبدیل شوند. طبرستان معرب واژه تپورستان می باشد. هر چنذ نام مازندران از طبرستان قدیمی تر است ولی در مقاطع زیادی حتی دریای خزر را نیز دریای طبرستان می نامیدند.

   بدون شک، مخازن آب پلاستونیک جزء بهترین مخازن موجود در بازار مخازن آب پلی اتیلنی در ایران می باشند. در تولید آنها از طراحی های بروز، مواد اولیه درجه یک و همچنین مواد فود گرید استفاده می شود و به دلیل رعایت استانداردها و نکات بهداشتی توانسته اند گواهی نامه های مربوطه در این خصوص را کسب نمایند. کسب این گواهینامه ها بسیار دشوار بوده و تنها تعداد معدودی از شرکت هایی که در زمینه تولید محصولات پلی اتیلنی در مازندران یا طبرستان یا کل کشور فعال هستند موفق به اخذ این گواهینامه ها شده اند. مخازن پلی اتیلن تولید شده در منطقه طبرستان یا مازندران دارای نشان ملی استاندارد ایران و سیب سلامت از سازمان غذا و دارو می باشند. از دیگر شرکتهای فعال در این حوزه که اخیرا حضور فعالی در بازار پیدا کرده شرکت کوشا پلاست گلستان است که طبق بررسی های کارشناسان مخزن آب دات کام به خوبی توانسته کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. کوشا پلاست گلستان تلاش می کند در سطح استانداردهای شرکتی همچون پلاستونیک تولید کند.

تلفن کارشناسان فروش

۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ (۱۰خط)

موبایل کارشناسان فروش

آقای علیرضا غلامی
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۷
آقای بهنام موسوی نژاد
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۶
آقای محمد ربیعا
۰۹۱۲۰۴۰۹۴۶۰
آقای وحید سلطانی
۰۹۱۲۰۴۰۹۴۶۱
آقای محمد علی دماوندی
۰۹۳۵۶۳۸۶۳۸۱

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
4 based on 33 votes
Brand Name
طبرستان
Product Name
مخازن آب پلی اتیلن در طبرستان
Price
IRR 1550000
Product Availability
Available in Stock

دیدگاه ها در رابطه با “قیمت مخزن آب پلی اتیلن در طبرستان

 1. نیما بصیری میگوید:

  با سلام خدمت عوامل محترم شرکت
  پیشنهادم اینه که برای تسهیل در شستشوی داخل مخازن کف آن دارای شیب بسیار کم به مرکز مخزن باشه تا راحت تر شستشو انجام بگیره..
  سپاسگذارم

  • مدیر میگوید:

   سلام. معمولاً کوچکترین شیبی باعث میشه مخزن پس از آب گیری به مرور دفرمه بشه و استحکام اولیش کم بشه و برای اینکه به صورت شیب دار تولید بشه یا باید کف مخزن تقویت بشه یا از ساپورت فلزی استفاده بشه به همین دلیل هزینه تمام شده و قیمت محصول بیشتر خواهد شد. در هر صورت از پیشنهادتون متشکریم و پیشنهاد شما رو به کارشناسان فنی کارخانه ارسال خواهیم کرد.

ارسال دیدگاه بسته شده است.