لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن

ابعاد و قیمت مخزن آب

برای اطلاع از تخفیفات و لیست قیمت کلیه محصولات اعم از انواع مخزن پلی اتیلن، وان پلاستیکی و … با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید و یا با تکمیل فرم درخواست تماس از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.

برای ثبت سفارش مخازن پلی اتیلن لطفاً با شماره ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ تماس حاصل نمایید

به دلیل نوسانات قیمت مواد اولیه احتمال تغییر در قیمت ها وجود دارد. برای اطلاع از قیمت بروز محصولات با شماره ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ تماس بگیرید

نام محصول ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
 ۲،۳۶۰،۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه PT
۶۰
۴۱
۴۸
۲،۲۹۱،۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
۳،۴۲۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۳
۵۴
۵۸
۳،۰۸۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۷۳
۵۴
۵۸
۳،۴۸،۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 ۹۹
۶۰
۶۸
۶،۰۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۹۹
۶۰
۶۸
۷،۰۳۰،۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۱۲
۶۲
۷۰
۶،۳۴۰،۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۱۲
 ۶۲
۷۰
۷،۴۴۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
۶،۵۱۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
۷،۸۵۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۹۷
۷۰
۸۰
۷،۵۴۰،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۱۸
۷۲
۷۶
۸،۵۰۲،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۸،۳۹۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۹،۴۷۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۲۳ ۷۰ ۷۷ ۹،۴۵۱،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۳۵
۷۹
۸۶
۱۲،۰۰۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۹،۵۸۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۲۹ ۷۶ ۸۴ ۱۲,۰۱۷,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۴۷
۸۴
۸۶
۱۴،۰۲۵،۰۰۰
مخزن ۷۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۱۶،۱۹۰،۰۰۰
مخزن ۷۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۱۵،۰۴۰،۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۱۷،۰۵۰،۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۱۵،۸۰۰،۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۴۸
۸۹
۹۷ ۱۶،۵۷۲،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۹،۷۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۶۸
۱۰۰
۱۱۰
۱۸،۰۹۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۶۴
۹۴
۱۰۳
۱۹,۷۳۲,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۱۰
۱۱۶
۲۷،۴۲۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶ ۲۹،۲۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۹۱ ۱۰۸ ۱۱۳ ۲۹,۲۲۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
۳۴،۹۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
۳۶،۳۹۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۹۶
۱۲۳
۱۳۲
۳۶,۳۸۷,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۰
۱۴۰
۱۵۲
۵۳،۰۰۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲ ۵۴،۱۴۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۲۰ ۱۴۱ ۱۴۶ ۵۳,۱۱۹,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۷۴،۹۲۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۷۶،۸۳۰،۰۰۰
مخزن ۴۲۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۲۷ ۱۶۰ ۱۷۰ ۷۶,۹۰۹,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۵
۱۸۰
۱۹۰
۱۰۰،۶۰۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰ ۱۰۲،۶۰۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۷۰ ۱۶۰ ۱۶۹ ۱۰۰,۷۲۵,۰۰۰
مخزن ۶۰۰۰ لیتري افقی سه لایه PT ۲۸۱ ۱۷۲ ۱۸۴ ۱۱۹،۹۳۰،۰۰۰
مخزن ۸۵۰۰ لیتري افقی سه لایه PT ۳۴۲ ۱۸۴ ۱۹۵ ۱۶۹،۸۱۷،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتري افقی سه لایه TP ۳۴۹ ۲۰۹ ۲۱۸ ۱۳۸،۷۳۴،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۳۵۵ ۱۹۶ ۲۰۹ ۱۸۵,۹۰۴,۰۰۰

ابعاد مخازن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
مخزن ۸۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۰
۵۸
۲،۵۹۰،۰۰۰
مخزن ۸۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۰
۵۸
۲،۸۳۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
۲،۹۶۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
۳،۴۸۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۴۵
۸۱
۴,۰۷۹,۰۰۰
مخزن ۱۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۵
۸۵
۳،۷۴۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۵
۸۵
۴،۸۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۵۶
۹۸
۵،۶۶۰،۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲ ۵،۲۵۰،۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲ ۶،۳۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۵۸ ۹۷ ۶,۳۴۶,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۸۲ ۷۰ ۶،۸۰۷،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۶۲ ۱۱۸ ۷،۰۶۸،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
۶،۷۱۰،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
۷،۸۰۰،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۷۲
۱۰۳
۷,۷۸۳,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
۹،۱۱۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
۹،۸۸۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۸۷
۱۰۶
۹,۸۶۱,۰۰۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
۹،۹۶۰،۰۰۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
۱۱،۵۶۰،۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۹۴
۱۴۱
۱۳،۸۶۷،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک ۱۰۹ ۱۴۵ ۱۵،۶۵۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
۱۰۹
۱۴۵
۱۶،۶۸۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
۸۸ ۲۰۲ ۱۷،۸۴۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
۸۸
۲۰۲
۱۸،۴۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۰۵
۱۴۲
۱۶,۵۱۶,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۱۲۱ ۱۷۲ ۲۲،۹۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۲۱ ۱۷۲ ۲۳،۸۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۱۴ ۱۷۰ ۲۳,۷۲۴,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۳۲
۱۸۸
۲۸،۳۵۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۳۲ ۱۸۸ ۲۸،۷۶۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۳۴ ۱۶۵ ۲۸,۷۳۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
۴۴،۷۰۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
۴۵،۰۳۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۵۳
۲۰۰
۴۴,۳۴۱,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۷۷
۱۹۵
۵۶،۳۴۶،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
۲۲۲
۱۶۰
۶۹،۷۷۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 ۲۲۲
۱۶۰
۷۰،۹۱۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵ ۷۱،۰۹۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵ ۷۳،۲۰۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۸۵ ۲۲۱ ۷۱,۹۹۹,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
۱۳۶،۸۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
۱۳۹،۴۴۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۲۰۴
۳۳۵
۱۴۰,۸۴۵,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۲۳۵
۳۱۰
۱۶۵،۰۵۷،۰۰۰
مخزن ۱۴۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه PT
۳۰۲
۲۳۱
۱۷۰،۸۹۷،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه TP
۲۵۴
۳۳۵
۱۴۹،۷۵۱،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 ۲۹۰
۳۳۵
۲۴۷،۸۵۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۹۰
۳۳۵
۲۵۵،۹۹۰،۰۰۰

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن کتابی ۲۰۰ لیتری سه لایه PT ۶۰ ۴۰ ۱۱۵ ۷،۵۹۹،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۳۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۶۰ ۴۰ ۱۳۲ ۷،۸۵۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۳۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۴۰ ۱۳۲ ۸،۵۳۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۳۰۰ لیتری سه لایه PT ۶۰ ۶۰ ۱۱۱ ۹،۴۵۱،۰۰۰
مخزن مکعبی ۳۰۰ لیتری سه لایه PT ۱۱۲ ۶۲ ۶۲ ۸،۵۴۴،۰۰۰
مخزن مکعبی ۴۵۰ لیتری سه لایه PT ۱۵۰ ۶۰ ۶۱ ۱۱،۸۱۴،۰۰۰
مخزن کتابی ۵۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۴۲ ۵۰ ۱۱۰ ۱۱،۷۰۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۴۲ ۵۰ ۱۱۰ ۱۳،۰۷۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۱۸،۸۵۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۱۹،۸۲۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰ ۲۱،۶۰۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰ ۲۴،۸۴۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه PT ۱۸۵ ۱۰۲ ۶۸ ۲۱,۸۱۱,۰۰۰
مخزن مکعبی ۱۵۰۰ لیتری سه لایه PT ۲۱۰ ۱۱۳ ۷۷ ۳۲،۹۲۲،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۴۰،۶۷۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۴۵،۴۵۰،۰۰۰

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۱۳،۴۵۰،۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۱۴،۴۳۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۳۷ ۷۲ ۸۴ ۱۴,۹۲۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۵۲ ۸۳ ۹۸ ۲۰,۳۵۳,۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۱،۴۹۰،۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۴،۷۷۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۷۲ ۸۷ ۱۰۶ ۲۲,۵۴۵,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک ۲۰۴ ۱۰۲ ۱۱۸ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مخزن  ۱۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۹۶ ۱۰۹ ۱۱۲ ۳۱،۶۰۱،۰۰۰

ابعاد وان پلاستیکی

وان پلاستیکی (پلی اتیلن) ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
وان پلاستیکی ۲۰ لیتری PT ۳۰ ۳۰ ۲۱ ۱،۰۳۶،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۲ لیتری PT ۴۰ ۴۰ ۲۰ ۱،۵۸۴،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۰ لیتری PT ۵۵ ۲۳ ۴۳ ۲،۲۶۲،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۶۰ لیتری PL  ۷۳ ۷۳ ۱۷ ۲،۴۷۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۰۰ لیتری PL ۹۷ ۵۵  ۲۶ ۳،۵۶۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۲۰ لیتری PT ۴۹ ۴۹ ۶۱ ۴،۰۶۳،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۵۰ لیتری KU  ۹۹ ۶۹ ۴۱ ۴،۲۷۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۸۰ لیتری بلند PT ۷۷ ۲۷ ۸۰ ۶،۳۲۲،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۸۰ لیتری کوتاه PT ۱۷۳ ۷۰ ۱۶ ۸،۵۸۴،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۹۰ لیتری PT ۱۱۰ ۵۰ ۳۵ ۵،۸۷۲،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۲۰۰ لیتری PL  ۹۸ ۶۶ ۵۱ ۵،۷۳۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۱۰ لیتری PT ۱۳۲ ۵۹ ۲۵ ۵،۸۷۲،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۵۰ لیتری PT ۷۸ ۵۷ ۶۹ ۶،۷۷۶،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۴۰ لیتری PT ۱۴۹ ۵۷ ۴۲ ۹،۹۳۶،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۵۰ لیتری PT ۷۶ ۶۰ ۸۱ ۹،۰۳۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۶۰ لیتری PT ۲۰۲ ۶۷ ۳۱ ۱۰،۱۶۴،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۰۰ لیتری PT ۱۳۰ ۶۴ ۴۹ ۹،۰۳۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۴۰ لیتری PT ۱۸۳ ۸۰ ۳۲ ۱۳،۵۴۵،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۵۰ لیتری PT ۱۴۴ ۵۴ ۶۲ ۱۳،۵۴۵،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۶۰ لیتری PT ۹۶ ۷۵ ۹۹ ۱۲،۹۷۱،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۵۰۰ لیتری PL  ۱۳۸ ۸۴ ۶۳ ۱۲،۴۶۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۲۰ لیتری PT ۱۱۵ ۷۵ ۶۰ ۱۲،۶۴۷،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۵۰ لیتری PT ۱۱۵ ۵۸ ۸۱ ۱۲،۶۴۷،۰۰۰
وان پلاستیکی ۶۰۰ لیتری PT ۱۲۳ ۷۶ ۷۰ ۱۳,۵۴۵,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۷۰۰ لیتری KU  ۱۴۸ ۱۰۰ ۷۹ ۱۲،۷۴۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۷۲۰ لیتری PT ۱۰۲ ۸۴ ۹۰ ۱۴,۴۵۰,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۸۰۰ لیتری PL  ۱۲۲ ۱۱۶ ۷۸ ۱۶،۸۰۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۸۵۰ لیتری PT ۱۱۷ ۷۸ ۸۹ ۱۷,۱۶۱,۰۰۰
وان پلاستیکی ۹۰۰ لیتری PT ۱۸۶ ۸۶ ۶۰ ۱۸,۰۷۱,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری PL  ۲۱۰ ۱۱۰ ۶۷ ۱۷،۷۳۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۳۰۰ لیتری KU ۲۱۲ ۱۲۲ ۷۹ ۱۹،۳۰۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری PL ۲۱۳ ۱۱۵ ۹۱ ۲۷،۶۹۰،۰۰۰
وان پلاسیتیکی ۱۸۰۰ لیتری PT ۱۹۸ ۹۷ ۱۰۲ ۳۱,۶۱۳,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری PL ۲۴۸ ۱۳۵ ۸۷ ۳۹،۹۸۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۵۰۰ لیتری PT ۲۴۳ ۹۸ ۱۰۰ ۴۳,۳۵۲,۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۰۰۰ لیتری PT ۲۶۰ ۱۲۳ ۱۲۹ ۶۹,۵۴۷,۰۰۰

مخازن بیضی

مخازن بیضی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۵۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۱۴۳ ۹۵ ۵۵ ۱۲,۲۳۶,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۱۶۷ ۱۲۴ ۷۱ ۱۸,۹۴۸,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۲۲ ۱۴۶ ۸۶ ۳۵,۱۷۵,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۵۲ ۱۶۲ ۱۰۷ ۵۲,۳۶۵,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۸۵ ۱۹۱ ۱۲۹ ۹۶,۵۳۶,۰۰۰

مخزن قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۷۴ ۸۶ ۶،۸۵۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۷۴ ۸۶ ۷،۹۸۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۷۴ ۱۶۱ ۱۲،۵۳۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۷۴ ۱۶۱ ۱۴،۹۵۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۲۷ ۱۸،۷۸۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۲۷ ۲۳،۱۱۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۶۷ ۲۸،۹۶۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۶۷ ۳۲،۲۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۲۰۸ ۳۵،۷۶۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۲۰۸ ۳۸،۴۲۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۱۵۵ ۲۳۰ ۵۲,۲۶۲,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۱۸۰ ۲۸۰ ۷۴,۲۱۹,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۲۳۰ ۳۲۰ ۱۵۲,۳۷۲,۰۰۰

مخازن پلی اتیلن نیسانی (مخازن پشت نیسانی)

مخازن نیسانی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT ۱۷۹ ۱۶۱ ۱۱۳ ۴۱،۴۰۹،۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT ۱۷۲ ۱۵۶ ۱۲۲ ۴۱،۴۰۹،۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT ۲۰۹ ۱۵۰ ۸۸ ۴۲,۴۰۶,۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT ۱۸۲ ۱۵۵ ۱۲۶ ۴۱,۴۰۹,۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT ۱۷۲ ۱۵۶ ۱۲۲ ۴۳,۷۶۹,۰۰۰

ویژگیهای مخازن پلاستونیک

مخزن آب پلی اتیلن طبرستان

تولید مخازن آب پلی اتیلن

   طبرستان که نام دیگر آن مازندران است قطب اصلی تولید مخازن پلی اتیلن در ایران است. پلاستونیک از تولید کنندگان برتر مخازن آب پلی اتیلنی است. این تولید کننده جزء با سابقه ترین تولید کنندگان محصولات پلی اتیلنی در طبرستان و ایران هستند و در شهرک مصطفی خمینی ساری واقع شده اند و به دلیل اهمیت ویژه به کیفیت محصولات خود توانسته به عنوان تولید کننده مطرح در حوزه محصولات پلی اتیلنی و پلاستیکی تبدیل شوند. طبرستان معرب واژه تپورستان می باشد. هر چنذ نام مازندران از طبرستان قدیمی تر است ولی در مقاطع زیادی حتی دریای خزر را نیز دریای طبرستان می نامیدند.

   بدون شک، مخازن آب پلاستونیک  جزء بهترین مخازن موجود در بازار مخازن آب پلی اتیلنی در ایران می باشند. در تولید آنها از طراحی های بروز، مواد اولیه درجه یک و همچنین مواد فود گرید استفاده می شود و به دلیل رعایت استانداردها و نکات بهداشتی توانسته اند گواهی نامه های مربوطه در این خصوص را کسب نمایند. کسب این گواهینامه ها بسیار دشوار بوده و تنها تعداد معدودی از شرکت هایی که در زمینه تولید محصولات پلی اتیلنی در مازندران یا طبرستان یا کل کشور فعال هستند موفق به اخذ این گواهینامه ها شده اند. مخازن پلی اتیلن تولید شده در منطقه طبرستان یا مازندران دارای نشان ملی استاندارد ایران و سیب سلامت از سازمان غذا و دارو می باشند. از دیگر شرکتهای فعال در این حوزه که اخیرا حضور فعالی در بازار پیدا کرده شرکت کوشا پلاست گلستان است که طبق بررسی های کارشناسان مخزن آب دات کام به خوبی توانسته کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. کوشا پلاست گلستان تلاش می کند در سطح استانداردهای شرکتی همچون پلاستونیک تولید کند.

تلفن کارشناسان فروش

۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ (۱۰خط)

موبایل کارشناسان فروش

آقای علیرضا غلامی
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۷
آقای بهنام موسوی نژاد
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۶
آقای هادی حاجی نورمحمدی
۰۹۱۲۰۲۸۹۵۲۸
آقای محمد ربیعا
۰۹۱۲۰۴۰۹۴۶۰

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
4 based on 27 votes
Brand Name
مخزن پلی اتیلن
Product Name
مخزن پلی اتیلن تولید شده در طبرستان یا مازندران
Price
IRR 6430000
Product Availability
Available in Stock

دیدگاه ها در رابطه با “قیمت مخزن آب پلی اتیلن

 1. نیما بصیری میگوید:

  با سلام خدمت عوامل محترم شرکت
  پیشنهادم اینه که برای تسهیل در شستشوی داخل مخازن کف آن دارای شیب بسیار کم به مرکز مخزن باشه تا راحت تر شستشو انجام بگیره..
  سپاسگذارم

  • مدیر میگوید:

   سلام. معمولاً کوچکترین شیبی باعث میشه مخزن پس از آب گیری به مرور دفرمه بشه و استحکام اولیش کم بشه و برای اینکه به صورت شیب دار تولید بشه یا باید کف مخزن تقویت بشه یا از ساپورت فلزی استفاده بشه به همین دلیل هزینه تمام شده و قیمت محصول بیشتر خواهد شد. در هر صورت از پیشنهادتون متشکریم و پیشنهاد شما رو به کارشناسان فنی کارخانه ارسال خواهیم کرد.

ارسال دیدگاه بسته شده است.