لیست قیمت انواع مخزن آب پلی اتیلن در طبرستان

ابعاد و قیمت انواع مخزن آب

برای اطلاع از تخفیفات و لیست قیمت کلیه محصولات اعم از انواع مخزن پلی اتیلن و مخزن آب در طبرستان، وان پلاستیکی و … با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید و یا با تکمیل فرم درخواست تماس از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.

برای ثبت سفارش مخازن پلی اتیلن لطفاً با شماره ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ تماس حاصل نمایید. کلیه اطلاعات از طریق واتس آپ و تلگرام خدمتتان ارسال خواهد شد.

به دلیل نوسانات قیمت مواد اولیه احتمال تغییر در قیمت ها وجود دارد. برای اطلاع از قیمت بروز محصولات با شماره ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ تماس بگیرید

نام محصول ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
۲,۹۴۰,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه PT
۶۰
۴۱
۴۸
۲,۸۴۶,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
۴,۲۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۳
۵۴
۵۸
۳،۸۵۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۷۳
۵۴
۵۸
۴,۳۳۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 ۹۹
۶۰
۶۸
۷,۴۹۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۹۹
۶۰
۶۸
۸،۷۷۰،۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۱۲
۶۲
۷۰
۷،۹۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۱۲
 ۶۲
۷۰
۹،۲۸۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
۸،۱۲۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
۹،۷۹۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۹۷
۷۰
۸۰
۹،۳۶۵،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۱۸
۷۲
۷۶
۱۰،۵۵۸،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۱۱،۸۱۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۱۰،۴۷۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۲۳ ۷۰ ۷۷ ۱۱،۷۳۹،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۳۵
۷۹
۸۶
۱۴،۹۶۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۱۱،۹۶۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۲۹ ۷۶ ۸۴ ۱۴,۹۲۵,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۴۷
۸۴
۸۶
۱۷،۴۱۸،۰۰۰
مخزن ۷۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۲۰،۱۲۰،۰۰۰
مخزن ۷۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۱۸،۷۷۰،۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۲۱،۲۶۰،۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۱۹،۷۱۰،۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۴۸
۸۹
۹۷ ۲۰،۵۸۱،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ۲۴،۵۸۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۶۸
۱۰۰
۱۱۰
۲۲،۵۶۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۶۴
۹۴
۱۰۳
۲۴,۵۰۶,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۱۰
۱۱۶
۳۴،۲۱۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶ ۳۶،۴۳۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۹۱ ۱۰۸ ۱۱۳ ۳۶,۲۹۱,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
۴۳،۵۴۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
۴۵،۴۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۹۶
۱۲۳
۱۳۲
۴۵,۱۹۲,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۰
۱۴۰
۱۵۲
۶۶،۱۱۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲ ۶۷،۵۴۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۲۰ ۱۴۱ ۱۴۶ ۶۵,۹۷۳,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۹۳،۴۷۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۹۵،۸۴۰،۰۰۰
مخزن ۴۲۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۲۷ ۱۶۰ ۱۷۰ ۹۹,۴۱۷,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۵
۱۸۰
۱۹۰
۱۲۵،۵۵۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰ ۱۲۷،۹۸۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۷۰ ۱۶۰ ۱۶۹ ۱۲۵,۱۰۱,۰۰۰
مخزن ۶۰۰۰ لیتري افقی سه لایه PT ۲۸۱ ۱۷۲ ۱۸۴ ۱۴۸،۹۵۳،۰۰۰
مخزن ۸۵۰۰ لیتري افقی سه لایه PT ۳۴۲ ۱۸۴ ۱۹۵ ۲۱۰،۹۱۳،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتري افقی سه لایه TP ۳۴۹ ۲۰۹ ۲۱۸ ۲۴۹،۹۹۹،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۳۵۵ ۱۹۶ ۲۰۹ ۲۳۰,۸۹۴,۰۰۰

ابعاد مخازن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
مخزن ۸۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۰
۵۸
۳,۲۲۰,۰۰۰
مخزن ۸۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۰
۵۸
۳,۵۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
۳,۷۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
۴,۳۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۴۵
۸۱
۵,۰۶۶,۰۰۰
مخزن ۱۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۵
۸۵
۴,۶۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۵
۸۵
۵,۹۸۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۵۶
۹۸
۷،۰۳۱،۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲ ۶,۵۴۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲ ۷,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۵۸ ۹۷ ۷,۸۸۳,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۸۲ ۷۰ ۸،۴۵۵،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۶۲ ۱۱۸ ۹،۰۶۸،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
۸,۳۷۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
۹,۶۶۶,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۷۲
۱۰۳
۸,۴۰۵,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
۱۱,۳۷۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
۱۲,۳۲۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۸۷
۱۰۶
۱۲,۲۴۷,۰۰۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
۱۲,۴۳۰,۰۰۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
۱۴,۴۲۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۹۴
۱۴۱
۱۷،۲۲۳،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک ۱۰۹ ۱۴۵ ۱۹,۵۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
۱۰۹
۱۴۵
۲۰,۸۱۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
۸۸ ۲۰۲ ۲۲,۲۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
۸۸
۲۰۲
۲۲,۹۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۰۵
۱۴۲
۲۰,۵۱۵,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۱۲۱ ۱۷۲ ۲۸,۵۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۲۱ ۱۷۲ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۱۴ ۱۷۰ ۲۹,۴۶۴,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۳۲
۱۸۸
۳۵,۳۶۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۳۲ ۱۸۸ ۳۵,۸۸۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۳۴ ۱۶۵ ۳۵,۶۸۳,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
۵۵,۷۷۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
۵۶,۱۷۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۵۳
۲۰۰
۵۵,۰۷۱,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۷۷
۱۹۵
۶۹،۹۸۲،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
۲۲۲
۱۶۰
۸۸,۴۶۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 ۲۲۲
۱۶۰
۸۷,۰۳۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵ ۸۸,۶۸۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵ ۹۱,۳۲۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۸۵ ۲۲۱ ۸۹,۴۲۴,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
۱۷۰,۶۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
۱۷۳,۹۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۲۰۴
۳۳۵
۱۷۴,۹۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۲۳۵
۳۱۰
۲۰۵،۰۰۱،۰۰۰
مخزن ۱۴۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه PT
۳۰۲
۲۳۱
۲۱۲،۲۵۶،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه TP
۲۵۴
۳۳۵
۲۷۰،۳۷۹،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 ۲۹۰
۳۳۵
۳۰۹,۱۷۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۹۰
۳۳۵
۳۱۹,۳۳۰,۰۰۰

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن کتابی ۲۰۰ لیتری سه لایه PT ۶۰ ۴۰ ۱۱۵ ۹،۴۳۸،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۳۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۶۰ ۴۰ ۱۳۲ ۹،۷۹۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۳۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۴۰ ۱۳۲ ۱۰،۶۴۸،۰۰۰
مخزن کتابی ۳۰۰ لیتری سه لایه PT ۶۰ ۶۰ ۱۱۱ ۱۱،۷۳۹،۰۰۰
مخزن مکعبی ۳۰۰ لیتری سه لایه PT ۱۱۲ ۶۲ ۶۲ ۱۰،۶۱۲،۰۰۰
مخزن مکعبی ۴۵۰ لیتری سه لایه PT ۱۵۰ ۶۰ ۶۱ ۱۴،۶۷۳،۰۰۰
مخزن کتابی ۵۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۴۲ ۵۰ ۱۱۰ ۱۴،۶۱۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۴۲ ۵۰ ۱۱۰ ۱۶،۳۱۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۲۳،۵۱۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۲۴،۷۳۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰ ۲۶،۹۵۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰ ۳۰،۹۹۸،۰۰۰
مخزن مکعبی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه PT ۱۸۵ ۱۰۲ ۶۸ ۲۷,۰۹۱,۰۰۰
مخزن مکعبی ۱۵۰۰ لیتری سه لایه PT ۲۱۰ ۱۱۳ ۷۷ ۴۰،۸۸۸،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۵۰،۷۳۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۵۶،۶۹۰،۰۰۰

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۱۶،۹۳۰،۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۱۸،۱۶۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۳۷ ۷۲ ۸۴ ۱۸,۵۳۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۵۲ ۸۳ ۹۸ ۲۵,۲۸۰,۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۶،۸۱۰،۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۳۰،۹۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۷۲ ۸۷ ۱۰۶ ۳۰,۶۲۷,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک ۲۰۴ ۱۰۲ ۱۱۸ ۳۹,۵۲۰,۰۰۰
مخزن  ۱۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۹۶ ۱۰۹ ۱۱۲ ۴۲،۲۶۹،۰۰۰

ابعاد وان پلاستیکی

وان پلاستیکی (پلی اتیلن) ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
وان پلاستیکی ۲۰ لیتری PT ۳۰ ۳۰ ۲۱ ۱،۲۸۶،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۲ لیتری PT ۴۰ ۴۰ ۲۰ ۱،۹۶۸،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۰ لیتری PT ۵۵ ۲۳ ۴۳ ۲،۸۱۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۶۰ لیتری PL  ۷۳ ۷۳ ۱۷ ۳،۰۸۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۰۰ لیتری PL ۹۷ ۵۵  ۲۶ ۴،۴۴۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۲۰ لیتری PT ۴۹ ۴۹ ۶۱ ۵،۰۴۶،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۵۰ لیتری KU  ۹۹ ۶۹ ۴۱ ۶،۶۰۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۸۰ لیتری بلند PT ۷۷ ۲۷ ۸۰ ۷،۸۵۲،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۸۰ لیتری کوتاه PT ۱۷۳ ۷۰ ۱۶ ۱۰،۶۶۱،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۹۰ لیتری PT ۱۱۰ ۵۰ ۳۵ ۷،۲۹۲،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۲۰۰ لیتری PL  ۹۸ ۶۶ ۵۱ ۷،۱۵۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۱۰ لیتری PT ۱۳۲ ۵۹ ۲۵ ۷،۲۹۲،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۵۰ لیتری PT ۷۸ ۵۷ ۶۹ ۸،۴۱۶،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۴۰ لیتری PT ۱۴۹ ۵۷ ۴۲ ۱۲،۳۳۹،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۵۰ لیتری PT ۷۶ ۶۰ ۸۱ ۱۱،۲۱۵،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۶۰ لیتری PT ۲۰۲ ۶۷ ۳۱ ۱۲،۶۲۲،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۰۰ لیتری PT ۱۳۰ ۶۴ ۴۹ ۱۱،۲۱۵،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۴۰ لیتری PT ۱۸۳ ۸۰ ۳۲ ۱۶،۸۲۳،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۵۰ لیتری PT ۱۴۴ ۵۴ ۶۲ ۱۶،۸۲۳،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۶۰ لیتری PT ۹۶ ۷۵ ۹۹ ۱۶،۱۱۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۵۰۰ لیتری PL  ۱۳۸ ۸۴ ۶۳ ۱۵،۵۴۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۲۰ لیتری PT ۱۱۵ ۷۵ ۶۰ ۱۵،۷۰۹،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۵۰ لیتری PT ۱۱۵ ۵۸ ۸۱ ۱۵،۷۰۹،۰۰۰
وان پلاستیکی ۶۰۰ لیتری PT ۱۲۳ ۷۶ ۷۰ ۱۶,۸۲۳,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۷۰۰ لیتری KU  ۱۴۸ ۱۰۰ ۷۹ ۱۸،۷۰۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۷۲۰ لیتری PT ۱۰۲ ۸۴ ۹۰ ۱۷,۹۴۷,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۸۰۰ لیتری PL  ۱۲۲ ۱۱۶ ۷۸ ۲۰،۹۷۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۸۵۰ لیتری PT ۱۱۷ ۷۸ ۸۹ ۲۱,۳۱۴,۰۰۰
وان پلاستیکی ۹۰۰ لیتری PT ۱۸۶ ۸۶ ۶۰ ۲۲,۴۴۳,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری PL  ۲۱۰ ۱۱۰ ۶۷ ۲۲،۱۲۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۳۰۰ لیتری KU ۲۱۲ ۱۲۲ ۷۹ ۳۲،۷۸۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری PL ۲۱۳ ۱۱۵ ۹۱ ۳۴،۵۴۰،۰۰۰
وان پلاسیتیکی ۱۸۰۰ لیتری PT ۱۹۸ ۹۷ ۱۰۲ ۳۹,۲۶۴,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری PL ۲۴۸ ۱۳۵ ۸۷ ۴۹،۸۸۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۵۰۰ لیتری PT ۲۴۳ ۹۸ ۱۰۰ ۵۳,۸۴۳,۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۰۰۰ لیتری PT ۲۶۰ ۱۲۳ ۱۲۹ ۸۶,۳۷۷,۰۰۰

مخازن بیضی

مخازن بیضی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۵۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۱۴۳ ۹۵ ۵۵ ۱۵,۱۹۷,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۱۶۷ ۱۲۴ ۷۱ ۲۳,۵۳۳,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۲۲ ۱۴۶ ۸۶ ۴۳,۶۸۸,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۵۲ ۱۶۲ ۱۰۷ ۶۵,۰۳۶,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۸۵ ۱۹۱ ۱۲۹ ۱۱۹,۸۹۸,۰۰۰

مخزن قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۷۴ ۸۶ ۸،۵۵۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۷۴ ۸۶ ۹،۹۷۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۷۴ ۱۶۱ ۱۵،۶۳۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۷۴ ۱۶۱ ۱۸،۶۶۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۲۷ ۲۳،۴۴۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۲۷ ۲۸،۸۳۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۶۷ ۳۶،۱۳۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۶۷ ۴۰،۱۶۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۲۰۸ ۴۴،۶۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۲۰۸ ۴۷،۹۳۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۱۵۵ ۲۳۰ ۶۴,۹۰۸,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۱۸۰ ۲۸۰ ۹۲,۱۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۲۳۰ ۳۲۰ ۱۸۹,۲۴۶,۰۰۰

مخازن پلی اتیلن نیسانی (مخازن پشت نیسانی)

مخازن نیسانی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT ۱۷۹ ۱۶۱ ۱۱۳ ۵۱،۴۳۰،۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT ۱۷۲ ۱۵۶ ۱۲۲ ۵۱،۴۳۰،۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT ۲۰۹ ۱۵۰ ۸۸ ۵۲,۶۶۸,۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT ۱۸۲ ۱۵۵ ۱۲۶ ۵۱,۴۳۰,۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT ۱۷۲ ۱۵۶ ۱۲۲ ۵۴,۳۶۱,۰۰۰

ویژگیهای مخازن پلاستونیک

مخزن آب پلی اتیلن طبرستان

تولید مخازن آب پلی اتیلن در طبرستان

   طبرستان که نام دیگر آن مازندران است قطب اصلی تولید مخازن پلی اتیلن در ایران است. پلاستونیک از تولید کنندگان برتر مخازن آب پلی اتیلنی است. این تولید کننده جزء با سابقه ترین تولید کنندگان محصولات پلی اتیلنی در طبرستان و ایران هستند و در شهرک مصطفی خمینی ساری واقع شده اند و به دلیل اهمیت ویژه به کیفیت محصولات خود توانسته به عنوان تولید کننده مطرح در حوزه محصولات پلی اتیلنی و پلاستیکی تبدیل شوند. طبرستان معرب واژه تپورستان می باشد. هر چنذ نام مازندران از طبرستان قدیمی تر است ولی در مقاطع زیادی حتی دریای خزر را نیز دریای طبرستان می نامیدند.

   بدون شک، مخازن آب پلاستونیک جزء بهترین مخازن موجود در بازار مخازن آب پلی اتیلنی در ایران می باشند. در تولید آنها از طراحی های بروز، مواد اولیه درجه یک و همچنین مواد فود گرید استفاده می شود و به دلیل رعایت استانداردها و نکات بهداشتی توانسته اند گواهی نامه های مربوطه در این خصوص را کسب نمایند. کسب این گواهینامه ها بسیار دشوار بوده و تنها تعداد معدودی از شرکت هایی که در زمینه تولید محصولات پلی اتیلنی در مازندران یا طبرستان یا کل کشور فعال هستند موفق به اخذ این گواهینامه ها شده اند. مخازن پلی اتیلن تولید شده در منطقه طبرستان یا مازندران دارای نشان ملی استاندارد ایران و سیب سلامت از سازمان غذا و دارو می باشند. از دیگر شرکتهای فعال در این حوزه که اخیرا حضور فعالی در بازار پیدا کرده شرکت کوشا پلاست گلستان است که طبق بررسی های کارشناسان مخزن آب دات کام به خوبی توانسته کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. کوشا پلاست گلستان تلاش می کند در سطح استانداردهای شرکتی همچون پلاستونیک تولید کند.

تلفن کارشناسان فروش

۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ (۱۰خط)

موبایل کارشناسان فروش

آقای علیرضا غلامی
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۷
آقای بهنام موسوی نژاد
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۶
آقای هادی حاجی نورمحمدی
۰۹۱۲۰۲۸۹۵۲۸
آقای محمد ربیعا
۰۹۱۲۰۴۰۹۴۶۰

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
4 based on 29 votes
Brand Name
مخزن پلی اتیلن
Product Name
مخزن پلی اتیلن تولید شده در طبرستان یا مازندران
Price
IRR 6430000
Product Availability
Available in Stock

دیدگاه ها در رابطه با “قیمت مخزن آب پلی اتیلن در طبرستان

 1. نیما بصیری میگوید:

  با سلام خدمت عوامل محترم شرکت
  پیشنهادم اینه که برای تسهیل در شستشوی داخل مخازن کف آن دارای شیب بسیار کم به مرکز مخزن باشه تا راحت تر شستشو انجام بگیره..
  سپاسگذارم

  • مدیر میگوید:

   سلام. معمولاً کوچکترین شیبی باعث میشه مخزن پس از آب گیری به مرور دفرمه بشه و استحکام اولیش کم بشه و برای اینکه به صورت شیب دار تولید بشه یا باید کف مخزن تقویت بشه یا از ساپورت فلزی استفاده بشه به همین دلیل هزینه تمام شده و قیمت محصول بیشتر خواهد شد. در هر صورت از پیشنهادتون متشکریم و پیشنهاد شما رو به کارشناسان فنی کارخانه ارسال خواهیم کرد.

ارسال دیدگاه بسته شده است.