لیست قیمت انواع مخزن آب پلی اتیلن در طبرستان

ابعاد و قیمت انواع مخزن آب

برای اطلاع از تخفیفات و لیست قیمت کلیه محصولات اعم از انواع مخزن پلی اتیلن و مخزن آب در طبرستان، وان پلاستیکی و … با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید و یا با تکمیل فرم درخواست تماس از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.

برای ثبت سفارش مخازن پلی اتیلن لطفاً با شماره ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ تماس حاصل نمایید. کلیه اطلاعات از طریق واتس آپ و تلگرام خدمتتان ارسال خواهد شد.

به دلیل نوسانات قیمت مواد اولیه احتمال تغییر در قیمت ها وجود دارد. برای اطلاع از قیمت بروز محصولات با شماره ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ تماس بگیرید

نام محصول ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
۳,۱۸۰,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه PT
۶۰
۴۱
۴۸
۳,۰۷۰,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
۴,۶۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۳
۵۴
۵۸
۴،۱۵۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۷۳
۵۴
۵۸
۴,۶۸۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 ۹۹
۶۰
۶۸
۸,۰۹۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۹۹
۶۰
۶۸
۹،۴۷۰،۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۱۲
۶۲
۷۰
۸،۵۴۰،۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۱۲
 ۶۲
۷۰
۱۰،۰۰۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
۸،۷۷۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
۱۰،۵۸۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۹۷
۷۰
۸۰
۱۰،۱۱۰،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۱۸
۷۲
۷۶
۱۱،۴۰۳،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۱۲،۷۶۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۲۳ ۷۰ ۷۷ ۱۲،۶۷۸،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۳۵
۷۹
۸۶
۱۶،۱۶۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۱۲،۹۱۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۲۹ ۷۶ ۸۴ ۱۶,۱۱۹,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۴۷
۸۴
۸۶
۱۸،۸۱۲،۰۰۰
مخزن ۷۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۲۱،۸۱۰،۰۰۰
مخزن ۷۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۲۰،۲۶۰،۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۲۲،۹۶۰،۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۲۱،۲۹۰،۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۴۸
۸۹
۹۷ ۲۲،۲۲۸،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ۲۶،۵۵۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۶۸
۱۰۰
۱۱۰
۲۴،۳۷۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۶۴
۹۴
۱۰۳
۲۶,۴۶۷,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۱۰
۱۱۶
۳۶،۹۴۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶ ۳۹،۳۵۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۹۱ ۱۰۸ ۱۱۳ ۳۹,۱۹۴,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
۴۷،۰۲۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
۴۹،۰۳۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۹۶
۱۲۳
۱۳۲
۴۸,۸۰۷,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۰
۱۴۰
۱۵۲
۷۱،۴۰۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲ ۷۲،۹۴۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۲۰ ۱۴۱ ۱۴۶ ۷۱,۲۵۱,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۱۰۰،۹۴۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۱۰۳،۵۰۰،۰۰۰
مخزن ۴۲۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۲۷ ۱۶۰ ۱۷۰ ۱۰۷,۳۷۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۵
۱۸۰
۱۹۰
۱۳۵،۶۰۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰ ۱۳۸،۲۲۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۷۰ ۱۶۰ ۱۶۹ ۱۳۵,۱۰۹,۰۰۰
مخزن ۶۰۰۰ لیتري افقی سه لایه PT ۲۸۱ ۱۷۲ ۱۸۴ ۱۶۰،۸۷۰،۰۰۰
مخزن ۸۵۰۰ لیتري افقی سه لایه PT ۳۴۲ ۱۸۴ ۱۹۵ ۲۲۷،۷۸۶،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتري افقی سه لایه TP ۳۴۹ ۲۰۹ ۲۱۸ تماس
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۳۵۵ ۱۹۶ ۲۰۹ ۲۴۹,۳۶۵,۰۰۰

ابعاد مخازن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
مخزن ۸۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۰
۵۸
۳,۴۹۰,۰۰۰
مخزن ۸۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۰
۵۸
۳,۸۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
۳,۹۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
۴,۶۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۴۵
۸۱
۵,۴۷۱,۰۰۰
مخزن ۱۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۵
۸۵
۵,۰۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۵
۸۵
۶,۴۶۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۵۶
۹۸
۷،۵۹۳،۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲ ۷,۰۷۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲ ۸,۴۹۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۵۸ ۹۷ ۸,۵۱۳,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۸۲ ۷۰ ۹،۱۳۲،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۶۲ ۱۱۸ ۹،۴۷۹،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
۹,۰۴۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۷۲
۱۰۳
۱۰,۴۴۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
۱۲,۲۸۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
۱۳,۳۱۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۸۷
۱۰۶
۱۳,۲۲۷,۰۰۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
۱۳,۴۲۰,۰۰۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
۱۵,۵۷۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۹۴
۱۴۱
۱۸،۶۰۱،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک ۱۰۹ ۱۴۵ ۲۱,۰۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
۱۰۹
۱۴۵
۲۲,۴۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
۸۸ ۲۰۲ ۲۴,۰۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
۸۸
۲۰۲
۲۴,۸۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۰۵
۱۴۲
۲۲,۱۵۶,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۱۲۱ ۱۷۲ ۳۰,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۲۱ ۱۷۲ ۳۲,۰۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۱۴ ۱۷۰ ۳۱,۸۲۱,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۳۲
۱۸۸
۳۸,۱۹۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۳۲ ۱۸۸ ۳۸,۷۵۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۳۴ ۱۶۵ ۳۹,۱۶۵,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
۶۰,۲۳۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
۶۰,۶۶۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۵۳
۲۰۰
۵۹,۴۷۷,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۷۷
۱۹۵
۷۵،۵۸۱،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
۲۲۲
۱۶۰
۹۴,۰۰۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 ۲۲۲
۱۶۰
۹۵,۵۳۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵ ۹۵,۷۷۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵ ۹۸,۶۳۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۸۵ ۲۲۱ ۹۶,۵۷۷,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
۱۸۷,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۲۰۴
۳۳۵
۱۸۸,۹۲۴,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۲۳۵
۳۱۰
۲۲۱،۴۰۱،۰۰۰
مخزن ۱۴۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه PT
۳۰۲
۲۳۱
۲۲۹،۲۳۶،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه TP
۲۵۴
۳۳۵
۲۷۶،۴۴۷،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 ۲۹۰
۳۳۵
۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۹۰
۳۳۵
۳۴۴,۸۷۰,۰۰۰

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن مکعبی عمودی ۲۰۰ لیتری سه لایه PT ۶۰ ۴۰ ۱۱۵ ۱۰،۱۹۴،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۳۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۶۰ ۴۰ ۱۳۲ ۱۰،۵۸۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۳۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۴۰ ۱۳۲ ۱۱،۵۰۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۳۰۰ لیتری سه لایه PT ۶۰ ۶۰ ۱۱۱ ۱۲،۶۷۸،۰۰۰
مخزن مکعبی ۳۰۰ لیتری سه لایه PT ۱۱۲ ۶۲ ۶۲ ۱۱،۴۶۱،۰۰۰
مخزن مکعبی ۴۵۰ لیتری سه لایه PT ۱۵۰ ۶۰ ۶۱ ۱۵،۸۴۶،۰۰۰
مخزن کتابی ۵۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۴۲ ۵۰ ۱۱۰ ۱۵،۷۷۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۴۲ ۵۰ ۱۱۰ ۱۷،۶۲۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۲۵،۳۹۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۲۶،۷۰۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰ ۲۹،۱۰۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰ ۳۳،۴۷۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه PT ۱۸۵ ۱۰۲ ۶۸ ۲۹,۲۵۸,۰۰۰
مخزن مکعبی ۱۵۰۰ لیتری سه لایه PT ۲۱۰ ۱۱۳ ۷۷ ۴۴،۱۵۹،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۵۴،۷۹۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۶۱،۲۳۰،۰۰۰

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۱۶،۹۳۰،۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۱۸،۱۶۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۳۷ ۷۲ ۸۴ ۲۰,۰۱۳,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۵۲ ۸۳ ۹۸ ۲۷,۳۰۲,۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۶،۸۱۰،۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۳۰،۹۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۷۲ ۸۷ ۱۰۶ ۳۳,۰۷۸,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک ۲۰۴ ۱۰۲ ۱۱۸ ۳۹,۵۲۰,۰۰۰
مخزن  ۱۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۹۶ ۱۰۹ ۱۱۲ ۴۵،۶۵۰،۰۰۰

ابعاد وان پلاستیکی

وان پلاستیکی (پلی اتیلن) ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
وان پلاستیکی ۲۰ لیتری PT ۳۰ ۳۰ ۲۱ ۱،۳۸۹،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۲ لیتری PT ۴۰ ۴۰ ۲۰ ۱۲،۹۶۸،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۰ لیتری PT ۵۵ ۲۳ ۴۳ ۳،۰۳۵،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۶۰ لیتری PL  ۷۳ ۷۳ ۱۷ ۳،۳۲۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۰۰ لیتری PL ۹۷ ۵۵  ۲۶ ۴،۸۰۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۲۰ لیتری PT ۴۹ ۴۹ ۶۱ ۵،۴۵۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۵۰ لیتری KU  ۹۹ ۶۹ ۴۱ ۶،۶۰۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۸۰ لیتری بلند PT ۷۷ ۲۷ ۸۰ ۸،۴۸۱،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۸۰ لیتری کوتاه PT ۱۷۳ ۷۰ ۱۶ ۱۱،۵۱۴،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۹۰ لیتری PT ۱۱۰ ۵۰ ۳۵ ۷،۸۷۵،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۲۰۰ لیتری PL  ۹۸ ۶۶ ۵۱ ۷،۷۲۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۱۰ لیتری PT ۱۳۲ ۵۹ ۲۵ ۷،۸۷۵،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۵۰ لیتری PT ۷۸ ۵۷ ۶۹ ۹،۰۸۹،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۴۰ لیتری PT ۱۴۹ ۵۷ ۴۲ ۱۳،۳۲۶،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۵۰ لیتری PT ۷۶ ۶۰ ۸۱ ۱۲،۱۱۲،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۶۰ لیتری PT ۲۰۲ ۶۷ ۳۱ ۱۳،۶۳۳،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۰۰ لیتری PT ۱۳۰ ۶۴ ۴۹ ۱۲،۱۱۲،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۴۰ لیتری PT ۱۸۳ ۸۰ ۳۲ ۱۸،۱۶۹،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۵۰ لیتری PT ۱۴۴ ۵۴ ۶۲ ۱۸،۱۶۹،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۶۰ لیتری PT ۹۶ ۷۵ ۹۹ ۱۷،۳۹۹،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۵۰۰ لیتری PL  ۱۳۸ ۸۴ ۶۳ ۱۶،۷۸۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۲۰ لیتری PT ۱۱۵ ۷۵ ۶۰ ۱۶،۹۶۵،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۵۰ لیتری PT ۱۱۵ ۵۸ ۸۱ ۱۶،۹۶۵،۰۰۰
وان پلاستیکی ۶۰۰ لیتری PT ۱۲۳ ۷۶ ۷۰ ۱۸,۱۶۹,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۷۰۰ لیتری KU  ۱۴۸ ۱۰۰ ۷۹ ۱۹،۴۶۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۷۲۰ لیتری PT ۱۰۲ ۸۴ ۹۰ ۱۹,۳۸۳,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۸۰۰ لیتری PL  ۱۲۲ ۱۱۶ ۷۸ ۲۲،۶۴۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۸۵۰ لیتری PT ۱۱۷ ۷۸ ۸۹ ۲۳,۰۱۹,۰۰۰
وان پلاستیکی ۹۰۰ لیتری PT ۱۸۶ ۸۶ ۶۰ ۲۴,۲۳۹,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری PL  ۲۱۰ ۱۱۰ ۶۷ ۲۳،۸۹۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۳۰۰ لیتری KU ۲۱۲ ۱۲۲ ۷۹ ۳۲،۷۸۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری PL ۲۱۳ ۱۱۵ ۹۱ ۳۷،۳۰۰،۰۰۰
وان پلاسیتیکی ۱۸۰۰ لیتری PT ۱۹۸ ۹۷ ۱۰۲ ۴۲,۴۰۶,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری PL ۲۴۸ ۱۳۵ ۸۷ ۵۳،۸۷۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۵۰۰ لیتری PT ۲۴۳ ۹۸ ۱۰۰ ۵۸,۱۵۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۰۰۰ لیتری PT ۲۶۰ ۱۲۳ ۱۲۹ ۹۳,۲۸۷,۰۰۰

مخازن بیضی

مخازن بیضی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۵۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۱۴۳ ۹۵ ۵۵ ۱۶,۴۱۲,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۱۶۷ ۱۲۴ ۷۱ ۲۵,۴۱۶,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۲۲ ۱۴۶ ۸۶ ۴۷,۱۸۳,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۵۲ ۱۶۲ ۱۰۷ ۷۰,۲۳۹,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۸۵ ۱۹۱ ۱۲۹ ۱۲۹,۴۹۰,۰۰۰

مخزن قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۷۴ ۸۶ ۹،۲۳۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۷۴ ۸۶ ۱۰،۷۶۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۷۴ ۱۶۱ ۱۶،۸۹۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۷۴ ۱۶۱ ۲۰،۱۴۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۲۷ ۲۵،۳۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۲۷ ۳۱،۱۴۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۶۷ ۳۹،۰۲۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۶۷ ۴۳،۳۸۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۲۰۸ ۴۸،۱۷۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۲۰۸ ۵۱،۷۶۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۱۵۵ ۲۳۰ ۷۰,۱۰۱,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۱۸۰ ۲۸۰ ۹۹,۵۵۴,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۲۳۰ ۳۲۰ ۲۰۴,۳۸۶,۰۰۰

مخازن پلی اتیلن نیسانی (مخازن پشت نیسانی)

مخازن نیسانی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری PT ۱۷۹ ۱۶۱ ۱۱۳ ۵۵،۵۴۴،۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز PT ۱۷۲ ۱۵۶ ۱۲۲ ۵۵،۵۴۴،۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری کوتاه سفید / آبی PT ۲۰۹ ۱۵۰ ۸۸ ۵۶,۸۸۱,۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT ۱۸۲ ۱۵۵ ۱۲۶ ۵۵,۵۴۴,۰۰۰

ویژگیهای مخازن پلاستونیک

مخزن آب پلی اتیلن طبرستان

تولید مخازن آب پلی اتیلن در طبرستان

   طبرستان که نام دیگر آن مازندران است قطب اصلی تولید مخازن پلی اتیلن در ایران است. پلاستونیک از تولید کنندگان برتر مخازن آب پلی اتیلنی است. این تولید کننده جزء با سابقه ترین تولید کنندگان محصولات پلی اتیلنی در طبرستان و ایران هستند و در شهرک مصطفی خمینی ساری واقع شده اند و به دلیل اهمیت ویژه به کیفیت محصولات خود توانسته به عنوان تولید کننده مطرح در حوزه محصولات پلی اتیلنی و پلاستیکی تبدیل شوند. طبرستان معرب واژه تپورستان می باشد. هر چنذ نام مازندران از طبرستان قدیمی تر است ولی در مقاطع زیادی حتی دریای خزر را نیز دریای طبرستان می نامیدند.

   بدون شک، مخازن آب پلاستونیک جزء بهترین مخازن موجود در بازار مخازن آب پلی اتیلنی در ایران می باشند. در تولید آنها از طراحی های بروز، مواد اولیه درجه یک و همچنین مواد فود گرید استفاده می شود و به دلیل رعایت استانداردها و نکات بهداشتی توانسته اند گواهی نامه های مربوطه در این خصوص را کسب نمایند. کسب این گواهینامه ها بسیار دشوار بوده و تنها تعداد معدودی از شرکت هایی که در زمینه تولید محصولات پلی اتیلنی در مازندران یا طبرستان یا کل کشور فعال هستند موفق به اخذ این گواهینامه ها شده اند. مخازن پلی اتیلن تولید شده در منطقه طبرستان یا مازندران دارای نشان ملی استاندارد ایران و سیب سلامت از سازمان غذا و دارو می باشند. از دیگر شرکتهای فعال در این حوزه که اخیرا حضور فعالی در بازار پیدا کرده شرکت کوشا پلاست گلستان است که طبق بررسی های کارشناسان مخزن آب دات کام به خوبی توانسته کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. کوشا پلاست گلستان تلاش می کند در سطح استانداردهای شرکتی همچون پلاستونیک تولید کند.

تلفن کارشناسان فروش

۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ (۱۰خط)

موبایل کارشناسان فروش

آقای علیرضا غلامی
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۷
آقای بهنام موسوی نژاد
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۶
آقای هادی حاجی نورمحمدی
۰۹۱۲۰۲۸۹۵۲۸
آقای محمد ربیعا
۰۹۱۲۰۴۰۹۴۶۰
آقای وحید سلطانی
۰۹۱۲۰۴۰۹۴۶۱

Summary
Aggregate Rating
4 based on 29 votes

دیدگاه ها در رابطه با “قیمت مخزن آب پلی اتیلن در طبرستان

 1. نیما بصیری میگوید:

  با سلام خدمت عوامل محترم شرکت
  پیشنهادم اینه که برای تسهیل در شستشوی داخل مخازن کف آن دارای شیب بسیار کم به مرکز مخزن باشه تا راحت تر شستشو انجام بگیره..
  سپاسگذارم

  • مدیر میگوید:

   سلام. معمولاً کوچکترین شیبی باعث میشه مخزن پس از آب گیری به مرور دفرمه بشه و استحکام اولیش کم بشه و برای اینکه به صورت شیب دار تولید بشه یا باید کف مخزن تقویت بشه یا از ساپورت فلزی استفاده بشه به همین دلیل هزینه تمام شده و قیمت محصول بیشتر خواهد شد. در هر صورت از پیشنهادتون متشکریم و پیشنهاد شما رو به کارشناسان فنی کارخانه ارسال خواهیم کرد.

ارسال دیدگاه بسته شده است.