لیست قیمت انواع مخزن آب پلی اتیلن در طبرستان

ابعاد و قیمت انواع مخزن آب

برای اطلاع از تخفیفات و لیست قیمت کلیه محصولات اعم از انواع مخزن پلی اتیلن و مخزن آب در طبرستان، وان پلاستیکی و … با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید و یا با تکمیل فرم درخواست تماس از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.

برای ثبت سفارش مخازن پلی اتیلن لطفاً با شماره ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ تماس حاصل نمایید. کلیه اطلاعات از طریق واتس آپ و تلگرام خدمتتان ارسال خواهد شد.

به دلیل نوسانات قیمت مواد اولیه احتمال تغییر در قیمت ها وجود دارد. برای اطلاع از قیمت بروز محصولات با شماره ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ تماس بگیرید

نام محصول ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
۳,۵۰۰,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه PT
۶۰
۴۱
۴۸
۳,۲۸۸,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
۵,۰۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۳
۵۴
۵۸
۴،۵۸۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۷۳
۵۴
۵۸
۵,۱۶۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 ۹۹
۶۰
۶۸
۸,۹۲۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۹۹
۶۰
۶۸
۱۰،۴۴۰،۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۱۲
۶۲
۷۰
۹،۴۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۱۲
 ۶۲
۷۰
۱۱،۰۶۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
۹،۶۷۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
۱۱،۶۷۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۹۸
۷۰
۸۰
۱۰،۸۲۰،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۱۸
۷۲
۷۶
۱۲،۲۰۱،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۱۴،۰۷۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۱۲،۴۶۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۲۳ ۷۰ ۷۷ ۱۳،۵۶۶،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۳۵
۷۹
۸۶
۱۷،۸۲۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۱۴،۲۳۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۲۹ ۷۶ ۸۴ ۱۷,۲۴۷,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۴۷
۸۴
۸۶
۲۰،۱۲۹،۰۰۰
مخزن ۷۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۲۴،۰۵۰،۰۰۰
مخزن ۷۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۲۲،۳۴۰،۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۲۵،۳۲۰،۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۲۳،۴۷۰،۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۴۸
۸۹
۹۷ ۲۳،۷۸۴،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ۲۹،۲۸۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۶۸
۱۰۰
۱۱۰
۲۶،۸۷۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۶۴
۹۴
۱۰۳
۲۸,۳۱۹,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۱۰
۱۱۶
۴۰،۷۳۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶ ۴۳،۳۸۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۱۹۱ ۱۰۸ ۱۱۳ ۴۱,۹۳۸,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
۵۱،۸۴۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
۵۴،۰۵۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT
۱۹۶
۱۲۳
۱۳۲
۵۲,۲۲۴,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۰
۱۴۰
۱۵۲
۷۸،۷۱۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲ ۸۰،۴۰۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۲۰ ۱۴۱ ۱۴۶ ۷۶,۲۴۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۱۱۱،۲۸۰،۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۱۱۴،۱۰۰،۰۰۰
مخزن ۴۲۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۲۷ ۱۶۰ ۱۷۰ ۱۱۴,۸۸۶,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۵
۱۸۰
۱۹۰
۱۴۹،۴۹۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰ ۱۵۲،۳۷۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۲۷۰ ۱۶۰ ۱۶۹ ۱۴۴,۵۶۶,۰۰۰
مخزن ۶۰۰۰ لیتري افقی سه لایه PT ۲۸۱ ۱۷۲ ۱۸۴ ۱۷۲،۱۳۱،۰۰۰
مخزن ۸۵۰۰ لیتري افقی سه لایه PT ۳۴۲ ۱۸۴ ۱۹۵ ۲۴۳،۷۳۱،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتري افقی سه لایه TP ۳۴۹ ۲۰۹ ۲۱۸ تماس
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه PT ۳۵۵ ۱۹۶ ۲۰۹ ۲۶۶,۸۲۰,۰۰۰

ابعاد مخازن پلی اتیلن عمودی

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
مخزن ۸۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۰
۵۸
۳,۸۴۰,۰۰۰
مخزن ۸۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۰
۵۸
۴,۲۱۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
۴,۴۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
۵,۱۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۴۵
۸۱
۵,۸۵۴,۰۰۰
مخزن ۱۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۵
۸۵
۵,۵۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۵
۸۵
۷,۱۳۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۵۶
۹۸
۸،۱۲۴،۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲ ۷,۸۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲ ۹,۳۶۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۵۸ ۹۷ ۹,۱۰۹,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۸۲ ۷۰ ۹،۷۷۱،۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT ۶۲ ۱۱۸ ۱۰،۱۴۳،۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
۹,۹۷۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
۱۱,۵۹۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۷۲
۱۰۳
۱۱,۱۷۱,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
۱۳,۵۴۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
۱۴,۶۸۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۸۷
۱۰۶
۱۴,۱۵۳,۰۰۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
۱۴,۷۹۰,۰۰۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
۱۷,۱۷۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۹۴
۱۴۱
۱۹،۹۰۴،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک ۱۰۹ ۱۴۵ ۲۳,۲۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
۱۰۹
۱۴۵
۲۴,۷۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
۸۸ ۲۱۲ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
۸۸
۲۱۲
۲۷,۳۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۰۵
۱۴۲
۲۳,۷۰۷,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۱۲۱ ۱۷۲ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۲۱ ۱۷۲ ۳۵,۳۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۱۴ ۱۷۰ ۳۴,۰۴۹,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۳۲
۱۸۸
۴۲,۱۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۳۲ ۱۸۸ ۴۲,۷۲۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
۱۱۳ ۲۳۷ ۴۲,۹۳۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
۱۱۳ ۲۳۷ ۴۳,۵۷۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۳۴ ۱۶۵ ۴۱,۹۰۶,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
۶۶,۴۰۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
۶۶,۸۸۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۸۳
۱۸۰
۸۱,۸۷۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۸۳
۱۸۰
۸۳،۴۳۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
۲۲۲
۱۶۰
۱۰۳,۶۲۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 ۲۲۲
۱۶۰
۱۰۵,۳۲۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵ ۱۰۵,۵۸۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵ ۱۰۸,۷۳۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۱۸۵ ۲۲۱ ۱۰۳,۳۳۸,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
۲۰۳,۱۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
۲۰۷,۰۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۲۰۴
۳۳۵
۲۰۱,۸۱۷,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه PT
۲۳۵
۳۱۰
۲۳۶،۸۹۸،۰۰۰
مخزن ۱۴۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه PT
۳۰۲
۲۳۱
۲۴۵،۲۸۳،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۵۴
۳۳۵
۳۰۶،۶۷۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 ۲۹۰
۳۳۵
۳۶۸,۰۹۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۹۰
۳۳۵
۳۸۰,۱۸۰,۰۰۰

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن مکعبی عمودی ۲۰۰ لیتری سه لایه PT ۶۰ ۴۰ ۱۱۵ ۱۰،۹۰۸،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۳۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۶۰ ۴۰ ۱۳۲ ۱۱،۶۶۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۳۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۴۰ ۱۳۲ ۱۲،۶۸۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۳۰۰ لیتری سه لایه PT ۶۰ ۶۰ ۱۱۱ ۱۳،۵۶۶،۰۰۰
مخزن مکعبی افقی ۳۰۰ لیتری سه لایه PT ۱۱۴ ۷۰ ۵۰ ۱۳،۶۷۶،۰۰۰
مخزن مکعبی افقی ۴۵۰ لیتری سه لایه PT ۱۵۰ ۶۰ ۶۱ ۱۶،۹۵۶،۰۰۰
مخزن کتابی ۵۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۴۲ ۵۰ ۱۱۰ ۱۷،۳۸۰،۰۰۰
مخزن کتابی ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۴۲ ۵۰ ۱۱۰ ۱۹،۴۲۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۲۸،۰۰۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۲۹،۴۴۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰ ۳۲،۰۸۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰ ۳۶،۸۹۰،۰۰۰
مخزن مکعبی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه PT ۱۸۵ ۱۰۲ ۶۸ ۳۱,۳۰۶,۰۰۰
مخزن مکعبی ۱۵۰۰ لیتری سه لایه PT ۲۱۰ ۱۱۳ ۷۷ ۴۷،۲۵۱،۰۰۰
مخزن کتابی ۲۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۶۰،۴۰۰،۰۰۰
 مخزن کتابی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۶۷،۵۰۰،۰۰۰

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۱۹،۲۲۰،۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۲۰،۶۳۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۳۷ ۷۲ ۸۴ ۲۱,۴۱۴,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۵۲ ۸۳ ۹۸ ۲۹,۲۱۳,۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۳۰،۱۱۰،۰۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۳۴،۷۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۷۲ ۸۷ ۱۰۶ ۳۵,۳۹۴,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک ۲۰۴ ۱۰۲ ۱۱۸ ۴۷,۰۶۰,۰۰۰
مخزن  ۱۵۰۰ لیتری زیرپله ای سه لایه PT ۱۹۶ ۱۰۹ ۱۱۲ ۴۸،۸۴۶،۰۰۰

ابعاد وان پلاستیکی

وان پلاستیکی (پلی اتیلن) ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
وان پلاستیکی ۲۰ لیتری PT ۳۰ ۳۰ ۲۱ ۱،۴۸۷،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۲ لیتری PT ۴۰ ۴۰ ۲۰ ۲،۲۷۴،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۰ لیتری PT ۵۵ ۲۳ ۴۳ ۳،۲۴۶،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۶۰ لیتری PL  ۷۳ ۷۳ ۱۷ ۳،۶۷۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۰۰ لیتری PL ۹۷ ۵۵  ۲۶ ۵،۳۰۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۲۰ لیتری PT ۴۹ ۴۹ ۶۱ ۵،۸۳۲،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۵۰ لیتری KU  ۹۹ ۶۹ ۴۱ ۷،۵۰۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۸۰ لیتری بلند PT ۷۷ ۲۷ ۸۰ ۹،۰۷۴،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۸۰ لیتری کوتاه PT ۱۷۳ ۷۰ ۱۶ ۱۲،۳۲۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۹۰ لیتری PT ۱۱۰ ۵۰ ۳۵ ۸,۴۲۷,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۲۰۰ لیتری PL  ۹۸ ۶۶ ۵۱ ۸،۵۲۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۱۰ لیتری PT ۱۳۲ ۵۹ ۲۵ ۸،۴۲۷،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۵۰ لیتری PT ۷۸ ۵۷ ۶۹ ۹،۷۲۵،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۴۰ لیتری PT ۱۴۹ ۵۷ ۴۲ ۱۴،۲۵۸،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۵۰ لیتری PT ۷۶ ۶۰ ۸۱ ۱۲،۹۶۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۳۶۰ لیتری PT ۲۰۲ ۶۷ ۳۱ ۱۴،۵۸۶،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۰۰ لیتری PT ۱۳۰ ۶۴ ۴۹ ۱۲،۹۶۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۴۰ لیتری PT ۱۸۳ ۸۰ ۳۲ ۱۹،۴۴۱،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۵۰ لیتری PT ۱۴۴ ۵۴ ۶۲ ۱۹،۴۴۱،۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۶۰ لیتری PT ۹۶ ۷۵ ۹۹ ۱۸،۶۱۷،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۵۰۰ لیتری PL  ۱۳۸ ۸۴ ۶۳ ۱۸،۵۰۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۲۰ لیتری PT ۱۱۵ ۷۵ ۶۰ ۱۸،۱۵۲،۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۵۰ لیتری PT ۱۱۵ ۵۸ ۸۱ ۱۸،۱۵۲،۰۰۰
وان پلاستیکی ۶۰۰ لیتری PT ۱۲۳ ۷۶ ۷۰ ۱۹,۴۴۱,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۷۰۰ لیتری KU  ۱۴۸ ۱۰۰ ۷۹ ۲۱،۲۴۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۷۲۰ لیتری PT ۱۰۲ ۸۴ ۹۰ ۲۰,۷۳۹,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۸۰۰ لیتری PL  ۱۲۲ ۱۱۶ ۷۸ ۲۴،۹۶۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۸۵۰ لیتری PT ۱۱۷ ۷۸ ۸۹ ۲۴,۶۳۱,۰۰۰
وان پلاستیکی ۹۰۰ لیتری PT ۱۸۶ ۸۶ ۶۰ ۲۵,۹۳۶,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری PL  ۲۱۰ ۱۱۰ ۶۷ ۲۶،۳۴۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۳۰۰ لیتری KU ۲۱۲ ۱۲۲ ۷۹ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰
 وان پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری PL ۲۱۳ ۱۱۵ ۹۱ ۴۱،۱۲۰،۰۰۰
وان پلاسیتیکی ۱۸۰۰ لیتری PT ۱۹۸ ۹۷ ۱۰۲ ۴۵,۳۷۴,۰۰۰
 وان پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری PL ۲۴۸ ۱۳۵ ۸۷ ۵۹،۳۹۰،۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۵۰۰ لیتری PT ۲۴۳ ۹۸ ۱۰۰ ۶۲,۲۲۱,۰۰۰
وان پلاستیکی ۴۰۰۰ لیتری PT ۲۶۰ ۱۲۳ ۱۲۹ ۹۹,۸۱۷,۰۰۰

مخازن بیضی

مخازن بیضی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۵۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۱۴۳ ۹۵ ۵۵ ۱۷,۵۶۱,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۱۶۷ ۱۲۴ ۷۱ ۲۷,۱۹۵,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۲۲ ۱۴۶ ۸۶ ۵۰,۴۸۶,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۵۲ ۱۶۲ ۱۰۷ ۷۵,۱۵۶,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتري بیضی سه لایه PT ۲۸۵ ۱۹۱ ۱۲۹ ۱۳۸,۵۵۴,۰۰۰

مخزن قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۷۴ ۸۶ ۱۰،۱۸۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۷۴ ۸۶ ۱۱،۸۶۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۷۴ ۱۶۱ ۱۸،۶۲۰،۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۷۴ ۱۶۱ ۲۲،۲۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۲۷ ۲۷،۹۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۲۷ ۳۴،۳۳۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۶۷ ۴۳،۰۰۰،۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۱۶۷ ۴۷،۸۲۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۲۰۸ ۵۳،۱۰۰،۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * ۱۳۳ ۲۰۸ ۵۷،۰۷۰،۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۱۵۵ ۲۳۰ ۷۵,۰۰۸,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه * ۱۷۹ ۲۶۹ ۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری قیفی تک لایه PT * ۲۳۰ ۳۲۰ ۲۱۸,۶۹۳,۰۰۰

مخازن پلی اتیلن نیسانی (مخازن پشت نیسانی)

مخازن نیسانی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری PT ۱۷۹ ۱۶۱ ۱۱۳ ۵۹،۴۳۲،۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز PT ۱۷۲ ۱۵۶ ۱۲۲ ۵۹،۴۳۲،۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری کوتاه سفید / آبی PT ۲۰۹ ۱۵۰ ۸۸ ۶۰,۸۶۲,۰۰۰
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT ۱۸۲ ۱۵۵ ۱۲۶ ۶۰,۷۱۰,۰۰۰

ویژگیهای مخازن پلاستونیک

مخزن آب پلی اتیلن طبرستان

تولید مخازن آب پلی اتیلن در طبرستان

   طبرستان که نام دیگر آن مازندران است قطب اصلی تولید مخازن پلی اتیلن در ایران است. پلاستونیک از تولید کنندگان برتر مخازن آب پلی اتیلنی است. این تولید کننده جزء با سابقه ترین تولید کنندگان محصولات پلی اتیلنی در طبرستان و ایران هستند و در شهرک مصطفی خمینی ساری واقع شده اند و به دلیل اهمیت ویژه به کیفیت محصولات خود توانسته به عنوان تولید کننده مطرح در حوزه محصولات پلی اتیلنی و پلاستیکی تبدیل شوند. طبرستان معرب واژه تپورستان می باشد. هر چنذ نام مازندران از طبرستان قدیمی تر است ولی در مقاطع زیادی حتی دریای خزر را نیز دریای طبرستان می نامیدند.

   بدون شک، مخازن آب پلاستونیک جزء بهترین مخازن موجود در بازار مخازن آب پلی اتیلنی در ایران می باشند. در تولید آنها از طراحی های بروز، مواد اولیه درجه یک و همچنین مواد فود گرید استفاده می شود و به دلیل رعایت استانداردها و نکات بهداشتی توانسته اند گواهی نامه های مربوطه در این خصوص را کسب نمایند. کسب این گواهینامه ها بسیار دشوار بوده و تنها تعداد معدودی از شرکت هایی که در زمینه تولید محصولات پلی اتیلنی در مازندران یا طبرستان یا کل کشور فعال هستند موفق به اخذ این گواهینامه ها شده اند. مخازن پلی اتیلن تولید شده در منطقه طبرستان یا مازندران دارای نشان ملی استاندارد ایران و سیب سلامت از سازمان غذا و دارو می باشند. از دیگر شرکتهای فعال در این حوزه که اخیرا حضور فعالی در بازار پیدا کرده شرکت کوشا پلاست گلستان است که طبق بررسی های کارشناسان مخزن آب دات کام به خوبی توانسته کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. کوشا پلاست گلستان تلاش می کند در سطح استانداردهای شرکتی همچون پلاستونیک تولید کند.

تلفن کارشناسان فروش

۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ (۱۰خط)

موبایل کارشناسان فروش

آقای علیرضا غلامی
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۷
آقای بهنام موسوی نژاد
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۶
آقای محمد ربیعا
۰۹۱۲۰۴۰۹۴۶۰
آقای وحید سلطانی
۰۹۱۲۰۴۰۹۴۶۱

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
4 based on 31 votes
Brand Name
طبرستان
Product Name
مخازن آب پلی اتیلن در طبرستان
Price
IRR 1550000
Product Availability
Available in Stock

دیدگاه ها در رابطه با “قیمت مخزن آب پلی اتیلن در طبرستان

 1. نیما بصیری میگوید:

  با سلام خدمت عوامل محترم شرکت
  پیشنهادم اینه که برای تسهیل در شستشوی داخل مخازن کف آن دارای شیب بسیار کم به مرکز مخزن باشه تا راحت تر شستشو انجام بگیره..
  سپاسگذارم

  • مدیر میگوید:

   سلام. معمولاً کوچکترین شیبی باعث میشه مخزن پس از آب گیری به مرور دفرمه بشه و استحکام اولیش کم بشه و برای اینکه به صورت شیب دار تولید بشه یا باید کف مخزن تقویت بشه یا از ساپورت فلزی استفاده بشه به همین دلیل هزینه تمام شده و قیمت محصول بیشتر خواهد شد. در هر صورت از پیشنهادتون متشکریم و پیشنهاد شما رو به کارشناسان فنی کارخانه ارسال خواهیم کرد.

ارسال دیدگاه بسته شده است.