لیست قیمت و ابعاد انواع مخزن پلی اتیلن ، وان و سپتیک تانک

برای دسترسی سریعتر به قیمت و ابعاد هر محصول می توانید بر روی دسته بندی محصول مد نظر خود کلیک فرمایید
( با کلیک بر روی محصولات ، فیلم ، مستندات فنی و … را مشاهده فرمایید.)

با کلیک بر روی هر محصول در جدول زیر می توانید جزئیات فنی ( نقشه فنی ، تصاویر و ویدیو ) را مشاهده فرمایید.

نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت

(ریال)

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی

7144
48
2,850,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
714448 1,960,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
735458 2,900,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
7354582,570,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی 9960685,870,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
9960685,010,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی 11262706,210,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی 11262705,290,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
10570776,550,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
10369786,420,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی 10570775,430,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
12470777,900,000

مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
12470777,000,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
135798610,000,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 13375899,790,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 1367988تماس بگیرید
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 13579868,000,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی 171819113,510,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی 171819112,550,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
155909814,230,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
155909813,180,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
170889513,320,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
16810011016,450,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
1659810916,040,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
168100110تماس بگیرید
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
16810011015,090,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
16610311418,180,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
20211011624,370,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412123,690,000

مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو 202114116تماس بگیرید
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی 20211011622,890,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
20212413530,370,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU2
20212413529,380,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
21312012529,380,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
202124135تماس بگیرید
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی 20212413529,130,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
24014015245,180,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
23614115241,780,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی 24014015244,230,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 25015917064,110,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
25015917062,520,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
24518019085,620,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
23017518878,810,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
24518019084,000,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 320205210تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 350210220تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 360197219*
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار250190200تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله128889511,360,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله128889510,580,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
1709010520,670,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله
1709010517,940,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله
2049810526,440,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله
2049810524,860,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله PT 196110117تماس*
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله PT 196110117تماس*
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی50582,360,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی50582,160,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی52752,900,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50733,260,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی52752,470,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی55854,000,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی
55853,120,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
601025,250,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
601024,380,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
691326,510,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
661326,350,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی 691325,600,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
791216,710,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
851198,240,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
841297,890,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
851197,600,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
721709,640,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی 721708,310,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU7118510,280,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU9413711,410,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
13313215,070,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
13313213,530,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
10914513,920,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) 10914513,060,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) 8821215,360,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020814,690,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 109145تماس بگیرید
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
8821214,890,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516315,910,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 12117219,860,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
12316420,650,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی 12316419,110,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه 10820020,150,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه 10820019,520,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 13218824,000,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018423,450,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی 13218823,660,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 15320837,580,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند13525735,210,000 *
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420535,560,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی 15320837,310,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی 18020244,741,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلند 15724844,741,000 *
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
22216059,180,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) 22216058,230,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) 18822561,090,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 18822559,330,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU17025058,600,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
22219066,550,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی 22219065,620,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
21123785,690,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 255235 116,370,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342 121,190,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250 117,410,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی 255235 114,160,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT 256340 175,090,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 255325 172,330,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی255325 166,400,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی 290340 213,640,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی
290340 206,830,000
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابیمخازن مکعبی و کتابی
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی6040125 7,120,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی6040125 6,550,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی14250110 10,910,000
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی14250110 9,770,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی1709070 16,540,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی 1709070 15,730,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی خوابیده 18110169 18,530,000 *
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی16362140 20,730,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی
16362140 18,030,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی
21111484 27,970,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی
23112790 35,354,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی 21570200 37,920,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی21570200 33,940,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفیمخازن پلی اتیلن قیفی و ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه7486 6,660,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74865,720,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه74161 12,480,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه74161 10,460,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه133127 19,290,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه133127 15,680,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه133167 26,870,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه133167 24,170,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه133208 32,070,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه133208 29,830,000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه158237 41,497,000*
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه183287 58,932,000 *
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327 120,988,000 *
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250190200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 80 لیتری فوم دار 50583,660,000
انبساط 100 لیتری فوم دار 52754,310,000
انبساط 150 لیتری فوم دار 55855,330,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 601027,170,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 691329,030,000
انواع وان حمام پلاستیکی وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک TP1261266966-466,790,000
وان حمام کوچک PT1201206246تماس
وان حمام بزرگ PT1501506446تماس
وان حمام بزرگ TP1581586967-467,990,000
وان حمام بزرگ PT1601607439تماس
انواع وانوان
وان 60 لیتری 7373172,060,000
وان 100 لیتری KU 6767402,970,000

وان 100 لیتری PL 9755262,970,000
وان 150 لیتریKU
9969414,370,000
وان 200 لیتری PL
9866514,780,000
وان 300 لیتری KU
16595316,440,000
وان 500 لیتری PL138846310,390,000
وان 500 لیتری KU144896110,390,000
وان 700 لیتری KU1481007912,390,000
وان 800 لیتری PL
1221167814,020,000
وان 1000 لیتری KU
2111007114,800,000
وان 1000 لیتری PL2101106714,800,000
وان 1300 لیتری KU2121227921,690,000
وان 1500 لیتری PL2131159123,110,000
وان 2000 لیتری PL2481358733,370,000
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضیمخازن پلی اتیلن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه146976010,400,000
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه1691277616,098,000
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه2251499129,880,000
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه25316311444,490,000
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه28619213682,020,000
مخازن نیسانیمخازن پشت نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT18016212035,180,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT17315712935,180,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT2101519536,032,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT18215613335,180,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT17315712937,184,000

با توجه به استانداردهای صنعت قالبگیری دورانی محصول نهایی می تواند تا ۳% بیشتر یا کمتر از ابعاد درج شده در جدول ابعاد و قیمت ها باشد

به کلیه قیمت ها در انتهای فاکتور ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

قیمت و ابعاد مخزن آب پلی اتیلن و پلاستیکی به همراه وان پلاستیکی

قیمت مخزن آب قیمت وان پلی اتیلن قیمت تانکر آب قیمت منبع آب قیمت مخزن پلی اتیلن

فروش مخازن پلی اتیلن در تهران :

مخزن پلی اتیلن تهران
در صورتی که حجم خرید شما مشتریان گرامی در شهرهای تهران، کرج و ساری بیش از ۸۰۰ هزارتومان باشد هزینه ارسال مخازن و وان های پلی اتیلن و پلاستیکی رایگان خواهد بود.

قیمت درج شده مخازن و وان ها، آخرین قیمت محصولات ما می باشند. در صورتی که هر گونه تغییر قیمتی بر روی محصولات اعمال شود از همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

فروش مخازن پلی اتیلن در سایر شهرهای ایران :

خرید های مشتریان سایر شهر ها در صورتی که حجم خرید بیش از هشنصد هزارتومان شود بخشی از هزینه ارسال توسط ما و مابقی توسط مشتری پرداخت می گردد. برای سفارش های زیر مبلغ فوق هزینه ارسال برعهده مشتری خواهد بود. سعی شده است کلیه سفارشات ارسالی به سایر شهرها با کمترین هزینه ممکن ارسال شوند.

برای سفارش و خرید مخزن آب پلی اتیلن و پلاستیکی در استانهای مازندران ( طبرستان )  قزوین ، البرز ( فروش مخزن پلی اتیلن در کرج) ، شهریار ، شرق استان تهران ( جاجرود ، رودهن ، بومهن ، آبسرد ، فیروزکوه و … ) جنوب استان تهران  ( کهریزک ، شورآباد ، باقرشهر ، ورامین ، قرچک ، شمس آباد ، چرم شهر و … ) ، قم با تلفنهای ۰۲۱۵۵۲۱۹۸۶۱  ۰۲۱۵۵۲۱۹۸۶۲  تماس حاصل فرمایید.

مخزن آب دات کام فروشگاه اینترنتی عرضه انواع مخزن آب پلی اتیلن ، مخزن پلاستیکی ، منبع آب و وان پلاستیکی در تهران و سراسر ایران است.
کلیه محصولات پلی اتیلنی دارای ۵ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.

تولید کننده مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی

مخزن آب پلی اتیلن

پرسش های متداول

مخزن پلی اتیلن چیست؟

مخزن پلی اتیلن یکی از انواع مخازن ذخیره سازی آب و مایعات است که اصلی ترین ماده ی استفاده شده در تولید آن پلی اتیلن است.پلی اتیلن نوعی پلیمر است که از ترکیب کربن و هیدروژن ساخته شده است. در حال حاضر پرفروشترین مخازن ذخیره سازی در ایران مخازن پلی اتیلنی هستند

دلایل جایگزینی مخازن آب پلی اتیلن با مخازن فلزی

به دلیل ویژگی ها و مزایای مخازن پلی اتیلن نظیر مقاومت در برابر خوردگی و فرسایش-قابلیت نصب و جابه جایی آسان-قیمت کمتر-نظافت و شستشوی آسان تر- وزن کم و طول عمر بسیار بالا و... بسیاری از مشتریان درحال جایگزنی مخازن فلزی و یا بتنی با مخازن پلی اتیلنی هستند.

آیا می توان آب شرب را درون مخزن آب پلی اتیلن ذخیره سازی کرد؟

بله. در حال حاضر بهترین گزینه برای ذخیره سازی آب شرب در جهان، مخازن پلی اتیلنی هستند. البته به شرطی که از مواد با کیفیت و غیر بازیافتی در تولید آنها استفاده شده باشد. پس در هنگام خرید اولاً از برند و فروشگاه معتبری خریداری کنید و ثانیاً گواهی نامه های استاندارد و بهداشتی محصول را درخواست و استعلام نمایید. (مواظب گواهی نامه ها و استانداردهای جعلی و فوتوشاپی بعضی از شرکت ها باشید!)

چرا قیمت مخزن پلی اتیلن بعضی از شرکت ها نسبت به میانگین بازار پایین تر است؟

استفاده از مواد اولیه بی کیفیت و بازیافتی، گارانتی و خدمات پس از فروش غیر واقعی، کمتر بودن حجم واقعی مخزن با حجم اسمی آن، عدم رعایت استانداردها صنعتی و بهداشتی و ... از جمله عوامل اصلی قیمت پایین تر مخازن پلی اتیلن بعضی از برندها در بازار است.

از کجا و چگونه مخزن آب پلی اتیلن بهداشتی و با کیفیت خریداری کنیم؟

اگر به دنبال خرید مخزن پلی اتیلن با کیفیت و بهداشتی به همراه گارانتی و خدمات پس از فروش واقعی با خدمات حمل رایگان و ارسال فوری هستید فروشگاه مخزن آب دات کام به عنوان تنها فروشگاه آنلاین مخازن پلی اتیلن در ایران یکی از بهترین گزینه ها خواهد بود. در این فروشگاه به صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری امکان خرید با خدمات ارسال به سراسر کشور وجود دارد

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت منبع آب پلاستیکی
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاه ها در رابطه با “ابعاد و قیمت ها

  • مدیر میگوید:

   اگر آب درون مخزن در گردش باشد و از مخزن آب سه لایه آنتی یو وی دار استفاده شود خیر ولی اگر به مدت طولانی آب ساکن بماند (مثلاً چندین ماه) و از آن استفاده نشود ممکن است طعم و بوی آب کمی تغییر کند. در این حالت در صورت استفاده به عنوان مخزن آب شرب بهتر است آب آن تخلیه و مجدداً پر و استفاده شود. بهتر است برای افزایش طول عمر مخزن و ماندگاری آب درون آن از سایه بان استفاده شود

  • مدیر میگوید:

   سلام. مخازن پلی اتیلن معمولی تا ۵۵ درجه تحمل دمایی دارند. بیش از آن باید مخزن به صورت تقویت شده تولید شود و بسته به حجم مخزن دماهای مختلفی را می توانند تحمل کنند

  • مهدی داودی میگوید:

   من میخوام بعنوان ذخیره کشاورزی استفاده کنم با نصب آن زیر خاک مشکلی نداره ؟
   درضمن امکان نصب شیر جانبی جدای از شیر تخلیه وجود دارد و آیا امکان این هست آب از جوی آب به درون مخزن هدایت شود

   • مدیر میگوید:

    سلام. فشار خاک نباید به مخزن وارد بشه به همین دلیل نیاز هست دیوار چینی بشه و سپس مخزن درون آن قرار داده بشه.
    شیر تخلیه جانبی هم میشه نصب کرد.
    برای پر کردن از جوی آب هم میتونید از درب مخزن استفاده کنید و آب رو به داخل مخزن هدایت کنید.

  • مهدی میگوید:

   سلام. واسه مخزن ۱۰۰۰لیتری افقی امکان سفارش تهیه پایه فلزی وجود داره؟ واسه ذخیره آبیاری باغچه تک لایه کافیه یا باید سه لایه باشه؟ تک لایه مقاومت دربرابر سرما و گرما چه طوره؟

   • مدیر میگوید:

    سلام. در حال حاضر امکان ساخت پایه فلزی با قیمت مناسب برای ما وجود نداره و بهتر هست خودتون تهیه بفرمایید.
    تک لایه و سه لایه از نظر ضخامت و استحکام فرقی با هم ندارن. تنها تفاوت این است که در مخزن تک لایه نور میتونه به داخل مخزن نفوذ کنه در نتیجه آب جلبک خواهد زد ولی در سه لایه نفوذ نمی کنه و جلبکی رشد نخواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.