لیست قیمت و ابعاد انواع مخزن پلی اتیلن ، وان و سپتیک تانک

برای دسترسی سریعتر به قیمت و ابعاد هر محصول می توانید بر روی دسته بندی محصول مد نظر خود کلیک فرمایید
( با کلیک بر روی محصولات ، فیلم ، مستندات فنی و … را مشاهده فرمایید.)

حمل و تحویل رایگان شامل خریدهای بیش از هشتصد هزار تومان می باشد. سایر محصولات با کمترین هزینه ممکن، ارسال خواهد شد.

با کلیک بر روی هر محصول در جدول زیر می توانید جزئیات فنی ( نقشه فنی ، تصاویر و ویدیو ) را مشاهده فرمایید.

نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت

(ریال)

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی

7144
48
1,750,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
714448 1,220,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
735458 1,790,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
7354581,580,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی 9960683,640,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
9960683,100,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی 11262703,810,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی 11262703,260,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
10570774,160,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
10369783,940,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی 10570774,870,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
12470774,420,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
12470774,410,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
13579866,200,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 13375896,200,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 13679885,170,000
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 13579864,960,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی 17181918,430,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی 17181917,850,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
15590988,790,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
15590988,240,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
17088958,160,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
1681001109,700,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
165981099,840,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
1681001108,080,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
1681001108,910,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
16610311411,150,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
20211011614,430,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412114,540,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو 20211411611,200,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی 20211011613,610,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
20212413518,060,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
21312013018,020,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
20212413515,180,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی 20212413517,220,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
24014015225,670,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
23614115225,640,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی 24014015224,850,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 25015917037,690,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
25015917035,920,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
24518019048,250,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
23017518848,340,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
24518019047,280,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 32020521080,850,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 35021022010,122,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 36019721992,500,000
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار250190200تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله12888957,150,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله12888956,650,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
1709010512,530,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله
1709010510,890,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله
2049810516,140,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله
2049810514,990,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله PT 19611011716,168,000*
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله PT 19611011715,470,000*
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی50581,500,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی50581,320,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی52752,070,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی52751,530,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی55852,500,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی
55851,920,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
601023,230,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
601022,670,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
691324,050,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
661323,890,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی 691323,490,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
791214,120,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
851195,140,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
841294,840,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
851194,720,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
721705,970,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی 721705,140,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU711856,310,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU941377,000,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
1331329,330,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
1331328,370,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
1091458,290,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) 1091457,700,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) 882129,060,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU902089,140,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 1091457,150,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
882128,710,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU1051639,760,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 12117211,710,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
12316412,660,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی 12316411,270,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه 10820011,710,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه 10820011,270,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 13218814,190,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018414,370,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی 13218813,990,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 15320821,250,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند13525722,060,000 *
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420521,810,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی 15320821,021,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی 18020230,830,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلند 15724828,030,000 *
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
22216034,130,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) 22216033,520,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) 18822534,520,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 18822533,920,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU17025035,960,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
22219038,070,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی 22219037,210,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
21123752,550,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 255235 67,390,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342 70,970,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250 68,320,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی 255235 65,150,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT 256340 102,550,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 255325 98,350,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی255325 94,570,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی 290340 122,130,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی
290340 119,050,000
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابیمخازن مکعبی و کتابی
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی6040125 4,320,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی6040125 4,010,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی14250110 6,590,000
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی14250110 5,850,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی1709070 9,950,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی 1709070 9,450,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی خوابیده 18110169 11,160,000 *
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی16362140 12,520,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی
16362140 10,890,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی
21111484 16,850,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی
23112790 21,290,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی 21570200 23,830,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی21570200 21,600,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفیمخازن پلی اتیلن قیفی و ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه7486 4,200,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74863,640,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه74161 7,860,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه74161 6,840,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه133127 11,580,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه133127 9,360,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه133167 16,190,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه133167 14,510,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه133208 19,250,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه133208 17,920,000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه158237 26,000,000*
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه183287 36,930,000 *
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327 75,820,000 *
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی25019020092,960,000
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200135,100,000
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200181,470,000
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200268,050,000
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200354,030,000
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 80 لیتری فوم دار 50582,330,000
انبساط 100 لیتری فوم دار 52752,750,000
انبساط 150 لیتری فوم دار 55853,330,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 601024,550,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 691325,740,000
انواع وان حمام پلاستیکی وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک TP1261266966-464,440,000
وان حمام کوچک PT12012062463,520,000
وان حمام بزرگ PT15015064463,930,000
وان حمام بزرگ TP1581586967-465,230,000
وان حمام بزرگ PT16016074393,930,000
انواع وانوان
وان 60 لیتری 7373171,280,000
وان 100 لیتری KU 6767401,880,000
وان 100 لیتری PL 9755261,880,000
وان 150 لیتریKU
9969412,720,000
وان 200 لیتری PL
9866513,090,000
وان 300 لیتری KU
16595314,000,000
وان 500 لیتری PL13884636,520,000
وان 500 لیتری KU14489616,520,000
وان 700 لیتری KU148100797,800,000
وان 800 لیتری PL
122116788,660,000
وان 1000 لیتری KU
211100719,380,000
وان 1000 لیتری PL210110679,380,000
وان 1300 لیتری KU2121227913,450,000
وان 1500 لیتری PL2131159114,730,000
وان 2000 لیتری PL2481358721,200,000
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضیمخازن پلی اتیلن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه14697606,260,000
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه169127769,700,000
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه2251499118,000,000
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه25316311426,060,000
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه28619213648,030,000
مخازن نیسانیمخازن پشت نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT18016212021,190,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT17315712921,190,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT2101519521,700,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT18215613321,190,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT17315712922,400,000

با توجه به استانداردهای صنعت قالبگیری دورانی محصول نهایی می تواند تا ۳% بیشتر یا کمتر از ابعاد درج شده در جدول ابعاد و قیمت ها باشد

به کلیه قیمت ها در انتهای فاکتور ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

ارسال رایگان مخزن آب دات کام
ارسال مخازن پلی اتیلن مخزن آب

قیمت و ابعاد مخزن آب پلی اتیلن و پلاستیکی به همراه وان پلاستیکی

قیمت مخزن آب قیمت وان پلی اتیلن قیمت تانکر آب قیمت منبع آب قیمت مخزن پلی اتیلن

فروش مخازن پلی اتیلن در تهران :

مخزن پلی اتیلن تهران
در صورتی که حجم خرید شما مشتریان گرامی در شهرهای تهران، کرج و ساری بیش از ۸۰۰ هزارتومان باشد هزینه ارسال مخازن و وان های پلی اتیلن و پلاستیکی رایگان خواهد بود.

قیمت درج شده مخازن و وان ها، آخرین قیمت محصولات ما می باشند. در صورتی که هر گونه تغییر قیمتی بر روی محصولات اعمال شود از همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

فروش مخازن پلی اتیلن در سایر شهرهای ایران :

خرید های مشتریان سایر شهر ها در صورتی که حجم خرید بیش از هشنصد هزارتومن شود هزینه ارسال توسط باربری تا دفتر باربری در شهرستان رایگان است. برای سفارش های زیر مبلغ فوق هزینه ارسال برعهده مشتری خواهد بود.

برای سفارش و خرید مخزن آب پلی اتیلن و پلاستیکی در استانهای مازندران ( طبرستان )  قزوین ، البرز ( فروش مخزن پلی اتیلن در کرج) ، شهریار ، شرق استان تهران ( جاجرود ، رودهن ، بومهن ، آبسرد ، فیروزکوه و … ) جنوب استان تهران  ( کهریزک ، شورآباد ، باقرشهر ، ورامین ، قرچک ، شمس آباد ، چرم شهر و … ) ، قم با تلفنهای ۰۲۱۵۵۲۱۹۸۶۱  ۰۲۱۵۵۲۱۹۸۶۲  تماس حاصل فرمایید.

مخزن آب دات کام فروشگاه اینترنتی عرضه انواع مخزن آب پلی اتیلن ، مخزن پلاستیکی ، منبع آب و وان پلاستیکی در تهران و سراسر ایران است.
کلیه محصولات پلی اتیلنی دارای ۵ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.

تولید کننده مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی

مخزن آب پلی اتیلن

پرسش های متداول

مخزن پلی اتیلن چیست؟

مخزن پلی اتیلن یکی از انواع مخازن ذخیره سازی آب و مایعات است که اصلی ترین ماده ی استفاده شده در تولید آن پلی اتیلن است.پلی اتیلن نوعی پلیمر است که از ترکیب کربن و هیدروژن ساخته شده است. در حال حاضر پرفروشترین مخازن ذخیره سازی در ایران مخازن پلی اتیلنی هستند

دلایل جایگزینی مخازن پلی اتیلن با مخازن فلزی

به دلیل ویژگی ها و مزایای مخازن پلی اتیلن نظیر مقاومت در برابر خوردگی و فرسایش-قابلیت نصب و جابه جایی آسان-قیمت کمتر-نظافت و شستشوی آسان تر- وزن کم و طول عمر بسیار بالا و... بسیاری از مشتریان درحال جایگزنی مخازن فلزی و یا بتنی با مخازن پلی اتیلنی هستند.

آیا می توان آب شرب را درون مخزن آب پلی اتیلن ذخیره سازی کرد؟

بله. در حال حاضر بهترین گزینه برای ذخیره سازی آب شرب در جهان، مخازن پلی اتیلنی هستند. البته به شرطی که از مواد با کیفیت و غیر بازیافتی در تولید آنها استفاده شده باشد. پس در هنگام خرید اولاً از برند و فروشگاه معتبری خریداری کنید و ثانیاً گواهی نامه های استاندارد و بهداشتی محصول را درخواست و استعلام نمایید. (مواظب گواهی نامه ها و استانداردهای جعلی و فوتوشاپی بعضی از شرکت ها باشید!)

چرا قیمت مخزن پلی اتیلن بعضی از شرکت ها نسبت به نرم بازار پایین تر است؟

استفاده از مواد اولیه بی کیفیت و بازیافتی، گارانتی و خدمات پس از فروش غیر واقعی، کمتر بودن حجم واقعی مخزن با حجم اسمی آن، عدم رعایت استانداردها صنعتی و بهداشتی و ... از جمله عوامل اصلی قیمت پایین تر مخازن پلی اتیلن بعضی از برندها در بازار است.

از کجا و چگونه مخزن پلی اتیلن بهداشتی و با کیفیت خریداری کنیم؟

اگر به دنبال خرید مخزن پلی اتیلن با کیفیت و بهداشتی به همراه گارانتی و خدمات پس از فروش واقعی با خدمات حمل رایگان و ارسال فوری هستید فروشگاه مخزن آب دات کام به عنوان تنها فروشگاه آنلاین مخازن پلی اتیلن در ایران یکی از بهترین گزینه ها خواهد بود. در این فروشگاه به صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری امکان خرید با خدمات ارسال به سراسر کشور وجود دارد

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت منبع آب پلاستیکی
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاه ها در رابطه با “ابعاد و قیمت ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.