لیست ابعاد و قیمت مخزن آب پلی اتیلن ، منبع آب، تانکر آب، وان پلاستیکی و سپتیک تانک

برای دسترسی سریعتر به قیمت و ابعاد هر محصول می توانید بر روی دسته بندی محصول مد نظر خود کلیک فرمایید
( با کلیک بر روی محصولات ، فیلم ، مستندات فنی و … را مشاهده فرمایید)

با کلیک بر روی هر محصول در جدول زیر می توانید جزئیات فنی ( نقشه فنی ، تصاویر و ویدیو ) را مشاهده فرمایید.

نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت

(ریال)
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی PL50588,060,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی PL50587,370,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی PL52759,890,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50739,519,660
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی PL52758,880,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی PL558513,660,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی PL
558510,640,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی PL
6010217,920,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU669617,331,840
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی PL
6010214,940,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی PL
6613222,190,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
6613221,352,680
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی PL 6613219,090,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
7912122,178,880
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی PL
8511928,110,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
8412927,099,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی PL
8511925,920,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی PL
7217031,980,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی PL 7217027,300,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU7118533,920,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU9413737,628,820
مخزن 800 لیتری سه لایه عمودی بلند PL7919345,620,000
مخزن 800 لیتری تک لایه عمودی بلند PL7919341,230,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی PL
13313251,370,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی PL
13313246,130,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) PL
10914547,450,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) PL10914544,520,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) PL 8821252,360,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020850,434,920
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 109145تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL
8821250,750,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516355,060,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی PL 12117267,700,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
12316465,242,260
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی PL 12117265,140,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه PL 10820068,700,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه PL 10820066,530,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی PL 13218881,820,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL11323781,820,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018478,397,200
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی PL 13218880,635,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL 11323780,635,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی PL 153208127,150,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL 136246127,150,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL 136246126,910,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU154205122,286,780
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی PL 153208137,140,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PL 183185159,770,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی PL 183185156,790,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT 177195168,980,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT 157248166,470,000 *

مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) PL
222160201,690,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) PL 222160198,440,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) PL 188225208,220,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL 188225202,190,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU170250200,013,840
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی PL
222190233,030,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی PL 222190223,640,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
220240282,569,580
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی PL
195295314,600,000
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی PL
195295305,480,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی PL 255235 396,580,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342 421,420,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250 380,960,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی PL 255235 389,080,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT 256340 608,850,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PL 255325 587,280,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی PL255325 567,090,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی PL 290340 741,300,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی PL 290340 704,900,000
مخزن 30000 لیتری سه لایه و تک لایه عمودی 305453تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی PL

7144
48
9,730,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی PL
714448 6,720,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی PL
735458 9,890,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی PL
7354588,770,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی PL 99606820,000,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی PL
99606816,310,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی PL 112627021,180,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی PL 112627018,030,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی PL
105707722,350,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
103697821,508,740
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی PL 105707718,520,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی PL
124707726,950,000

مخزن 400 لیتری تک لایه افقی PL
124707723,870,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی PL
135798634,120,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 133758932,855,220
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 1367988تماس
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی PL 135798627,260,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی PL 171819146,050,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی PL 171819142,780,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی PL
155909847,160,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی PL
155909844,950,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
170889543,907,940
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی PL
16810011056,070,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
1659810953,978,400
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
168100110تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی PL
16810011051,460,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
16610311459,917,860
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی PL
20211011683,080,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412180,049,600
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو 202114116تماس
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی PL 20211011678,000,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی PL
202124135103,510,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
21312012599,703,980
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
202124135تماس
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی PL 20212413599,280,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی PL
240140152153,990,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
236141152148,321,260
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی PL 240140152150,730,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی PL 250159170218,520,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی PL
250159170213,100,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی PL
245180190291,810,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
230175188ناموجود
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی PL
245180190286,280,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 320205210تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 350210220تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 360197219549,200,000*
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشی450225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH500500255235تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH850850255160تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله KU128889542,154,560
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله PL129817743,890,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله KU128889538,590,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله PL 1709010570,450,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله PL 1709010561,450,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله PL
20410212090,130,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله PL
20410212084,710,000
تانکر مادولار 30000 لیتری افقی1400180200تماس
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابیمخازن مکعبی و کتابی
مخزن 100 لیتری سه لایه مکعبی KU42427111,658,600
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL6040125 23,398,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL6040125 22,340,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL14250110 37,200,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU13148120 36,205,920
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL14250110 33,290,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی PL1709070 56,380,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی PL 1709070 53,610,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی افقی 18510269 70,800,000 *
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL16362140 70,650,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU14365192 68,886,720
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL
16362140 61,450,000
مخزن 1400 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL17269187 92,390,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی افقی
21111484 97,270,000*
مخزن 2000 لیتری مکعبی افقی سه لایه PL22712585 123,580,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی افقی PL
22712585 120,120,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL 21570200 129,260,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL21570200119,880,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفیمخازن پلی اتیلن قیفی و ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه PL7486 22,720,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه PL748619,500,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه PL74161 42,530,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه PL74161 34,040,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه PL133127 65,750,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه PL133127 53,450,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه PL133167 91,590,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه PL133167 82,380,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه PL133208 109,280,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه PL133208 101,700,000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه PL158237تماس بگیرید
مخزن قیفی 5000 لیتری سه لایه PL179269225,940,000
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه PL179269214,760,000
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327تماس بگیرید
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250190200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 80 لیتری فوم دار 505812,500,000
انبساط 100 لیتری فوم دار 527514,740,000
انبساط 150 لیتری فوم دار 558518,180,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 6010224,430,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 6913230,780,000
مخزن 20000 لیتری عمودی-265420تماس
انواع وان حمام پلاستیکی وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک PL1331266966-4620,760,000
وان حمام بزرگ PL1531537558-4822,200,000
وان حمام بزرگ PL1581586967-46تماس
وان حمام بزرگ PT1601607439تماس
انواع وانوان
وان 60 لیتری PL 7373177,150,000
وان 100 لیتری KU 67674010,450,000

وان 100 لیتری PL 97552610,340,000
وان 150 لیتری KU
99694115,160,000
وان 200 لیتری KU
100685116,790,000
وان 200 لیتری PL
98665116,610,000
وان 300 لیتری KU
165953122,270,000
وان 500 لیتری PL138846336,080,000
وان 500 لیتری KU144896136,390,000
وان 700 لیتری KU1481007942,950,000
وان 800 لیتری PL
1221167848,670,000
وان 1000 لیتری KU
2111007151,930,000
وان 1000 لیتری PL2101106751,360,000
وان 1300 لیتری KU2121227980,860,000
وان 1500 لیتری PL2131159180,190,000
وان 2000 لیتری PL24813587115,800,000
وان 2400 لیتری PT28718360تماس
وان 2500 لیتری PT246100100تماس
وان 4000 لیتری PT260124124تماس
وان 4000 لیتری کرکره ای261126129تماس
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضیمخازن پلی اتیلن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه1469760تماس
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه16912776تماس
مخزن بیضی 2000 لیتری تک لایه22514991تماس
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه253163114تماس
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه286192136تماس
مخازن نیسانیمخازن پشت نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PL16515512511,880,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه PL16515512512,320,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT180162120تماس
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT173157129تماس
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT21015195تماس
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT182156133تماس
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT173157129تماس

با توجه به استانداردهای صنعت قالبگیری دورانی محصول نهایی می تواند تا 3% بیشتر یا کمتر از ابعاد درج شده در جدول ابعاد و قیمت ها باشد

به کلیه قیمت ها در انتهای فاکتور ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

قیمت و ابعاد مخزن آب پلی اتیلن و پلاستیکی به همراه وان پلاستیکی

قیمت مخزن آب قیمت وان پلی اتیلن قیمت تانکر آب قیمت منبع آب قیمت مخزن پلی اتیلن

فروش مخازن پلی اتیلن در تهران :

   فروشگاه مخزن آب دات کام در تهران و البرز خدمات ویژه ای ارائه می دهد. از جمله ارسال فوری و رایگان، امکان نصب اتصالات در محل مشتری و امکان ارسال کارشناس بازدید در محل مشتری نیز وجود دارد. در صورتی که جمع مبلغ خرید شما مشتریان گرامی در شهرهای تهران، کرج و ساری بیش از سه میلیون تومان باشد هزینه ارسال مخازن و وان های پلی اتیلن و پلاستیکی رایگان خواهد بود.

قیمت مخزن آب، منبع آب و تانکر آب پلاستیکی و وان های پلاستیکی درج شده، آخرین قیمت محصولات ما می باشند. در صورتی که هر گونه تغییر قیمتی بر روی محصولات اعمال شود از همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد. در مناسبت های مختلف تخفیفاتی بر روی بعضی از محصولات ارائه می شود. این تخفیفات در فروشگاه مخزن آب دات کام درج خواهند شد.

فروش مخازن پلی اتیلن در سایر شهرهای ایران :

خرید های مشتریان سایر شهر ها در صورتی که حجم خرید بیش از 3,000,000 تومان شود بخشی از هزینه ارسال توسط ما و مابقی توسط مشتری پرداخت می گردد. برای سفارش های زیر مبلغ فوق هزینه ارسال برعهده مشتری خواهد بود. سعی شده است کلیه سفارشات ارسالی به سایر شهرها با کمترین هزینه ممکن ارسال شوند. همچنین در بسیاری از شهرها به کمک شبکه نمایندگی ها امکان تحویل از طریق نمایندگان نیز وجود دارد.

برای سفارش و خرید مخزن آب پلی اتیلن و یا تانکر آب پلاستیکی در استانهای مازندران ( طبرستان )  قزوین ، البرز ( فروش مخزن پلی اتیلن در کرج) ، شهرستان شهریار ، شرق استان تهران ( جاجرود ، رودهن ، بومهن ، آبسرد ، فیروزکوه و … ) جنوب استان تهران  ( کهریزک ، شورآباد ، باقرشهر ، ورامین ، قرچک ، شمس آباد ، چرم شهر و … ) ، قم با تلفنهای 02144548922 و یا  02192008922  تماس حاصل فرمایید.

مخزن آب دات کام فروشگاه اینترنتی عرضه انواع مخزن آب پلی اتیلن ، مخزن پلاستیکی ، منبع آب و وان پلاستیکی در تهران و سراسر ایران است.
کلیه محصولات پلی اتیلنی دارای 5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

تولید کننده مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی

مخزن آب پلی اتیلن

کدام مخزن آب، منبع آب یا تانکر آب پلاستیکی مناسب نیاز شماست؟

 با توجه به تنوع بالای مخزن آب، منبع آب یا تانکر آب پلاستیکی در مدل های افقی، عمودی، مکعبی، کتابی، زیرپله ای و … و همچنین مدل های تک لایه و سه لایه ممکن است این سوال برای خریداران مخازن آب پیش بیاید که کدام مدل انتخاب بهتری برای آنها است. برای پاسخ به این پرسش باید گفت کاربرد مورد استفاده و همچنین محل نصب مخزن، منبع یا تانکر آب بسیار در این مورد تاثیر گذار است. به عنوان مثال مخازن آب افقی به دلیل اینکه فشار کمتری به یک نقطه از سطح محل نصب خود وارد می کنند برای سطوحی همچون پشت بام ها مناسب تر هستند و عموماً به دلیل ارتفاع کمتر نسبت به مخازن عمودی در برابر وزش شدید بادها نیز مقاوم تر هستند. مخازن عمودی اگر فضای محل نصب محدودیت ارتفاع ندارد بهترین و اقتصادی ترین گزینه است و قیمت آنها به مراتب از سایر مخازن کمتر است. برای فضاهای خاص مانند اتاق های تاسیسات که محدودیت های راه رو ها و درب ها احتمالاً مشکل ساز شوند مخازن مکعبی یا کتابی که عرض های بسیار کمی دارند پیشنهاد می شوند. مخازن زیرپله ای نیز همانطور که از نامشان پیداست برای فضاهای زیرپله ها طراحی شده اند تا بتوان از این فضاها از حداکثر فضای موجود استفاده نمود.

از نظر تعداد لایه ها نیز مخازن پلی اتیلن عموماً به دو دسته مخازن تک لایه و سه لایه تقسیم بندی می شوند. مخازن سه لایه به دلیل استفاده از یک لایه تیره رنگ در داخل بدنه آن، امکان ورود نور خورشید به داخل مخزن وجود ندارد در نتیجه در صورت نگهداری آب، جلبک رشد نخواهد کرد. پس مخزن آب پلی اتیلن سه لایه بهترین گزینه برای ذخیره آب شرب است.

پرسش های متداول

مخزن پلی اتیلن چیست؟

مخزن پلی اتیلن یکی از انواع مخازن ذخیره سازی آب و مایعات است که اصلی ترین ماده ی استفاده شده در تولید آن پلی اتیلن است. مخازن پلی اتیلن پلاستونیک از پلی اتیلن فودگرید 3840 تولید می شوند. پلی اتیلن پلیمر اتیلن است. گاز اتیلن C2H4 از ترکیب دوگانه دو اتم کربن ، که هر کدام به دو هیدروژن متصل اند، ساخته شده است. در حال حاضر پرفروشترین مخازن ذخیره سازی پلاستونیک در ایران مخازن پلی اتیلنی هستند.

دلایل جایگزینی مخزن آب فلزی با مخزن آب پلی اتیلنی؟

به دلیل ویژگی ها و مزایای مخازن پلی اتیلن نظیر مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی-قابلیت نصب و جابه جایی آسان-قیمت کمتر-نظافت و شستشوی آسان تر- وزن کم و طول عمر بسیار بالا و... بسیاری از مشتریان درحال جایگزنی مخازن فلزی و یا بتنی با مخازن پلی اتیلنی هستند.

آیا می توان آب شرب را درون مخزن، منبع یا تانکر آب پلاستیکی ذخیره سازی کرد؟

بله. در حال حاضر بهترین گزینه برای ذخیره سازی آب شرب در جهان، مخازن پلی اتیلنی هستند. البته به شرطی که از مواد با کیفیت و غیر بازیافتی در تولید آنها استفاده شده باشد. پس در هنگام خرید اولاً از برند و فروشگاه معتبری خریداری کنید و ثانیاً گواهی نامه های استاندارد و بهداشتی محصول را درخواست و استعلام نمایید. (مواظب گواهی نامه ها و استانداردهای جعلی و فوتوشاپی بعضی از شرکت ها باشید!)

چرا قیمت مخزن پلی اتیلن بعضی از شرکت ها نسبت به میانگین بازار پایین تر است؟

استفاده از مواد اولیه بی کیفیت و بازیافتی، گارانتی و خدمات پس از فروش غیر واقعی، کمتر بودن حجم واقعی مخزن با حجم اسمی آن، عدم رعایت استانداردها صنعتی و بهداشتی و ... از جمله عوامل اصلی قیمت پایین تر مخازن پلی اتیلن بعضی از برندها در بازار است.

از کجا و چگونه مخزن آب پلی اتیلن بهداشتی و با کیفیت خریداری کنیم؟

اگر به دنبال خرید مخزن پلی اتیلن با کیفیت و بهداشتی به همراه گارانتی و خدمات پس از فروش واقعی با خدمات حمل رایگان و ارسال فوری هستید فروشگاه مخزن آب دات کام به عنوان تنها فروشگاه آنلاین مخازن پلی اتیلن در ایران یکی از بهترین گزینه ها خواهد بود. در این فروشگاه به صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری امکان خرید با خدمات ارسال به سراسر کشور وجود دارد

آیا می توانم با چند مخزن به جای یک مخزن بزرگ، حجم آب مورد نیازم را ذخیره کنم؟

بله همیشه ذخیره آب در چند مخزن ، بهتر از یک مخزن است. حتی مراجعی مانند سازمان نطام مهندسی ساختمان هم این مساله را توصیه می کنند. معمولا مخازن را به روشهای مواری به هم متصل می کنند. برای اطلاعات بیشتر مقالات مربوطه در سایت مخزن آب دات کام را مطالعه فرمایید.

معمولا مخزن پلی اتیلن یا مخزن پلاستیکی را در چه مکانهایی در ساختمان نصب می کنند؟

1- اتاق تاسیسات 2-حیاط یا پیلوت یا پارکینگ ، 3-پشت بام

چرا باید مخزن آب اضطراری در پشت بام نصب کنم؟

با توجه به مشکلات ناشی از قطعی برق توضیه می کنیم حتمی بخشی از آب ذخیره شده ساختمان را در مخزنی در پشت بام یا خر پشته ذخیره فرمایید تا اگر پمپ به خاظر قطعی برق کار نکردن به صورت ثقلی آب برای سرویس بهداشتی و امور ضروری در اختیار داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر مقالات مربوطه در سایت مخزن آب دات کام را مطالعه فرمایید.

چرا باید از لوله کشی کنارگذر یا بای پس در کنار منبع آب استفاده کنم؟

تا اگر با خرابی پمپ یا قطعی برق مواجه شدید بتوانید با فشار طبیعی آب شهری آب را حداقل به طبقات پایین ساختمان برسانید. برای اطلاعات بیشتر مقالات مربوطه در سایت مخزن آب دات کام را مطالعه فرمایید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت منبع آب پلاستیکی
Author Rating
51star1star1star1star1star

41 thoughts on “ابعاد و قیمت مخزن پلی اتیلن، منبع ، تانکر آب ، وان پلاستیکی

  1. محمدرضا میگوید:

    سلام. مخزن پلی اتیلن با مخزن آب ساخته شده از مصالح تفاوت های زیادی داره و در یک دسته نمیشه قرارشون داد. علت گرونی به خاطر مواد اولیه ای هست که برای تولیدش استفاده شده. این مواد اصطلاحاً فود گرید هستن و از استاندارهای بالای بهداشتی و خوراکی برخوردار هستن و در کارخانه های تولید مواد غذایی از این مخازن در کنار مخازن گران قیمت استیل استفاده میشه. ولی مخزن ساخته شده از مصالح کاملاً غیر بهداشتی است. قابلیت جابه جایی نداره در طولانی مدت نشتی پیدا می کنه و در شرایط سرما و گرما معمولاً آسیب پذیر هستن و هزینه نگهداری بالایی دارن. مخازن پلی اتیلن شرکت ما در صورت نصب صحیح بالای 20 سال کار می کنن و کوچکترین هزینه جداگانه ای دیگه ندارن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *