لیست ابعاد و قیمت مخزن پلی اتیلن ، منبع آب، تانکر آب، وان پلاستیکی و سپتیک تانک

برای دسترسی سریعتر به قیمت و ابعاد هر محصول می توانید بر روی دسته بندی محصول مد نظر خود کلیک فرمایید
( با کلیک بر روی محصولات ، فیلم ، مستندات فنی و … را مشاهده فرمایید.)

با کلیک بر روی هر محصول در جدول زیر می توانید جزئیات فنی ( نقشه فنی ، تصاویر و ویدیو ) را مشاهده فرمایید.

نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت

(ریال)
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی50583,510,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی50583,200,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی52754,300,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50734,150,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی52753,660,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی55855,930,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی
55854,630,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
601027,790,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU66967,718,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
601026,490,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
691329,650,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
661329,180,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی 691328,300,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
791219,670,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
8511912,220,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
8412911,780,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
8511911,270,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
7217014,290,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی 7217012,320,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU7118514,830,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU9413716,430,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
13313222,330,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
13313220,060,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
10914520,630,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) 10914519,350,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) 8821222,770,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020822,151,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 109145
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
8821222,070,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516322,932,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 12117229,440,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
12316429,146,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی 12117228,320,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه 10820029,870,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه 10820028,930,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 13218835,570,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018434,860,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی 13218835,060,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 15320855,690,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند13525759,477,000 *
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420553,648,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی 15320855,290,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی 18318569,470,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی 18318568,170,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT 17719575,581,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT 15724875,581,000 *

مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
22216087,700,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) 22216086,290,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) 18822590,540,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 18822587,920,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU17025085,631,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
22219098,640,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی 22219097,240,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
220240123,462,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی
195295129,720,000
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی
195295125,960,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 255235 172,450,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342 191,341,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250 172,437,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی 255235 169,190,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT 256340 276,477,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 255325 255,370,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی255325 246,590,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی 290340 316,590,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی 290340 306,520,000

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی

7144
48
4,220,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
714448 2,920,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
735458 4,300,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
7354583,810,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی 9960688,690,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
9960687,430,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی 11262709,180,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی 11262707,840,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
10570779,710,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
10369789,240,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی 10570778,050,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
124707711,710,000

مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
124707710,370,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
135798614,830,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 133758914,339,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 1367988
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 135798611,850,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی 171819120,020,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی 171819118,600,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
155909821,080,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
155909819,540,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
170889519,186,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
16810011024,370,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
1659810923,684,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
168100110
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
16810011022,370,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
16610311426,209,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
20211011636,120,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412134,975,000

مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو 202114116
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی 20211011633,910,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
20212413545,000,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU2
20212413543,513,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
21312012543,513,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
202124135
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی 20212413543,160,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
24014015266,960,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
23614115263,709,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی 24014015265,540,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 25015917095,000,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
25015917092,660,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
245180190126,880,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
230175188120,120,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
245180190124,480,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 320205210تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 350210220تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 360197219249,365,000*
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار250190200تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله128889517,350,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله128889516,150,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
1709010530,630,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله 1709010526,580,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله
20410212039,190,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله
20410212036,840,000
تانکر مادولار 30000 لیتری افقی1400180200تماس
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابیمخازن مکعبی و کتابی
مخزن 100 لیتری سه لایه مکعبی KU4242715,090,000
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی6040125 10,560,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی6040125 9,710,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی14250110 16,170,000
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی14250110 14,480,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی1709070 24,500,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی 1709070 23,300,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی خوابیده 18510269 29,258,000 *
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی16362140 30,720,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی
16362140 26,710,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی
21111484 44,159,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی
23112790 55,804,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی 21570200 56,210,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی21570200 50,300,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفیمخازن پلی اتیلن قیفی و ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه7486 9,880,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74868,470,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه74161 18,490,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه74161 15,500,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه133127 28,590,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه133127 23,230,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه133167 39,820,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه133167 35,820,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه133208 47,520,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه133208 44,220,000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه158237 70,101,000*
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه183287 99,554,000 *
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327 204,386,000 *
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250190200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 80 لیتری فوم دار 50585,430,000
انبساط 100 لیتری فوم دار 52756,410,000
انبساط 150 لیتری فوم دار 55857,900,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 6010210,620,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 6913213,380,000
مخزن 20000 لیتری عمودی-265420تماس
انواع وان حمام پلاستیکی وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک TP1261266966-468,760,000
وان حمام کوچک PT1201206246تماس
وان حمام بزرگ PT1501506446تماس
وان حمام بزرگ PL1531537558-489,480,000
وان حمام بزرگ TP1581586967-4610,290,000
وان حمام بزرگ PT1601607439تماس
انواع وانوان
وان 60 لیتری 7373173,050,000
وان 100 لیتری KU 6767404,400,000

وان 100 لیتری PL 9755264,400,000
وان 200 لیتری KU
10068517,090,000
وان 200 لیتری PL
9866517,090,000
وان 300 لیتری KU
16595319,272,000
وان 500 لیتری PL138846315,400,000
وان 500 لیتری KU144896115,400,000
وان 700 لیتری KU1481007917,860,000
وان 800 لیتری PL
1221167820,780,000
وان 1000 لیتری KU
2111007121,930,000
وان 1000 لیتری PL2101106721,930,000
وان 1300 لیتری KU2121227933,660,000
وان 1500 لیتری PL2131159134,240,000
وان 2000 لیتری PL2481358749,450,000
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضیمخازن پلی اتیلن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه146976012,236,000
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه1691277618,948,000
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه2251499135,175,000
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه25316311452,365,000
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه28619213696,536,000
مخازن نیسانیمخازن پشت نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT18016212044,722,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT17315712944,722,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT2101519545,798,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT18215613344,722,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT17315712947,271,000

 

با توجه به استانداردهای صنعت قالبگیری دورانی محصول نهایی می تواند تا ۳% بیشتر یا کمتر از ابعاد درج شده در جدول ابعاد و قیمت ها باشد

به کلیه قیمت ها در انتهای فاکتور ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

قیمت و ابعاد مخزن آب پلی اتیلن و پلاستیکی به همراه وان پلاستیکی

قیمت مخزن آب قیمت وان پلی اتیلن قیمت تانکر آب قیمت منبع آب قیمت مخزن پلی اتیلن

فروش مخازن پلی اتیلن در تهران :

فروشگاه مخزن آب دات کام در تهران و البرز خدمات ویژه ای ارائه می دهد. از جمله ارسال فوری و رایگان، امکان نصب اتصالات در محل مشتری و امکان ارسال کارشناس بازدید در محل مشتری نیز وجود دارد. در صورتی که حجم خرید شما مشتریان گرامی در شهرهای تهران، کرج و ساری بیش از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان باشد هزینه ارسال مخازن و وان های پلی اتیلن و پلاستیکی رایگان خواهد بود.

قیمت مخزن آب، منبع آب و تانکر آب پلاستیکی و وان های پلاستیکی درج شده، آخرین قیمت محصولات ما می باشند. در صورتی که هر گونه تغییر قیمتی بر روی محصولات اعمال شود از همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

فروش مخازن پلی اتیلن در سایر شهرهای ایران :

خرید های مشتریان سایر شهر ها در صورتی که حجم خرید بیش از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان شود بخشی از هزینه ارسال توسط ما و مابقی توسط مشتری پرداخت می گردد. برای سفارش های زیر مبلغ فوق هزینه ارسال برعهده مشتری خواهد بود. سعی شده است کلیه سفارشات ارسالی به سایر شهرها با کمترین هزینه ممکن ارسال شوند.

برای سفارش و خرید مخزن آب پلی اتیلن و پلاستیکی در استانهای مازندران ( طبرستان )  قزوین ، البرز ( فروش مخزن پلی اتیلن در کرج) ، شهریار ، شرق استان تهران ( جاجرود ، رودهن ، بومهن ، آبسرد ، فیروزکوه و … ) جنوب استان تهران  ( کهریزک ، شورآباد ، باقرشهر ، ورامین ، قرچک ، شمس آباد ، چرم شهر و … ) ، قم با تلفنهای ۰۲۱۵۵۲۱۹۸۶۱  ۰۲۱۵۵۲۱۹۸۶۲  تماس حاصل فرمایید.

مخزن آب دات کام فروشگاه اینترنتی عرضه انواع مخزن آب پلی اتیلن ، مخزن پلاستیکی ، منبع آب و وان پلاستیکی در تهران و سراسر ایران است.
کلیه محصولات پلی اتیلنی دارای ۵ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.

تولید کننده مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی

مخزن آب پلی اتیلن

کدام مخزن، منبع آب یا تانکر آب پلاستیکی مناسب نیاز شماست؟

 با توجه به تنوع بالای مخزن، منبع آب یا تانکر آب پلاستیکی در مدل های افقی، عمودی، مکعبی، کتابی، زیرپله ای و … و همچنین مدل های تک لایه و سه لایه ممکن است این سوال برای خریداران مخازن آب پیش بیاید که کدام مدل انتخاب بهتری برای آنها است. برای پاسخ به این پرسش باید گفت کاربرد مورد استفاده و همچنین محل نصب مخزن، منبع یا تانکر آب بسیار در این مورد تاثیر گذار است. به عنوان مثال مخازن آب افقی به دلیل اینکه فشار کمتری به یک نقطه از سطح محل نصب خود وارد می کنند برای سطوحی همچون پشت بام ها مناسب تر هستند و عموماً به دلیل ارتفاع کمتر نسبت به مخازن عمودی در برابر وزش شدید بادها نیز مقاوم تر هستند. مخازن عمودی اگر فضای محل نصب محدودیت ارتفاع ندارد بهترین و اقتصادی ترین گزینه است و قیمت آنها به مراتب از سایر مخازن کمتر است. برای فضاهای خاص مانند اتاق های تاسیسات که محدودیت های راه رو ها و درب ها احتمالاً مشکل ساز شوند مخازن مکعبی یا کتابی که عرض های بسیار کمی دارند پیشنهاد می شوند. مخازن زیرپله ای نیز همانطور که از نامشان پیداست برای فضاهای زیرپله ها طراحی شده اند تا بتوان از این فضاها از حداکثر فضای موجود استفاده نمود.

از نظر تعداد لایه ها نیز مخازن پلی اتیلن عموماً به دو دسته مخازن تک لایه و سه لایه تقسیم بندی می شوند. مخازن سه لایه به دلیل استفاده از یک لایه تیره رنگ در داخل بدنه آن، امکان ورود نور خورشید به داخل مخزن وجود ندارد در نتیجه در صورت نگهداری آب، جلبک رشد نخواهد کرد. پس مخزن آب پلی اتیلن سه لایه بهترین گزینه برای ذخیره آب شرب است.

پرسش های متداول

مخزن پلی اتیلن چیست؟

مخزن پلی اتیلن یکی از انواع مخازن ذخیره سازی آب و مایعات است که اصلی ترین ماده ی استفاده شده در تولید آن پلی اتیلن است. مخازن پلی اتیلن پلاستونیک از پلی اتیلن فودگرید ۳۸۴۰ تولید می شوند. پلی اتیلن پلیمر اتیلن است. گاز اتیلن C2H4 از ترکیب دوگانه دو اتم کربن ، که هر کدام به دو هیدروژن متصل اند، ساخته شده است. در حال حاضر پرفروشترین مخازن ذخیره سازی پلاستونیک در ایران مخازن پلی اتیلنی هستند.

دلایل جایگزینی مخزن آب فلزی با مخزن آب پلی اتیلنی؟

به دلیل ویژگی ها و مزایای مخازن پلی اتیلن نظیر مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی-قابلیت نصب و جابه جایی آسان-قیمت کمتر-نظافت و شستشوی آسان تر- وزن کم و طول عمر بسیار بالا و... بسیاری از مشتریان درحال جایگزنی مخازن فلزی و یا بتنی با مخازن پلی اتیلنی هستند.

آیا می توان آب شرب را درون مخزن، منبع یا تانکر آب پلاستیکی ذخیره سازی کرد؟

بله. در حال حاضر بهترین گزینه برای ذخیره سازی آب شرب در جهان، مخازن پلی اتیلنی هستند. البته به شرطی که از مواد با کیفیت و غیر بازیافتی در تولید آنها استفاده شده باشد. پس در هنگام خرید اولاً از برند و فروشگاه معتبری خریداری کنید و ثانیاً گواهی نامه های استاندارد و بهداشتی محصول را درخواست و استعلام نمایید. (مواظب گواهی نامه ها و استانداردهای جعلی و فوتوشاپی بعضی از شرکت ها باشید!)

چرا قیمت مخزن پلی اتیلن بعضی از شرکت ها نسبت به میانگین بازار پایین تر است؟

استفاده از مواد اولیه بی کیفیت و بازیافتی، گارانتی و خدمات پس از فروش غیر واقعی، کمتر بودن حجم واقعی مخزن با حجم اسمی آن، عدم رعایت استانداردها صنعتی و بهداشتی و ... از جمله عوامل اصلی قیمت پایین تر مخازن پلی اتیلن بعضی از برندها در بازار است.

از کجا و چگونه مخزن آب پلی اتیلن بهداشتی و با کیفیت خریداری کنیم؟

اگر به دنبال خرید مخزن پلی اتیلن با کیفیت و بهداشتی به همراه گارانتی و خدمات پس از فروش واقعی با خدمات حمل رایگان و ارسال فوری هستید فروشگاه مخزن آب دات کام به عنوان تنها فروشگاه آنلاین مخازن پلی اتیلن در ایران یکی از بهترین گزینه ها خواهد بود. در این فروشگاه به صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری امکان خرید با خدمات ارسال به سراسر کشور وجود دارد

آیا می توانم با چند مخزن به جای یک مخزن بزرگ، حجم آب مورد نیازم را ذخیره کنم؟

بله همیشه ذخیره آب در چند مخزن ، بهتر از یک مخزن است. حتی مراجعی مانند سازمان نطام مهندسی ساختمان هم این مساله را توصیه می کنند. معمولا مخازن را به روشهای مواری به هم متصل می کنند. برای اطلاعات بیشتر مقالات مربوطه در سایت مخزن آب دات کام را مطالعه فرمایید.

معمولا مخزن پلی اتیلن یا مخزن پلاستیکی را در چه مکانهایی در ساختمان نصب می کنند؟

1- اتاق تاسیسات ۲-حیاط یا پیلوت یا پارکینگ ، ۳-پشت بام

چرا باید مخزن آب اضطراری در پشت بام نصب کنم؟

با توجه به مشکلات ناشی از قطعی برق توضیه می کنیم حتمی بخشی از آب ذخیره شده ساختمان را در مخزنی در پشت بام یا خر پشته ذخیره فرمایید تا اگر پمپ به خاظر قطعی برق کار نکردن به صورت ثقلی آب برای سرویس بهداشتی و امور ضروری در اختیار داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر مقالات مربوطه در سایت مخزن آب دات کام را مطالعه فرمایید.

چرا باید از لوله کشی کنارگذر یا بای پس در کنار منبع آب استفاده کنم؟

تا اگر با خرابی پمپ یا قطعی برق مواجه شدید بتوانید با فشار طبیعی آب شهری آب را حداقل به طبقات پایین ساختمان برسانید. برای اطلاعات بیشتر مقالات مربوطه در سایت مخزن آب دات کام را مطالعه فرمایید.

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت منبع آب پلاستیکی
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاه ها در رابطه با “ابعاد و قیمت مخزن پلی اتیلن، منبع ، تانکر آب ، وان پلاستیکی

 1. مجید تجملیان میگوید:

  سلام علیکم، با توجه به تجربه و تخصص شما چند سؤال دارم:
  ۱- یک خانواده شش نفره با مصرف معمولی نیاز به مخزن چند لیتری برای ذخیره آب یک روزه دارند؟
  ۲- پشت بام با سازه تیرآهن و مصالح بنایی حداکثر وزن یک مخزن چند لیتری پر را می‌تواند تحمل کند؟
  ۳- منظور از کلمه KU جلوی اسامی بعضی از مدل‌ها چیه؟

  • محمدرضا میگوید:

   سلام روزتون بخیر.
   در مناطق شهری به ازای هر نفر بین ۵۰ تا ۷۰ لیتر در نظر گرفته میشه. برای خانواده شش نفره به فرض اینکه مصرف آب غیر معمولی نداشته باشید حداقل یک مخزن ۳۰۰ یا ۳۵۰ لیتری میتونه مناسب باشه.
   در رابطه با سوال دومتون ما نمیتونیم پاسخی بدیم. باید از مهندس سازه یا سازنده ساختمانتان بپرسید تا استقامت آن را خدمتتان اعلام کنن.
   علامت KU در ادامه بعضی از محصولات نشاندهنده برند کوشاپلاست هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.