بروزرسانی:یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳

آرشیو برچسب های: مخزن پلاستونیک

لیست قیمت مخازن پلاستیکی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی افقی 

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی عمودی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی مکعبی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی زیرپله

لیست قیمت وان پلی اتیلن

کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند. قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

برای ثبت سفارش مخزن آب پلاستونیک با تخفیف ویژه علاوه بر ثبت سفارش اینترنتی با شماره 02144548922 نیز می توانید تماس بگیرید

محصول
مخازن افقیطول
L
عرض
D
ارتفاع
H
کدقیمت
(تومان)
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 70 لیتری71444873011,089,900 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 70 لیتری7144487101983,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 100 لیتری73545873021,150,000  1,092,500 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 100 لیتری73545871021,037,200 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 200 لیتری99606873052,240,400 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 200 لیتری99606871051,827,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 250 لیتری112627073082,372,300  2,254,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 250 لیتری112627071082,019,900 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 300 لیتری105707773122,503,000  2,378,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 300 لیتری105707771122,074,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 400 لیتری12470773,088,300  2,935,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 400 لیتری12470772,780,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 500 لیتری135798673243,821,900  3,631,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 500 لیتری135798671243,053,700  2,902,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 700 لیتری171819173355,158,000  4,642,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 700 لیتری171819171354,791,300  4,313,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 750 لیتری155909873375,282,400  4,754,500 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 750 لیتری155909871375,034,100  4,531,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 1000 لیتری16810011073516,279,600  5,652,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 1000 لیتری16810011071515,763,700  5,188,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 1000 لیتری با درب قفل دار1681001107351ناموجود
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 1500 لیتری20211011673589,152,300  8,237,500 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 1500 لیتری20211011671588,700,000  7,830,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 2000 لیتری202124135736411,593,400  10,434,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 2000 لیتری202124135716411,119,300  10,000,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 3000 لیتری240140152737417,355,000  15,620,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 3000 لیتری240140152717416,946,800  15,253,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 4000 لیتری250159170738024,691,200  22,222,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 4000 لیتری250159170718024,027,800  21,625,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 5000 لیتری245180190738332,908,800  29,618,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 5000 لیتری245180190718332,119,600  28,908,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 7500 لیتری375190200تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 10000لیتری460190200تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 10000 لیتری350210220تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 15000 لیتری400240250تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 15000 لیتری710190200تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 20000 لیتری960190200تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 30000 لیتری1440190200تماس
مخازن عمودی*قطرارتفاعکد محصولقیمت
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 100 لیتری*527563011,150,000  1,092,500 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 100 لیتری*527561011,037,200 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 220 لیتری*6010263072,073,000  1,969,900 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 220 لیتری*6010261071,680,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 350 لیتری*6913263152,543,000  2,416,400 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 350 لیتری*6913261152,186,900 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 500 لیتری*8511963233,220,000  3,059,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 500 لیتری*8511961232,970,000  2,822,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 550 لیتری*7217063273,582,400  3,224,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 550 لیتری*7217061273,058,700  2,753,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه کروی 900 لیتری*13313263455,753,600 
مخزن پلاستیکی تک لایه کروی 900 لیتری*13313261455,166,400 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری*10914563515,390,000  4,851,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری*10914561515,100,000  4,590,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی بلند 1000 لیتری*8821263506,057,000  5,451,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی بلند 1000 لیتری*8821261505,684,500  5,116,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 1500 لیتری*12117163587,582,900  6,825,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 1500 لیتری*12117161587,295,700  6,568,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 2000 لیتری*13218863679,163,400  8,247,300 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 2000 لیتری*13218861678,890,000  8,000,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 3000 لیتری*153208637414,250,000  12,825,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 3000 لیتری*153208617413,964,000  12,568,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی کوتاه 5000 لیتری*222160638322,700,000  20,430,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی کوتاه 5000 لیتری*222160618322,300,000  20,070,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی بلند 5000 لیتری*188225638423,321,000  20,989,800 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی بلند 5000 لیتری*188225618422,645,900  20,382,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 10000 لیتری*249235639645,600,000  41,040,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 10000 لیتری*249235619644,200,000  39,780,000 
مخزن پلاستیکی عمودی سه لایه 20000 لیتری*290340*84,000,000  75,600,000 
مخازن مکعبیطولعرضارتفاعکد محصولقیمت (تومان)
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 230 لیتری60401255312 2,620,700  2,490,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 230 لیتری604012551122,502,100 
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 800 لیتری17090705340 6,314,600  5,684,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 800 لیتری170907051406,004,900  5,405,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی 1000 لیتری1636314053507,913,600  7,122,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی 1000 لیتری1636314051506,882,600 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی 2000 لیتری215702005364 15,000,000  13,500,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی 2000 لیتری 215702005164 14,100,000  
>مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 500 لیتری KU12888954,714,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 500 لیتری KU1288895 4,644,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 1000 لیتری PL170901055352 8,200,000  7,380,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 1000 لیتری PL1709010551527,700,000  6,930,000 
وان پلاستیکی طولعرض (قطر)ارتفاعکد محصولقیمت (تومان)
وان پلاستیکی 60 لیتری737317801,200 
وان پلاستیکی 100 لیتری KU6767401,157,800 
وان پلاستیکی 100 لیتری PL9755261,157,800 
وان پلاستیکی 150 لیتری KU9969411,617,000 
وان پلاستیکی 200 لیتری PL9866511,900,000 
وان پلاستیکی 500 لیتری PL13884634,041,200 
وان پلاستیکی 500 لیتری KU14489614,041,200 
وان پلاستیکی 700 لیتری KU148100794,580,000 
وان پلاستیکی 800 لیتری PL122116785,450,900 
وان پلاستیکی 1000 لیتری KU211100715,900,000 
وان پلاستیکی 1000 لیتری PL210110675,900,000 
وان پلاستیکی 1300 لیتری KU212122798,625,000 
وان پلاستیکی 1500 لیتری PL213115918,981,100 
وان پلاستیکی 2000 لیتری PL2481358712,969,400 

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

لیست قیمت مخازن قیفی پلاستیکی

برای اطلاع از نحوه خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن در تهران کلیک نمایید.

مزایای خرید مستقیم و غیر حضوری از مخزن آب دات کام

خرید اینترنتی مخزن آب

   امروزه خرید عالی ترین محصولات از بهترین تولید کنندگان و به بهترین روش مزایایی است که دنیای دیجیتال با استفاده از اینترنت به ما هدیه کرده است.  رهایی از معضلات و مشکلات سفرهای درون شهری مانند ترافیک های سنگین ، نبودن جای پارک مناسب و …  موجب گردیده این موهبت خصوصا در شهرهای بزرگ دنیا مورد استقبال شهروندان قرار گیرد.  درکشورمان ایران نیز بسیاری از مردم و شهروندان شهرهای بزرگ خرید غیر حضوری را راه حلی متمدنانه برای دوری از ترافیک و صرفه جویی در وقت و زمان خود می دانند. شرکت پلاستونیک با هدف کمک به این پدیده مبارک اقدام به راه اندازی فروش مستقیم و غیر حضوری محصولات خود نموده است. این شرکت با قریب به دو دهه فعالیت تولیدی موفق در صنعت روتو مولدینگ یا قالب گیری دورانی مطابق با استانداردهای جهانی تلاش دارد تا امکان خریدی آسان ، سریع و مطمئن را برای هموطنان عزیز مهیا نماید. تضمین سلامت محصول تا درب آدرس مشتریان عزیز ( آسیب دیدگی احتمالی حین حمل بر عهده شرکت است) به همراه گارنتی تعویض کلیه مخازن پلی اتیلنی و پلاستیکی به مدت 3 سال همراه با خدمات پس از فروش 10 ساله همه و همه تلاشی است تا خریدی مطمئن را برای همشهریان عزیز تضمین نماید.

 

دفتر فروش (ثبت سفارش):

44548922 -021
44541375 – 021
موبایل : 09128264136
لجستیک و انبار (پیگیری سفارش) :
55220668-55219861-2 -021
موبایل : 09356386382

معرفی مخزن با درب قفل دار

 یکی از مشکلات نصب مخزن خارج از اتاق تاسیسات در مجتمع های مسکونی، دسترسی همگانی به مخزن ذخیره آب است. برای بر طرف ساختن نگرانی های ناشی از دسترسی عمومی به مخزن آب ساختمان ،  شرکت پلاستونیک اقدام به تولید مخازن با درب قفل دار نموده است.

دربهای به کار گرفته شده ضمن دارا بودن استاندارد اتحادیه اروپا مانند سایر مخازن این شرکت از مواد اولیه فود گرید تولید می شوند. (متاسفانه درب های قفل دار ذکر شده دیگر تولید نمی شوند. راه حل جایگزین برای قفل دار کردن درب مخازن پلی اتیلنی در انتهای این صفحه نمایش داده شده است).

برخی امتیازات مخازن شرکت پلاستونیک با درب قفل دار

   • دارای استاندارد اتحادیه اروپا
   • دارای استاندارد ملی ایران
   • تاییدیه TUV از آلمان
   • Food Grade
   • مخزن با قابلیت نصب قفل و پلمب بر روی درب
   • 5 سال گارنتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
مخزن آب پلی اتیلن با درب قفل دار

قفل دار کردن درب مخزن آب پلی اتیلن