مخزن منبع عمودی یا ایستاده 400 لیتری پلی اتیلن و پلاستیک
مخزن عمودی ۴۰۰ لیتری پلی اتیلن
مخزن عمودی یا ایستاده 500 لیتری پلی اتیلن horizental
مخزن عمودی ۵۰۰ لیتری پلی اتیلن
مخزن عمودی ایستاده 600 لیتری پلی اتیلن پلاستیک
مخزن عمودی ۶۰۰ لیتری پلی اتیلن
مخزن عمودی ایستاده 1000 لیتری پلی اتیلن پلاستیکی
مخزن عمودی ۱۰۰۰ لیتری پلی اتیلن
منبع 100 لیتری عمودی
مخزن انبساط
مخزن یا منبع عمودی 2100 لیتری پلی اتیلن یا پلاستیک
مخزن عمودی ۲۱۰۰ لیتری پلی اتیلن
مخزن عمودی 3000 لیتری پلی اتیلن
مخزن عمودی ۳۰۰۰ لیتری پلی اتیلن

مخزن عمودی ۵۰۰۰ لیتری پلی اتیلن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.