شما می توانید از طریق فرم زیر شکایت خود را از شرکت پلاستونیک برایمان ارسال نمایید تا در اسرع وقت به شکایت شما رسیدگی شود.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس

موضوع

متن شکایت