مخزن ، منبع و تانکر پلاستیکی و پلی اتیلنی

مخزن افقیمخازن افقی

(از ۷۰ لیتر تا ۵۰۰۰۰ لیتر)

مخازن عمودی
(از ۱۰۰ لیتر تا ۲۰۰۰۰ لیتر)

مخزن مادولار

مخازن افقی مادولار
(از ۵۰۰۰ لیتر تا ۵۰۰۰۰ لیتر)
مخزن مکعبی افقی

مخزن کتابی

مخزن کتابی
(از ۲۷۵ لیتر تا ۲۰۰۰ لیتر)

مخزن زیر پله

مخزن زیرپله
(از ۵۰۰ لیتر تا ۱۰۰۰ لیتر)

مخزن انبساط

مخزن انبساط فوم دار
(از ۱۰۰ لیتر تا ۳۵۰ لیتر)
سپتیک تانک
(از ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ لیتر)

مخازن سم پاش

(از ۱۰۰ لیتر تا ۲۰۰۰ لیتر)

وان پلی اتیلنی
(از ۶۰ لیتر تا ۲۰۰۰ لیتر)

خریدهای عمده تا 20% تخفیف از لیست قیمت مخزن/حذف پیام یا رد کردن