فیتینگ برنجی یک و یک دوم اینچ با نصب

22,000 تومان

فیتینگ برنجی یک و یک دوم اینچ ( D.N:1 1/2 inch) با روپیچ دو اینچ

دسته: