به کلیه قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی

منبع ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه

8,911,000 تومان 8,487,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی

منبع ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه

8,666,000 تومان 8,253,700 تومان
فروش ویژه
4,970,000 تومان 4,733,300 تومان
فروش ویژه
4,747,000 تومان 4,520,700 تومان
فروش ویژه
3,580,000 تومان 3,410,100 تومان
فروش ویژه
3,387,000 تومان 3,225,700 تومان
فروش ویژه
2,789,000 تومان 2,656,000 تومان
فروش ویژه
2,696,000 تومان 2,567,500 تومان
فروش ویژه
2,667,000 تومان 2,540,400 تومان
فروش ویژه
2,570,000 تومان 2,448,300 تومان
فروش ویژه
2,529,000 تومان 2,408,800 تومان
فروش ویژه
2,482,000 تومان 2,363,700 تومان
فروش ویژه
2,469,000 تومان 2,351,200 تومان
فروش ویژه
2,409,000 تومان 2,294,500 تومان
فروش ویژه
1,883,000 تومان 1,793,900 تومان
فروش ویژه
1,791,000 تومان 1,706,000 تومان
 
مشاوره خرید مخزن آب