1,470,000 تومان
نمره 5.00 از 5
1,406,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری سه لایه افقی

نمره 5.00 از 5
1,318,000 تومان 1,256,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری تک لایه افقی

نمره 5.00 از 5
1,237,000 تومان 1,178,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری سه لایه عمودی

1,087,000 تومان 1,035,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری تک لایه عمودی

1,049,000 تومان 999,000 تومان

مشاوره خرید مخزن آب