فروش ویژه
524,000 تومان 506,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری سه لایه افقی

نمره 5.00 از 5
515,000 تومان 497,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری سه لایه عمودی

433,000 تومان 418,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری تک لایه افقی

نمره 5.00 از 5
423,000 تومان 408,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری تک لایه عمودی

نمره 5.00 از 5
411,000 تومان 397,000 تومان

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری سه لایه افقی آبانو (ABANO)

مشاوره خرید مخزن آب