فروش ویژه
558,000 تومان 532,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری سه لایه افقی

نمره 5.00 از 5
548,000 تومان 522,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری سه لایه عمودی

461,000 تومان 439,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری تک لایه افقی

نمره 5.00 از 5
450,000 تومان 429,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری تک لایه عمودی

نمره 5.00 از 5
438,000 تومان 417,000 تومان

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری سه لایه افقی آبانو (ABANO)

مشاوره خرید مخزن آب