بروزرسانی:یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن افقی

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن مکعبی

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن زیرپله

لیست قیمت وان پلی اتیلن

فروش مخازن پلی اتیلن در تهران
مخزن پلی اتیلن تهران

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

مخازن افقی

کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند.
محصولطول
L
عرض
D
ارتفاع
H
کدقیمت
(تومان)
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 70 لیتری71444873011,089,900 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 70 لیتری7144487101983,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 100 لیتری73545873021,150,000  1,092,500 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 100 لیتری73545871021,037,200 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 200 لیتری99606873052,240,400 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 200 لیتری99606871051,827,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 250 لیتری112627073082,372,300  2,254,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 250 لیتری112627071082,019,900 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 300 لیتری105707773122,503,000  2,378,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 300 لیتری105707771122,074,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 400 لیتری12470773,088,300  2,935,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 400 لیتری12470772,780,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 500 لیتری135798673243,821,900  3,631,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 500 لیتری135798671243,053,700  2,902,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 700 لیتری171819173355,158,000  4,642,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 700 لیتری171819171354,791,300  4,313,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 750 لیتری155909873375,282,400  4,754,500 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 750 لیتری15590987137468,000
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری16810011073516,279,600  5,652,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 1000 لیتری16810011071515,763,700  5,188,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری با درب قفل دار1681001107351توقف تولید
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1500 لیتری20211011673589,152,300  8,237,500 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 1500 لیتری20211011671588,700,000  7,830,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 2000 لیتری202124135736411,593,400  10,434,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 2000 لیتری202124135716411,119,300  10,000,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 3000 لیتری240140152737417,355,000  15,620,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 3000 لیتری240140152717416,946,800  15,253,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 4000 لیتری250159170738024,691,200  22,222,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 4000 لیتری250159170718024,027,800  21,625,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 5000 لیتری245180190738332,908,800  29,618,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 5000 لیتری245180190718332,119,600  28,908,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 7500 لیتری375190200تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 10000لیتری460190200تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 10000 لیتری350210220تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 15000 لیتری400240250تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 15000 لیتری710190200تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 20000 لیتری960190200تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 30000 لیتری1440190200تماس
مخازن عمودی*قطرارتفاعکد محصولقیمت (تومان)
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 100 لیتری*527563011,150,000  1,092,500 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 100 لیتری*527561011,037,200 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 220 لیتری*6010263072,073,000  1,969,900 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 220 لیتری*6010261071,680,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 350 لیتری*6913263152,543,000  2,416,400 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 350 لیتری*6913261152,186,900 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 500 لیتری*8511963233,220,000  3,059,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 500 لیتری*8511961232,970,000  2,822,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 550 لیتری*7217063273,582,400  3,224,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 550 لیتری*7217061273,058,700  2,753,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کروی 900 لیتری*13313263455,753,600 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کروی 900 لیتری*13313261455,166,400 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری*10914563515,390,000  4,851,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری*10914561515,100,000  4,590,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند 1000 لیتری*8821263506,057,000  5,451,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند 1000 لیتری*8821261505,684,500  5,116,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 1500 لیتری*12117163587,582,900  6,825,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 1500 لیتری*12117161587,295,700  6,568,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 2000 لیتری*13218863679,163,400  8,247,300 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 2000 لیتری*13218861678,890,000  8,000,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 3000 لیتری*153208637414,250,000  12,825,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 3000 لیتری*153208617413,964,000  12,568,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه سه لایه 5000 لیتری*222160638322,700,000  20,430,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه تک لایه 5000 لیتری*222160618322,300,000  20,070,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند سه لایه 5000 لیتری*188225638423,321,000  20,989,800 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند تک لایه 5000 لیتری*188225618422,645,900  20,382,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی سه لایه 10000 لیتری*249235639645,600,000  41,040,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه 10000 لیتری*249235619644,200,000  39,780,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه 20000 لیتری*290340*84,000,000  75,600,000 
مخازن مکعبیطولعرضارتفاعکد محصولقیمت
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 275 لیتری6262975312 2,620,700  2,490,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 275 لیتری62629751122,502,100 
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 800 لیتری17090705340 6,314,600  5,684,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 800 لیتری170907051406,004,900  5,405,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی 1000 لیتری163631405350 7,913,600  7,122,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی 1000 لیتری163631405150 6,882,600 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی 2000 لیتری215732005364  15,000,000  13,500,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی 2000 لیتری21573200516414,100,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 500 لیتری KU12888954,714,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 500 لیتری KU1288895 4,644,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 1000 لیتری PL170901055352 8,200,000  7,380,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 1000 لیتری PL1709010551527,700,000  6,930,000 
وان پلی اتیلن طولعرض (قطر)ارتفاعکد محصولقیمت (تومان)
وان پلی اتیلن 60 لیتری737317 801,200 
وان پلی اتیلن 100 لیتری KU676740 1,157,800 
وان پلی اتیلن 100 لیتری PL9755261,157,800 
وان پلی اتیلن 150 لیتری KU9969411,617,000 
وان پلی اتیلن 200 لیتری KU1006851 1,900,000 
وان پلی اتیلن 200 لیتری PL986651 1,900,000 
وان پلی اتیلن 500 لیتری PL1388463 4,041,200 
وان پلی اتیلن 500 لیتری KU14489614,041,200 
وان پلی اتیلن 700 لیتری KU14810079 4,580,000 
وان پلی اتیلن 800 لیتری PL122116785,450,900 
وان پلی اتیلن 1000 لیتری KU211100715,900,000 
وان پلی اتیلن 1000 لیتری PL210110675,900,000 
وان پلی اتیلن 1300 لیتری KU212122798,625,000 
وان پلی اتیلن 1500 لیتری PL213115918,981,100 
وان پلی اتیلن 2000 لیتری PL2481358712,969,400 

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن تهران

فروش مخازن پلی اتیلن در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *