معرفی مخزن افقی ۳۰۰ لیتری پلاستونیک

منبع پلاستیکی آب 300 لیتری

مشخصات فنی مخزن افقی ۳۰۰ لیتری

موضوعات مرتبط :