معرفی مخزن افقی ۳۰۰ لیتری پلاستونیک

منبع پلاستیکی آب 300 لیتری

مشخصات فنی مخزن افقی ۳۰۰ لیتری

خریدهای عمده تا 20% تخفیف از لیست قیمت مخزن/حذف پیام یا رد کردن