بروزرسانی:دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۴۰۲

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 60 لیتر

681,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 100 لیتر PL

984,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 100 لیتر ku

984,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 500 لیتری

3,436,000 تومان
3,436,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 700 لیتر

3,894,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 800 لیتر

4,635,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 1000 لیتر

4,891,000 تومان
4,891,000 تومان
7,331,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 1500 لیتر

7,636,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 2000 لیتر

11,028,000 تومان