فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی کوتاه

نمره 5.00 از 5
3,150,000 تومان 3,000,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی بلند

3,132,000 تومان 2,983,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۵۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی کوتاه

3,059,000 تومان 2,913,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند کوشا پلاست

3,113,000 تومان 2,858,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۳۰۰۰ لیتری سه لایه افقی

نمره 5.00 از 5
2,387,000 تومان 2,277,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
2,274,000 تومان 2,166,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۳۰۰۰ لیتری تک لایه افقی

نمره 5.00 از 5
2,237,000 تومان 2,131,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن آب پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه کوشاپلاست

2,220,000 تومان 2,038,000 تومان
فروش ویژه
2,062,000 تومان 1,964,000 تومان
1,944,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۳۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

1,993,000 تومان 1,898,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۳۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

1,963,000 تومان 1,869,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
1,916,000 تومان 1,825,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن ۳۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی KU

1,889,000 تومان 1,734,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
1,750,000 تومان 1,666,000 تومان
1,632,000 تومان

مشاوره خرید مخزن آب