فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۳۰۰۰ لیتری سه لایه افقی

نمره 5.00 از 5
2,244,000 تومان 2,167,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
2,134,000 تومان 2,061,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۳۰۰۰ لیتری تک لایه افقی

نمره 5.00 از 5
2,099,000 تومان 2,028,000 تومان
فروش ویژه
1,935,000 تومان 1,869,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۳۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

1,871,000 تومان 1,807,000 تومان
فروش ویژه
1,895,000 تومان 1,800,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۳۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

1,842,000 تومان 1,779,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
1,799,000 تومان 1,737,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
1,643,000 تومان 1,586,000 تومان
فروش ویژه
1,585,000 تومان 1,506,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه افقی

نمره 5.00 از 5
1,540,000 تومان 1,487,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
1,517,000 تومان 1,465,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری تک لایه افقی

نمره 5.00 از 5
1,453,000 تومان 1,403,000 تومان
فروش ویژه
1,382,000 تومان 1,335,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
1,239,000 تومان 1,196,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری سه لایه افقی

نمره 5.00 از 5
1,238,000 تومان 1,195,000 تومان

مشاوره خرید مخزن آب