فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

نمره 5.00 از 5
1,234,000 تومان 1,191,000 تومان
فروش ویژه
1,225,000 تومان 1,183,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

1,211,000 تومان 1,170,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
1,209,000 تومان 1,161,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری تک لایه افقی

نمره 5.00 از 5
1,161,000 تومان 1,121,000 تومان
فروش ویژه
1,185,000 تومان 1,088,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
1,122,000 تومان 1,084,000 تومان
فروش ویژه
1,122,000 تومان 1,084,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری سه لایه عمودی

1,020,000 تومان 985,000 تومان
فروش ویژه
989,000 تومان 955,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری تک لایه عمودی

986,000 تومان 952,000 تومان
فروش ویژه
976,000 تومان 942,000 تومان
فروش ویژه
976,000 تومان 942,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
885,000 تومان 855,000 تومان
فروش ویژه
849,000 تومان 820,000 تومان

مشاوره خرید مخزن آب