بروزرسانی:شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
تخفیف!
قیمت اصلی 5,109,800 تومان بود.قیمت فعلی 4,599,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 5,158,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,642,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 4,915,700 تومان بود.قیمت فعلی 4,670,000 تومان است.
4,714,000 تومان
تخفیف!
قیمت اصلی 5,282,400 تومان بود.قیمت فعلی 4,754,500 تومان است.
4,764,100 تومان
تخفیف!
قیمت اصلی 5,060,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,807,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 5,390,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,851,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 5,684,500 تومان بود.قیمت فعلی 5,116,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 5,763,700 تومان بود.قیمت فعلی 5,188,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 6,004,900 تومان بود.قیمت فعلی 5,405,000 تومان است.
5,415,300 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 800 لیتر

5,450,900 تومان
تخفیف!
قیمت اصلی 6,057,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,451,000 تومان است.
5,645,000 تومان
تخفیف!
قیمت اصلی 6,279,600 تومان بود.قیمت فعلی 5,652,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 6,314,600 تومان بود.قیمت فعلی 5,684,000 تومان است.
5,873,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 1000 لیتر

5,900,000 تومان
5,900,000 تومان
تماس بگیرید
6,200,000 تومان
تخفیف!
قیمت اصلی 7,295,700 تومان بود.قیمت فعلی 6,568,000 تومان است.
6,706,000 تومان
تخفیف!
قیمت اصلی 7,451,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,707,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 7,582,900 تومان بود.قیمت فعلی 6,825,000 تومان است.