فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه افقی

نمره 5.00 از 5
839,000 تومان 810,000 تومان
فروش ویژه
806,000 تومان 779,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی بلند

نمره 5.00 از 5
797,000 تومان 770,000 تومان
فروش ویژه
813,000 تومان 746,000 تومان
فروش ویژه
771,000 تومان 745,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
771,000 تومان 745,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی بلند

771,000 تومان 745,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه افقی

نمره 5.00 از 5
762,000 تومان 736,000 تومان
فروش ویژه
755,000 تومان 725,000 تومان
فروش ویژه

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی ۸۰۰ لیتر

739,000 تومان 714,000 تومان
فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
747,000 تومان 710,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۷۵۰ لیتری سه لایه افقی

نمره 5.00 از 5
717,000 تومان 693,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی کوتاه

نمره 5.00 از 5
715,000 تومان 691,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۷۰۰ لیتری سه لایه افقی

نمره 5.00 از 5
687,000 تومان 663,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی کوتاه

679,000 تومان 655,000 تومان
فروش ویژه
674,000 تومان 647,000 تومان

مشاوره خرید مخزن آب