بروزرسانی:یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۲
فروش ویژه
تماس بگیرید
19,094,000 تومان
فروش ویژه
19,178,000 تومان
19,362,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
19,737,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
20,655,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
22,032,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
23,817,000 تومان
فروش ویژه
24,015,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
24,327,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
24,327,000 تومان
تماس بگیرید
24,345,000 تومان

مخازن پلی اتیلن KU

مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی

24,463,000 تومان
فروش ویژه
24,530,000 تومان
24,785,000 تومان
فروش ویژه
30,336,000 تومان
فروش ویژه
30,921,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
32,590,000 تومان
تماس بگیرید
33,314,000 تومان
تماس بگیرید
34,857,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
40,713,000 تومان
تماس بگیرید
44,070,000 تومان
فروش ویژه
44,215,000 تومان
فروش ویژه
45,789,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
47,736,000 تومان
فروش ویژه
54,960,000 تومان
فروش ویژه
57,798,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
71,600,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید
127,600,000 تومان