بروزرسانی:یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳
10,257,800 تومان
تخفیف!
قیمت اصلی 11,593,400 تومان بود.قیمت فعلی 10,434,000 تومان است.
تماس بگیرید
تخفیف!
قیمت اصلی 11,780,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,191,000 تومان است.
11,900,000 تومان
تخفیف!
قیمت اصلی 13,841,600 تومان بود.قیمت فعلی 12,458,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 13,964,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,568,000 تومان است.
12,800,000 تومان
تخفیف!
قیمت اصلی 14,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,825,000 تومان است.

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی 2000 لیتر

12,969,400 تومان
تخفیف!
قیمت اصلی 14,480,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,032,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.
13,688,000 تومان
13,954,000 تومان
14,214,200 تومان
14,488,400 تومان
تخفیف!
قیمت اصلی 16,946,800 تومان بود.قیمت فعلی 15,253,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 17,355,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,620,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 17,669,700 تومان بود.قیمت فعلی 15,903,000 تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی 18,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,200,000 تومان است.
تماس بگیرید
تخفیف!
تماس بگیرید
تخفیف!
قیمت اصلی 22,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,070,000 تومان است.