شما می توانید از طریق فرم زیر اطلاعات و رزومه خود را برایمان ارسال نمایید و در صورتی که مجموعه مخزن آب دات کام نیاز به استخدام نیروی انسانی داشته باشد، افرادی که اطلاعات خود را از این طریق ارسال نمو ده اند در الویت می باشند.

در صورتی که می خواهید در زمینه فروش مخازن و محصولات پلی اتیلنی فعالیت نمایید لطفاً به صفحه پذیرش نمایندگی و عاملیت فروش  مراجعه نمایید. فرم زیر جهت استخدام و جذب نیرو می باشد.