فروش مخزن پلی اتیلن (پلاستیکی) در مشهد

فروش مخزن پلی اتیلن و پلاستیکی در مشهد

لیست قیمت مخزن پلی اتیلن و پلاستیکی در مشهد

ثبت درخواست خرید مخزن آب و وان پلاستیکی در مشهد (کلیک کنید)
به کلیه قیمت ها ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت

(ریال)

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی

7144
48
1,330,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
714448 1,110,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
735458 1,560,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
7354581,290,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی 9960683,000,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
9960682,550,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی 11262703,140,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی 11262702,690,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
10570773,320,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
10369783,410,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی 10570772,890,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
12470774,160,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
12470773,750,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
13579865,220,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 13375895,350,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 1347885ناموجود
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 13579864,290,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی 17181916,970,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی 17181916,480,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
15590987,280,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
15590986,800,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
17088957,070,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
1681001108,520,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
165981098,530,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
1681001107,740,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
1661031149,660,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
20211011612,560,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412112,590,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی 20211011611,780,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
20212413515,620,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
21312013015,600,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی 20212413514,740,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
24014015222,770,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
23614115222,200,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی 24014015221,310,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 25015917032,590,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
25015917031,070,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
24518019043,100,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
23017518841,860,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
24518019040,940,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 32020521069,930,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 35021022087,330,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 36019721984,100,000
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار250190200تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله12888956,210,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله12888955,770,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
1709010511,380,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله
170901059,900,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله 19611011714,064,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله 19611011714,698,000
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی50581,230,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی50581,090,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی52751,630,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی52751,250,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی55852,010,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی
55851,590,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
601022,500,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
601022,300,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
691323,490,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
661323,370,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی 691323,020,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
791213,570,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
851194,390,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
841294,190,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
851194,170,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
721704,920,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی 721704,230,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU711855,470,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU941376,060,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
1331327,670,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
1331326,830,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
1091457,260,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) 1091456,880,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) 882128,090,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU902087,810,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
882127,830,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU1051638,450,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 12117210,350,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
12316410,960,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی 1211729,990,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 13218812,510,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018412,440,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی 13218812,290,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 15320818,980,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند13525720,000,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420518,890,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی 15320818,690,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی 18020225,480,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلند 15724825,480,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
22216030,000,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) 22216029,130,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) 18822530,380,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 18822529,830,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU17025031,130,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
22219032,930,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی 22219032,240,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
21123745,500,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 255235 60,000,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342 64,520,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250 59,150,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی 255235 57,370,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 256340 93,000,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی 290340 107,710,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی
290340 104,750,000
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابیمخازن مکعبی و کتابی
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی6040125 3,740,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی6040125 3,470,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی14250110 5,990,000
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی14250110 5,320,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی1709070 8,610,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی 1709070 8,180,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی 18110169 10,146,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی16362140 11,380,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی
16362140 9,900,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی
21111484 15,310,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی
23112790 19,350,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی 21570200 21,660,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی21570200 19,640,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفیمخازن پلی اتیلن قیفی و ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه7486 3,470,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74863,000,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه74161 6,480,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه74161 5,650,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه133127 10,000,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه133127 8,980,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه133167 14,020,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه133167 12,570,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه133208 16,660,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه133208 15,390,000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه158237 14,650,000
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه183287 14,650,000
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327 14,650,000
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی25019020080,500,000
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200116,970,000
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200157,120,000
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200232,080,000
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200306,520,000
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 80 لیتری فوم دار 50581,990,000
انبساط 100 لیتری فوم دار 52752,360,000
انبساط 150 لیتری فوم دار 55852,880,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 601023,930,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 691324,920,000
انواع وان حمام پلاستیکی وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک TP1261266966-46361,000 
وان حمام کوچک PT12012062463,350,000
وان حمام بزرگ PT15015064463,700,000
وان حمام بزرگ TP1581586967-46420,000 
وان حمام بزرگ PT16016074393,700,000
انواع وانوان
وان 60 لیتری 7373171,090,000
وان 100 لیتری KU 6767401,600,000
وان 100 لیتری PL 9755261,600,000
وان 150 لیتریKU
9969412,250,000
وان 200 لیتری PL
9866512,630,000
وان 300 لیتری KU
16595313,300,000
وان 500 لیتری PL13884635,510,000
وان 500 لیتری KU14489615,510,000
وان 700 لیتری KU148100796,370,000
وان 800 لیتری PL
122116787,500,000
وان 1000 لیتری KU
211100717,830,000
وان 1000 لیتری PL210110677,830,000
وان 1300 لیتری KU2121227912,290,000
وان 1500 لیتری PL2131159112,430,000
وان 2000 لیتری PL2481358718,250,000
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضیمخازن پلی اتیلن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه14697605,690,000
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه169127768,810,000
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه2251499116,360,000
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه25316311423,680,000
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه28619213643,660,000
مخازن نیسانیمخازن پشت نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT18016212019,261,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT17315712919,261,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT2101519519,724,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT18215613319,261,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT17315712920,357,000

 

فروش مخازن پلی اتیلن در مشهد ، مخزن پلاستیکی مشهد ، منبع آب پلاستیکی مشهد ، مخزن آب پلاستیکی مشهد ، تانکر پلاستیکی مشهد

  • برای اطلاع از نحوه خرید مخازن پلی اتیلن (پلاستیکی) ، وان پلاستیکی ، مخزن انبساط ، مخزن سمپاش شرکت پلاستونیک با تلفنهای ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲  ۰۲۱۴۴۵۴۱۳۷۵  تماس حاصل فرمایید.
  • برای سفارش و خرید مخزن آب پلی اتیلن و تانکر پلاستیکی در استان خراسان رضوی با شماره های ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲  ۰۲۱۴۴۵۴۱۳۷۵ تماس حاصل فرمایید.
  • فروش مخازن آب و منبع های پلاستیکی و پلی اتیلنی پلاستونیک در استان خراسان رضوی و در شهر های :

مشهد ، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه، کاشمر، تربت جام، سرخس، کلات، چناران، گناباد، خواف، بجستان، داورزن، خوشاب، فیروزه، جغتای، بینالود

تصاویر مخزن پلاستیکی ، مخزن پلی اتیلن ، تانکر پلاستیکی ، منبع آب ، تانکر آب ، مخزن ذخیره آب شرب ساختمان

برای مشاهده تصاویر تمامی محصولات پلاستونیک شامل مخازن ، وان ها  و محصولات سفارشی کلیک کنید

ویژگی های مخازن و وان های پلاستیکی مجتمع پلاستونیک در شهر مشهد :

۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

ضد جلبک و آنتی باکتریال ( مخازن سه لایه )

تولید شده از پلی اتیلن ۳۸۴۰ درجه یک

ظاهر زیبا و شکلیل

انواع محصولات عرضه شده شرکت پلاستونیک در شهر مشهد:

مخازن پلی اتیلن افقی: مخازن پلی اتیلن افقی (خوابیده) از ۷۰ لیتر تا ۵۰۰۰ لیتر و در انواع تک لایه و سه لایه و به صورت پایه دار موجود می باشند.

مخازن پلی اتیلن عمودی: مخازن پلی اتیلن عمودی (ایستاده) از ۱۰۰ لیتر تا ۲۰۰۰۰ لیتر و در انواع تک لایه و سه لایه تولید شده و آماده فروش می باشند

مخازن پلی اتیلن مکعبی: مخزن مکعبی پلی اتیلن یا پلاستیکی که با عنوان مخزن پلی اتیلن کتابی نیز شناخته می شود برای پاسخگویی به نیاز مشتریانی که فضای کافی برای نصب مخزن پلی اتیلن ندارند طراحی و تولید شده است. ابعاد مخازن مکعبی به گونه ای در نظر گرفته شده تا بتوان آنها را از باریکترین درب ها و کم فضا ترین مکان های عبور داده و نصب کرد.درحال حاضر مخازن مکعبی پلی اتیلن پلاستونیک در حجم های ۲۳۰ لیتری ، ۸۰۰ لیتری ، ۱۰۰۰ لیتری و ۲۰۰۰ لیتری تولید شده و آماده فروش می باشند.

مخازن پلی اتیلن زیرپله: مخزن زیرپله ای در حال حاضر در دو حجم ۵۰۰ لیتر و ۱۰۰۰ لیتر تولید شده و آماده فروش می باشد. مخازن زیرپله ای به دلیل ابعاد و نوع طراحی آنها به خوبی در مکان هایی همچون زیرپله های ساختمان ها قابل نصب می باشند.

مخازن پلی اتیلن قیفی:
مخزن قیفی پلی اتیلن یا مخزن مخروطی پلی اتیلن با داشتن انتهای پایینی قیفی شکل امکان تخلیه مایعات و مواد به شکل کامل را مهیا می کنند.مخازن قیفی در احجام ۲۰۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر و به صورت تک لایه و سه لایه در پلاستونیک تولید می شوند. از این مخازن تحت عنوان مخازن ته قیفی ، مخازن قیفی و یا مخازن زوک هم نام می برند.

مخازن انبساط:  مخازن انبساط به صورت دولایه فوم دار و همچنین چهار لایه فوم دار تولید و قابل فروش می باشند.مخزن انبساط فوم دار که در دسته ی مخازن انبساط باز قرار می گیرد به منظور ذخیره سازی حجم آب اضافی که بر اثر گرما ایجاد شده است مورد استفاده قرار می گیرد و باعث جلوگیری از اتلاف انرژی و گرمای آب موتورخانه می شود.

وان پلاستیکی: وان پلاستیکی (پلی اتیلن) در حجم های ۶۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر و در دو مدل PL , KU موجود می باشند.

فرم درخواست خرید محصولات پلاستونیک در شهر مشهد

موضوعات مرتبط :

Summary
product image
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
مخزن آب دات کام
Product Name
مخزن پلی اتیلن
Price
IRR 8870000
Product Availability
Available in Stock

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره خرید مخزن آب