بروزرسانی:سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳

فروش مخزن پلی اتیلن، منبع و تانکر آب پلاستیکی در ایلام

فروش مخزن پلی اتیلن ایلام - تولید و فروش منبع آب و تانکر آب پلاستیکی در ایلام - مخازن پلی اتیلن ایلام، دهلران، ایوان، آبدانان، دره شهر، مهران، سرابله، ارکواز، آسمان آباد، چوار و ...

خرید انواع مخازن آب از نمایندگی های فروش در استان ایلام با گارانتی و خدمات پس از فروش. امکان خرید حضوری، تلفنی و اینترنتی در ایلام و تسویه در محل

ثبت اینترنتی درخواست مشاوره خرید مخزن آب در ایلام 

به قیمت های ذیل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

قیمت مخزن، منبع یا تانکر آب پلی اتیلن در ایلام، دهلران، ایوان، آبدانان، دره شهر، مهران، سرابله، ارکواز، آسمان آباد، چوار

کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند.
مخزن افقی طول
L
عرض
D
ارتفاع
H
کد قیمت
(ریال)
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 70 لیتری 71 44 48 7301 1,089,900 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 70 لیتری 71 44 48 7101 983,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 100 لیتری 73 54 58 7302 1,150,000  1,092,500 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 100 لیتری 73 54 58 7102 1,037,200 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 200 لیتری 99 60 68 7305 2,240,400 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 200 لیتری 99 60 68 7105 1,827,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 250 لیتری 108 62 68 7308 2,372,300  2,254,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 250 لیتری 108 62 68 7108 2,019,900 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 300 لیتری 120 70 77 7312 2,503,000  2,378,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 300 لیتری 120 70 77 7112 2,074,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 400 لیتری 120 67 75 3,088,300  2,935,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 400 لیتری 120 67 75 2,780,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 500 لیتری 135 79 86 7324 3,821,900  3,631,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 500 لیتری 135 79 86 7124 3,053,700  2,902,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 700 لیتری 170 81 91 7335 5,158,000  4,642,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 700 لیتری 170 81 91 7135 4,791,300  4,313,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 750 لیتری 155 90 98 7337 5,282,400  4,754,500 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 750 لیتری 155 90 98 7137 5,034,100  4,531,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری 168 100 104 7351 6,279,600  5,652,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 1000 لیتری 168 100 104 7151 5,763,700  5,188,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری با درب قفل دار 168 100 104 7351 نا موجود
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1500 لیتری 199 116 120 7358 9,152,300  8,237,500 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 1500 لیتری 199 116 120 7158 8,700,000  7,830,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 2000 لیتری 201 124 131 7364 11,593,400  10,434,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 2000 لیتری 201 124 131 7164 11,119,300  10,000,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 3000 لیتری 250 136 150 7374 17,355,000  15,620,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 3000 لیتری 250 136 150 7174 16,946,800  15,253,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 4000 لیتری 250 159 170 7380 24,691,200  22,222,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 4000 لیتری 250 159 170 7180 24,027,800  21,625,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 5000 لیتری 250 190 190 7383 32,908,800  29,618,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 5000 لیتری 250 190 190 7183 32,119,600  28,908,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 7500 لیتری 375 190 200 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 10000لیتری 460 190 200 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 10000 لیتری 350 210 220 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 15000 لیتری 400 240 250 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 15000 لیتری 710 190 200 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 20000 لیتری 960 190 200 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 30000 لیتری 1440 190 200 تماس
مخازن عمودی * قطر ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 100 لیتری * 52 75 6301 1,150,000  1,092,500 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 100 لیتری * 52 75 6101 1,037,200 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 220 لیتری * 60 100 6307 2,073,000  1,969,900 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 220 لیتری * 60 100 6107 1,680,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 350 لیتری * 69 130 6315 2,543,000  2,416,400 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 350 لیتری * 69 130 6115 2,186,900 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 500 لیتری * 83 113 6323 3,220,000  3,059,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 500 لیتری * 83 113 6123 2,970,000  2,822,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 550 لیتری * 72 168 6327 3,582,400  3,224,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 550 لیتری * 72 168 6127 3,058,700  2,753,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کروی 900 لیتری * 133 133 6345 5,753,600 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کروی 900 لیتری * 133 133 6145 5,166,400 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری * 109 145 6351 5,390,000  4,851,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری * 109 145 6151 5,100,000  4,590,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند 1000 لیتری * 88 208 6350 6,057,000  5,451,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند 1000 لیتری * 88 208 6150 5,684,500  5,116,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 1500 لیتری * 121 170 6358 7,582,900  6,825,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 1500 لیتری * 121 170 6158 7,295,700  6,568,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 2000 لیتری * 134 195 6367 9,163,400  8,247,300 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 2000 لیتری * 134 195 6167 8,890,000  8,000,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 3000 لیتری * 153 202 6374 14,250,000  12,825,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 3000 لیتری * 153 202 6174 13,964,000  12,568,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه  5000 لیتری * 222 160 6383 22,700,000  20,430,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه 5000 لیتری * 222 160 6183 22,300,000  20,070,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند 5000 لیتری * 200 225 6384 23,321,000  20,989,800 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند  5000 لیتری * 200 225 6184 22,645,900  20,382,000 
مخزن 10 هزار لیتری عمودی سه لایه * 249 235 6396 45,600,000  41,040,000 
منبع ده هزار لیتری عمودی تک لایه * 249 235 6196 44,200,000  39,780,000 
تانکر آب پلی اتیلن سه لایه 20 هزار لیتری * 300 420 * 84,000,000  75,600,000 
مخازن مکعبی طول عرض ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 230 لیتری 60 40 125 5105  2,620,700  2,490,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 230 لیتری 60 40 125 5305 2,502,100 
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 800 لیتری 170 90 70 5340  6,314,600  5,684,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 800 لیتری 170 90 70 5140 6,004,900  5,405,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 1000 لیتری 153 67 145 5350 7,913,600  7,122,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 1000 لیتری 153 67 145 5150 6,882,600 
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 2000 لیتری 215 70 200 5364  15,000,000  13,500,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 2000 لیتری 70 200 5164 14,100,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 500 لیتری KU 128 88 95 4,714,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 500 لیتری KU 128 88 95  4,644,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 1000 لیتری PL 170 90 105 5352  8,200,000  7,380,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 1000 لیتری PL 170 90 105 5152 7,700,000  6,930,000 
وان پلی اتیلن طول عرض (قطر) ارتفاع کد محصول قیمت (ریال)
وان 60 لیتری 73 73 17 801,200 
وان 100 لیتری KU 67 67 40 1,157,800 
وان 100 لیتری PL 97 55 26 1,157,800 
وان 150 لیتری KU 99 69 41 1,617,000 
وان 200 لیتری KU 100 68 51 0
وان 200 لیتری PL 98 66 51 1,900,000 
وان 500 لیتری PL 138 84 63 4,041,200 
وان 500 لیتری KU 144 89 61 4,041,200 
وان 700 لیتری KU 148 100 79 4,580,000 
وان 800 لیتری PL 122 116 78 5,450,900 
وان 1000 لیتری KU 211 100 71 5,900,000 
وان 1000 لیتری PL 210 110 67 5,900,000 
وان 1300 لیتری KU 212 122 79 8,625,000 
وان 1500 لیتری PL 213 115 91 8,981,100 
وان  2000 لیتری PL 248 135 87 12,969,400 

 

[/col] [/row]

 محصولات پلی اتیلنی مخزن آب دات کام در استان ایلام شامل : مخزن آب افقی پلی اتیلنی خوابیده ، مخزن آب پلاستیکی عمودی، مخزن قیفی یا زوک ، منبع آب مکعبی کتابی، سپتیک تانک پلی اتیلن، وان پلی اتیلن، مخزن انبساط

مخزن آب منبع آب پلی اتیلن تانکر پلاستیکی ایلام
مخزن آب منبع آب پلی اتیلن تانکر پلاستیکی ایلام

 

فروش مخزن پلی اتیلن، منبع آب و تانکر پلاستیکی در استان ایلام (غرب ایران)

در صورت نیاز به خرید مخزن پلی اتیلن، منبع آب، تانکر آب پلاستیکی و وان پلی اتیلن از نماینده فروش مخزن آب دات کام در شهر ایلام و سایر شهرهای استان ایلام شهرستان ایلام و سایر شهرهای این استان لطفا با شماره های 02144548922 تماس حاصل فرمایید.

تحویل محصولات درب انبار نمایندگی های فروش در  استان ایلام و شهرهای دهلران، ایوان، آبدانان، دره شهر، مهران و …

 

فروش مخازن آب پلی اتیلن شرکت پلاستونیک  درایلام، دهلران، ایوان، آبدانان، دره شهر، مهران، سرابله، ارکواز، آسمان آباد، چوار

مخزن آب پلی اتیلن کرمانشاه پلاستونیک طبرستان مازندران

فرم درخواست خرید مخزن پلی اتیلن و وان پلاستیکی در ایلام

شهر ایلام در حصاری از کوه‌ها و ارتفاعات جنگلی استقرار یافته که دارای آب و هوای معتدل کوهستانی با میانگین بارش سالیانه ۶۱۹/۵میلیمتر و متوسط دمای مطلق آن از۱۳/۶- تا ۴۱/۲ درجه سانتیگراد در تغییر است.[۲۹] آمار ایستگاه‌های مطالعاتی نشان می‌دهد که ماه ژانویه (دی-بهمن) به عنوان سردترین ماه و ژوئیه (تیر-مرداد) به عنوان گرمترین ماه سال می‌باشد. دمای ایستگاه‌ها از فروردین تا تیرماه سیر صعودی داشته و بعد به تدریج سیر نزولی پیدا می‌کند.

بحران کم آبی در ایلام

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام گفت: نسبت به سال گذشته با کاهش ۳۰ درصدی ذخیره آب مواجه هستیم و اگر به همین شیوه آب در استان مصرف شود تا پایان آذر آب نخواهیم داشت.

مهندس «علی پوراحمد» در گفت‌وگو با ایسنا،اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته که به عنوان خشک‌ترین سال نیم قرن اخیر نامگذاری شده بود ۴۲ درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم و همین امر منابع آبی استان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

 

فروشگاه مخزن آب دات کام برای کاهش مشکلات هموطنان گرامی، همچون سایر شهرهای استان ایلام امکان فروش انواع محصولات پلی اتیلنی را برای مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی را فراهم کرده است. برای اطلاع از نحوه خرید و ارسال محصولات و یا کسب مشاوره های تخصصی با کارشناسان فروش مخزن آب دات کام تماس بگیرید.

 

شماره تماس مشاوره و خرید مخزن آب پلی اتیلن

(10 خط) 02144548922
امکان ارسال فوری به سراسر کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *