لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان ( افقی و عمودی )

لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان

لیست قیمت محصولات کوشا پلاست گلستان- مخازن افقی

نام محصول طول
(سانتیمتر)
عرض
(سانتیمتر)
ارتفاع
(سانتیمتر)
قیمت
(ریال)
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه ۷۲ ۴۴ ۴۸ ۹۰۵,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی سه لایه ۷۲ ۴۴ ۴۸ ۱,۱۶۵,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه ۷۰ ۵۲ ۵۵ ۱,۱۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه ۷۰ ۵۲ ۵۵ ۱,۴۱۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی تک لایه ۱۰۵ ۶۲ ۷۱ ۲,۵۶۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی سه لایه ۱۰۵ ۶۲ ۷۱ ۳,۰۳۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۰۳ ۶۹ ۷۳ ۲,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۰۳ ۶۹ ۷۳ ۳,۲۵۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۳۳ ۷۵ ۸۴ ۴,۲۸۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۳۳ ۷۵ ۸۴ ۵,۱۰۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۷۰ ۸۸ ۹۰ ۶,۳۴۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۷۰ ۸۸ ۹۰ ۶,۷۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۶۵ ۹۸ ۱۰۴ ۷,۳۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۶۵ ۹۸ ۱۰۴ ۸,۱۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۶۶ ۱۰۳ ۱۰۹ ۸,۱۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۶۶ ۱۰۳ ۱۰۹ ۹,۲۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۹۱ ۱۱۴ ۱۱۶ ۱۱,۳۲۵,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۹۱ ۱۱۴ ۱۱۶ ۱۱,۹۹۴,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۱۳ ۱۲۰ ۱۲۵ ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۱۳ ۱۲۰ ۱۲۵ ۱۴,۸۶۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۳۶ ۱۴۱ ۱۴۷ ۱۹,۵۶۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۳۶ ۱۴۱ ۱۴۷ ۲۱,۱۵۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۳۰ ۱۷۵ ۱۸۳ ۳۸,۸۵۴,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۳۰ ۱۷۵ ۱۸۳ ۳۹,۸۷۰,۰۰۰

 

لیست قیمت محصولات کوشا پلاست گلستان- مخازن عمودی

نام محصول قطر
(ریال)
ارتفاع
(ریال)
قیمت
(ریال)
مخزن ۷۰ لیتری عمودی تک لایه ۴۵ ۶۲ ۹۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۵۰ ۶۸ ۱,۲۴۵,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۵۰ ۶۸ ۱,۶۵۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی  تک لایه ۶۶ ۹۶ ۲,۲۴۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی  سه لایه ۶۶ ۹۶ ۲,۵۲۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۶۶ ۱۲۷ ۲,۷۶۵,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۶۶ ۱۲۷ ۳,۲۱۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۷۹ ۱۱۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۷۹ ۱۱۶ ۳,۴۰۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۸۴ ۱۲۴ ۳,۸۳۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۸۴ ۱۲۴ ۳,۹۹۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۷۱ ۱۸۰ ۴,۷۲۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۷۱ ۱۸۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری عمودی تک لایه ۹۴ ۱۳۲ ۵,۳۷۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری عمودی سه لایه ۹۴ ۱۳۲ ۵,۷۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی  تک لایه ۱۰۵ ۱۵۷ ۷,۲۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی  سه لایه ۱۰۵ ۱۵۷ ۸,۰۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۹۰ ۲۰۳ ۶,۸۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۹۰ ۲۰۳ ۷,۴۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۲۳ ۱۵۹ ۹,۷۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۲۳ ۱۵۹ ۱۰,۴۴۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۳۰ ۱۷۹ ۱۱,۶۱۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۳۰ ۱۷۹ ۱۱,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۵۴ ۲۰۵ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۵۴ ۲۰۵ ۱۷,۹۹۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۷۰ ۲۴۵ ۲۸,۶۵۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۷۰ ۲۴۵ ۲۹,۶۵۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۲۱۱ ۲۳۲ ۴۱,۸۴۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۲۱۱ ۲۳۲ ۴۳,۳۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۲۵۰ ۲۴۵ ۵۳,۲۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۲۵۰ ۲۴۵ ۵۶,۳۳۰,۰۰۰

 

موضوعات مرتبط :

Summary
Review Date
Reviewed Item
لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان ( افقی و عمودی )
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره خرید مخزن آب