بروزرسانی:یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان ( افقی و عمودی )

لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان

برای مشاهده لیست قیمت مخازن کوشاپلاست گلستان ادامه مطلب را مشاهده نمایید.

لیست قیمت محصولات کوشا پلاست گلستان- مخازن افقی

برای اطلاع از قیمت بروز و تخفیفات مخازن پلی اتیلن کوشاپلاست با شماره ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ تماس حاصل نمایید

نام محصول طول
(سانتیمتر)
عرض
(سانتیمتر)
ارتفاع
(سانتیمتر)
قیمت
(ریال)
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه ۷۲ ۴۴ ۴۸ ۲,۱۵۰,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی سه لایه ۷۲ ۴۴ ۴۸ ۲,۷۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه ۷۰ ۵۲ ۵۵ ۲,۷۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه ۷۰ ۵۲ ۵۵ ۲,۴۷۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی تک لایه ۱۰۵ ۶۲ ۷۱ ۶,۰۷۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی سه لایه ۱۰۵ ۶۲ ۷۱ ۷,۱۷۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۰۳ ۶۹ ۷۳ ۶,۷۴۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۰۳ ۶۹ ۷۳ ۷,۶۸۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۳۳ ۷۵ ۸۴ ۱۰,۱۴۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۳۳ ۷۵ ۸۴ ۱۱,۷۳۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۷۰ ۸۸ ۹۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۷۰ ۸۸ ۹۰ ۱۵,۹۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۶۵ ۹۸ ۱۰۴ ۱۷,۴۱۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۶۵ ۹۸ ۱۰۴ ۱۹,۲۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۶۶ ۱۰۳ ۱۰۹ ۱۹,۳۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۶۶ ۱۰۳ ۱۰۹ ۲۱,۷۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۹۱ ۱۱۴ ۱۱۶ ۲۶,۸۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۹۱ ۱۱۴ ۱۱۶ ۲۸,۳۹۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۱۳ ۱۲۰ ۱۲۵ ۳۳,۴۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۱۳ ۱۲۰ ۱۲۵ ۳۵,۲۱۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۳۶ ۱۴۱ ۱۴۷ ۴۶,۳۷۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۳۶ ۱۴۱ ۱۴۷ ۵۰,۰۶۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۳۰ ۱۷۵ ۱۸۳ ۹۲,۰۴۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۳۰ ۱۷۵ ۱۸۳ ۹۴,۶۶۰,۰۰۰

 

لیست قیمت محصولات کوشا پلاست گلستان- مخازن عمودی

نام محصول قطر
(ریال)
ارتفاع
(ریال)
قیمت
(ریال)
مخزن ۷۰ لیتری عمودی تک لایه ۴۵ ۶۲ ۲,۸۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۵۰ ۶۸ ۲,۹۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۵۰ ۶۸ ۳,۸۸۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی  تک لایه ۶۶ ۹۶ ۵,۳۱۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی  سه لایه ۶۶ ۹۶ ۵,۹۷۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۶۶ ۱۲۷ ۶,۵۲۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۶۶ ۱۲۷ ۷,۶۲۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۷۹ ۱۱۶ ۷,۱۱۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۷۹ ۱۱۶ ۸,۰۴۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۸۴ ۱۲۴ ۹,۰۷۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۸۴ ۱۲۴ ۹,۴۵۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۷۱ ۱۸۰ ۱۱,۱۷۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۷۱ ۱۸۰ ۱۲,۳۳۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری عمودی تک لایه ۹۴ ۱۳۲ ۱۲,۷۳۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری عمودی سه لایه ۹۴ ۱۳۲ ۱۳,۶۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی  تک لایه ۱۰۵ ۱۵۷ ۱۷,۲۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی  سه لایه ۱۰۵ ۱۵۷ ۱۹,۰۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۹۰ ۲۰۳ ۱۶,۲۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۹۰ ۲۰۳ ۱۷,۶۱۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۲۳ ۱۵۹ ۲۳,۲۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۲۳ ۱۵۹ ۲۴,۷۴۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۳۰ ۱۷۹ ۲۷,۵۳۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۳۰ ۱۷۹ ۲۸,۰۹۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۵۴ ۲۰۵ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۵۴ ۲۰۵ ۴۲,۶۱۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۷۰ ۲۴۵ ۶۷,۸۲۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۷۰ ۲۴۵ ۷۰,۲۲۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۲۱۱ ۲۳۲ ۹۹,۱۳۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۲۱۱ ۲۳۲ ۱۰۲,۶۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۲۵۰ ۲۴۵ ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۲۵۰ ۲۴۵ ۱۴۴,۷۵۰,۰۰۰

 

579,000 تومان
تماس بگیرید
589,000 تومان
تماس بگیرید
589,000 تومان
تماس بگیرید
1,066,000 تومان
تماس بگیرید
1,259,000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1,328,000 تومان
1,370,000 تومان
تماس بگیرید
1,672,000 تومان
تماس بگیرید
2,030,000 تومان
2,095,000 تومان
2,323,000 تومان
تماس بگیرید
3,115,000 تومان
3,240,000 تومان
تماس بگیرید
3,335,000 تومان
3,700,000 تومان
تماس بگیرید
4,029,000 تومان
تماس بگیرید
4,868,000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
6,156,000 تومان
تماس بگیرید
7,550,000 تومان
تماس بگیرید
9,158,000 تومان
تماس بگیرید
12,000,000 تومان
تماس بگیرید
17,361,000 تومان
17,447,000 تومان
تماس بگیرید
24,837,000 تومان

موضوعات مرتبط :

Summary
Review Date
Reviewed Item
لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان ( افقی و عمودی )
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.