بروزرسانی:جمعه, ۲۶ دی , ۱۳۹۹
برای خدمات فنی مخزن و پمپ آب کمکتان می کنیم (کلیک کنید)
#کرونا را شکست می دهیم#من ماسک میزنم

لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان ( افقی و عمودی )

لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان

برای مشاهده لیست قیمت مخازن کوشاپلاست گلستان ادامه مطلب را مشاهده نمایید.

لیست قیمت محصولات کوشا پلاست گلستان- مخازن افقی

نام محصول طول
(سانتیمتر)
عرض
(سانتیمتر)
ارتفاع
(سانتیمتر)
قیمت
(ریال)
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه ۷۲ ۴۴ ۴۸ ۱,۵۹۰,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی سه لایه ۷۲ ۴۴ ۴۸ ۲,۰۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه ۷۰ ۵۲ ۵۵ ۲,۰۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه ۷۰ ۵۲ ۵۵ ۲,۴۷۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی تک لایه ۱۰۵ ۶۲ ۷۱ ۴,۵۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی سه لایه ۱۰۵ ۶۲ ۷۱ ۵,۳۲۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۰۳ ۶۹ ۷۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۰۳ ۶۹ ۷۳ ۵,۷۱۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۳۳ ۷۵ ۸۴ ۷,۵۲۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۳۳ ۷۵ ۸۴ ۸,۹۷۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۷۰ ۸۸ ۹۰ ۱۱,۴۵۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۷۰ ۸۸ ۹۰ ۱۱,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۶۵ ۹۸ ۱۰۴ ۱۲,۹۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۶۵ ۹۸ ۱۰۴ ۱۴,۲۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۶۶ ۱۰۳ ۱۰۹ ۱۴,۳۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۶۶ ۱۰۳ ۱۰۹ ۱۶,۱۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۹۱ ۱۱۴ ۱۱۶ ۱۹,۹۱۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۹۱ ۱۱۴ ۱۱۶ ۲۱,۰۹۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۱۳ ۱۲۰ ۱۲۵ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۱۳ ۱۲۰ ۱۲۵ ۲۶,۱۴۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۳۶ ۱۴۱ ۱۴۷ ۳۴,۴۲۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۳۶ ۱۴۱ ۱۴۷ ۳۷,۱۷۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۳۰ ۱۷۵ ۱۸۳ ۶۸,۳۴۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۳۰ ۱۷۵ ۱۸۳ ۷۰,۱۳۰,۰۰۰

 

لیست قیمت محصولات کوشا پلاست گلستان- مخازن عمودی

نام محصول قطر
(ریال)
ارتفاع
(ریال)
قیمت
(ریال)
مخزن ۷۰ لیتری عمودی تک لایه ۴۵ ۶۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۵۰ ۶۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۵۰ ۶۸ ۲,۹۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی  تک لایه ۶۶ ۹۶ ۳,۹۵۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی  سه لایه ۶۶ ۹۶ ۴,۴۴۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۶۶ ۱۲۷ ۴,۸۴۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۶۶ ۱۲۷ ۵,۶۵۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۷۹ ۱۱۶ ۵,۲۸۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۷۹ ۱۱۶ ۵,۹۷۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۸۴ ۱۲۴ ۶,۷۳۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۸۴ ۱۲۴ ۷,۰۲۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۷۱ ۱۸۰ ۸,۲۹۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۷۱ ۱۸۰ ۹,۱۶۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری عمودی تک لایه ۹۴ ۱۳۲ ۹,۴۵۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری عمودی سه لایه ۹۴ ۱۳۲ ۱۰,۱۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی  تک لایه ۱۰۵ ۱۵۷ ۱۲,۸۱۰,۰۰۰
مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی  سه لایه ۱۰۵ ۱۵۷ ۱۴,۱۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۹۰ ۲۰۳ ۱۲,۰۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۹۰ ۲۰۳ ۱۳,۰۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۲۳ ۱۵۹ ۱۷,۲۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۲۳ ۱۵۹ ۱۸,۳۷۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۳۰ ۱۷۹ ۲۰,۴۴۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۳۰ ۱۷۹ ۲۰,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۵۴ ۲۰۵ ۳۰,۰۷۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۵۴ ۲۰۵ ۳۱,۶۴۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۷۰ ۲۴۵ ۵۰,۳۶۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۷۰ ۲۴۵ ۵۲,۱۷۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۲۱۱ ۲۳۲ ۷۳,۶۱۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۲۱۱ ۲۳۲ ۷۶,۲۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۲۵۰ ۲۴۵ ۹۳,۶۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۲۵۰ ۲۴۵ ۹۹,۱۲۰,۰۰۰

 

موضوعات مرتبط :

Summary
Review Date
Reviewed Item
لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان ( افقی و عمودی )
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفتگوی آنلاین مخزن آب دات کام