فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۷۰ لیتری سه لایه افقی

130,000 تومان 126,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن ۷۰ لیتری سه لایه افقی KU

116,500 تومان 107,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۷۰ لیتری تک لایه افقی

109,000 تومان 106,000 تومان

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن ۷۰ لیتری تک لایه ( ورودی و خروجی و شناور یک دوم اینچ)

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن ۷۰ لیتری سه لایه ( ورودی و خروجی و شناور یک دوم اینچ)

مشاوره خرید مخزن آب