فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۷۰ لیتری سه لایه افقی

140,000 تومان 133,000 تومان
فروش ویژه
تماس بگیرید

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن ۷۰ لیتری سه لایه افقی KU

122,000 تومان 112,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۷۰ لیتری تک لایه افقی

117,000 تومان 111,000 تومان

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن ۷۰ لیتری تک لایه ( ورودی و خروجی و شناور یک دوم اینچ)

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن ۷۰ لیتری سه لایه ( ورودی و خروجی و شناور یک دوم اینچ)

مشاوره خرید مخزن آب