شیر یکطرفه یورک دو یک دوم اینچ ۱۶ عددی

شیر یکطرفه یورک دو و یک دوم اینچ 16 عددی

ساخت ایتالیا
جنس: برنجی
حداکثر فشار قابل تحمل: 8 بار

مشاوره خرید مخزن آب