شیر یکطرفه یورک ۱ اینچ ۸۸ عددی

شیر یکطرفه یورک 1 اینچ 88 عددی

ساخت ایتالیا

 
مشاوره خرید مخزن آب