مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه (ورودی،خروجی و شناور ۱/۲اینچ)

این مخزن 100 لیتری بی رنگ یا تک لایه دارای یک شناور برنجی یک دوم اینچ (ورودی) است و یک فیتینگ یک دوم اینچ به عنوان خروجی نیز دارد.

مشاوره خرید مخزن آب