بروزرسانی:شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳

آرشیو برچسب های: 15000 لیتر

مخزن 15000 لیتری افقی سفارشی

مخزن پانزده هزار 15000 لیتری افقی PLH650 به روش روتومولدینگ + جوش اکستروژن یا Welding Tank

طول : 6.5 متر  عرض : 2.25 متر  و ارتفاع : 1.6  متر

قیمت : 360/000/000 ریال

مخزن پانزده هزار 15000 لیتری افقی PLH400 به روش روتومولدینگ + جوش اکستروژن یا Welding Tank

طول : 4 متر  عرض : 1.88 متر  و ارتفاع : 2.25  متر

قیمت : 360/000/000 ریال

مخزن شانزده  16000 لیتری عمودی بلند PLV600 با ساپورت فلزی به روش روتومولدینگ + جوش اکستروژن یا Welding Tank

قطر: 1.98 متر   ارتفاع : 6 متر

قیمت : 360/000/000 ریال