• کلیه مخازن ۱۰۰۰ لیتری و بیشتر و یا خریدهایی با جمع چهارصد هزار تومان و بیشتر شامل خدمات حمل رایگان می باشند. 
  • کلیه مخازن دارای مهر ملی استاندارد ایران می باشند.
  • زمان مورد نیاز برای تولید و تحویل حداکثر تا سه روز کاری
  • جهت سفارش خرید در استان گلستان لطفا با شماره همراه ۰۹۱۲۰۲۸۹۵۲۸ تماس حاصل فرمایید.

فروش مخازن پلی اتیلن آب شرب در شهرهای استان گلستان  ( بندرگز ، کردکویی ، بندر ترکمن ، گمیشان ، گرگان ، آق قلا ، علی آباد ، گنبد کاووس ، رامیان ، آزادشهر ، مینودشت ، گالیکش ، کلاله ، مراوه تپه )

جهت اطلاع از قیمتها لطفا تماس بگیرید


نام محصول

 
 
 
 
 
 
 
 
طول
(cm)
 
 
 
 
 
 
 
 
عرض
(cm)
 
 
 
 
 
 
 
 
ارتفاع
(cm)

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)

تحویل فوری
71
44
48
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
714448
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
735458
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
735458
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
996068
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
996068
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1126270
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1126270
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1057077
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1057077
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1247077
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1247077
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1357986
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1357986
چهار پایه فلزی ( تا 500 لیتری افقی )1307040
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1718191
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1718191
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1559098
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1559098
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
168100110
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
168100110
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
168100110
چهار پایه فلزی ( تا 1000 لیتری افقی )1609040
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
202110116
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
202110116
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
202124135
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
202124135
چهار پایه فلزی ( تا 2000 لیتری افقی )19011540
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
240140152
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
240140152
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
250159170
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
250159170
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
245180190
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
245180190
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار
250190200
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار
360190200
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار
470190200
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار
720190200
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار
960190200
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار
1500190200
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار
720400200
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده

---

مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن زیر پله 500 لیتری سه لایه KU1288895
مخزن زیر پله 500 لیتری تک لایه KU1288895
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17090105
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17090105

مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
5275
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
5275
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
60102
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
60102
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
69132
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
69132
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
85119
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
85119
چهار پایه فلزی ( تا 500 لیتری عمودی)
+ 1000 لیتری عمودی بلند
858540
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
72170
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
72170
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
133132
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
133132
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
109145
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
109145
چهار پایه فلزی ( تا 1000 لیتری عمودی) 10510540
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
88212
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
88212
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
121172
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
121172
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
132188
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
132188
چهار پایه فلزی ( تا 2000 لیتری عمودی) 13013040
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
153208
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
153208
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
222160
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
222160
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
188225
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
188225
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
222190
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
222190
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
249235
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
249235
مخزن 20000 لیتری عمودی سه لایه
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل درب کارخانه
310335
مخزن 20000 لیتری عمودی تک لایه
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل درب کارخانه
310335
*---
مخازن قابل دفن---

مخازن مکعبیمخزن مکعبی
مخزن 275 لیتری سه لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
626297
مخزن 275 لیتری تک لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
626297
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1709070
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1709070
مخزن 1000 لیتری سه لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
16362140
مخزن 1000 لیتری تک لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
16362140
مخزن 2000 لیتری سه لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
21573200
مخزن 2000 لیتری تک لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
21573200
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
250185200
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
360185200
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
480185200
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
720185200
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
960185200
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
مخزن انبساط 100 لیتری عمودی دو لایه فوم دار5270
مخزن انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار6095
مخزن انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار69130

انواع وانوان
وان 60 لیتری تحویل فوری PLکلیک کنید
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
737317
وان 100 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
676740
وان 100 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
975526
وان 150 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
996941
وان 200 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
1006851
وان 200 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
986651
وان 500 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
1388463
وان 500 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
1448961
وان 700 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
14810079
وان 800 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
12211678
وان 1000 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
21110071
وان 1000 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
21011067
وان 1300 لیتری KU تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
21212279
وان 1500 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
21311591
وان 2000 لیتری PL تحویل فوری
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
24813587
حفاظ فلزی وان---
وان چرخ دار---

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.