بروزرسانی:چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹

فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلی اتیلن در اردبیل

فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلی اتیلن در اردبیل

فروش انواع مخازن آب پلاستیکی و وان پلی اتیلن در اردبیلدرخواست خرید مخزن آب پلاستیکی و وان در استان اردبیل (کلیک کنید)

به قیمت محصولات ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

قیمت مخزن آب و وان پلاستیکی در استان اردبیل 

نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت

(ریال)
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی50582,810,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی50582,580,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی52753,460,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50733,470,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی52752,940,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی55854,780,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی
55853,710,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
601026,260,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU66965,980,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
601025,210,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
691327,740,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
661327,630,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی 691326,660,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
791218,070,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
851199,810,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
841299,820,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
851199,050,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
7217011,480,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی 721709,880,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU7118512,340,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU9413713,690,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
13313217,910,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
13313216,090,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
10914516,550,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) 10914515,520,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) 8821218,250,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020818,430,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 10914512,850,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
8821217,690,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516319,090,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 12117223,610,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
12316424,280,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی 12117222,720,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه 10820023,960,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه 10820023,190,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 13218828,530,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018429,010,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی 13218828,110,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 15320844,660,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند13525744,341,000 *
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420544,650,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی 15320844,340,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی 18318555,700,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی 18318554,660,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT 17719560,854,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT 15724860,854,000 *

مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
22216070,320,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) 22216069,190,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) 18822572,590,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 18822570,490,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU17025071,270,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
22219079,080,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی 22219077,970,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
220240102,760,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی
195295104,010,000
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی
195295100,980,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 255235 138,260,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342 142,647,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250 143,520,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی 255235 135,640,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT 256340 222,582,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 255325 204,730,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی255325 197,700,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی 290340 253,800,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی 290340 245,800,000

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی

7144
48
3,400,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
714448 2,350,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
735458 3,450,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
7354583,060,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی 9960686,980,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
9960685,970,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی 11262707,390,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی 11262706,290,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
10570777,810,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
10369787,700,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی 10570776,460,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
12470779,410,000

مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
12470778,330,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
135798611,900,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 133758911,940,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 13679889,300,000
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 13579869,520,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی 171819116,070,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی 171819114,920,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
155909816,910,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
155909815,680,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
170889515,980,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
16810011019,560,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
1659810919,720,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
16810011014,540,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
16810011017,940,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
16610311421,830,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
20211011628,970,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412129,120,000

مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو 20211411622,150,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی 20211011627,200,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
20212413536,080,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU2
20212413536,230,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
21312012536,230,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
20212413527,300,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی 20212413534,610,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
24014015253,690,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
23614115253,040,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی 24014015252,550,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 25015917076,200,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
25015917074,290,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
245180190101,720,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
23017518899,980,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
24518019099,790,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 320205210140,829,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 350210220تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 360197219200,777,000*
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار250190200تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله128889514,440,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله128889513,460,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
1709010524,570,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله 1709010521,320,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله
2049810531,430,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله
2049810529,540,000
تانکر مادولار 30000 لیتری افقی1400180200تماس
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابیمخازن مکعبی و کتابی
مخزن 100 لیتری سه لایه مکعبی KU4242714,260,000
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی6040125 8,470,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی6040125 7,790,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی14250110 12,980,000
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی14250110 11,620,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی1709070 19,660,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی 1709070 18,700,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی خوابیده 18110169 21,811,000 *
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی16362140 24,630,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی
16362140 21,430,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی
21111484 32,922,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی
23112790 41,602,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی 21570200 45,070,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی21570200 40,330,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفیمخازن پلی اتیلن قیفی و ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه7486 7,930,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74866,800,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه74161 14,830,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه74161 12,430,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه133127 22,930,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه133127 18,640,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه133167 31,930,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه133167 28,740,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه133208 38,100,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه133208 35,460,000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه158237 52,262,000*
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه183287 74,219,000 *
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327 152,372,000 *
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250190200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 80 لیتری فوم دار 50584,370,000
انبساط 100 لیتری فوم دار 52755,150,000
انبساط 150 لیتری فوم دار 55856,340,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 601028,520,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 6913210,750,000
مخزن 20000 لیتری عمودی-265420تماس
انواع وان حمام پلاستیکی وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک TP1261266966-468,760,000
وان حمام کوچک PT1201206246تماس
وان حمام بزرگ PT1501506446تماس
وان حمام بزرگ PL1531537558-487,610,000
وان حمام بزرگ TP1581586967-4610,290,000
وان حمام بزرگ PT1601607439تماس
انواع وانوان
وان 60 لیتری 7373172,460,000
وان 100 لیتری KU 6767403,550,000

وان 100 لیتری PL 9755263,550,000
وان 200 لیتری KU
10068515,700,000
وان 200 لیتری PL
9866515,700,000
وان 300 لیتری KU
16595317,710,000
وان 500 لیتری PL138846312,360,000
وان 500 لیتری KU144896112,360,000
وان 700 لیتری KU1481007913,640,000
وان 800 لیتری PL
1221167816,670,000
وان 1000 لیتری KU
2111007117,590,000
وان 1000 لیتری PL2101106717,590,000
وان 1300 لیتری KU2121227926,000,000
وان 1500 لیتری PL2131159127,450,000
وان 2000 لیتری PL2481358739,660,000
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضیمخازن پلی اتیلن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه146976012,236,000
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه1691277618,948,000
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه2251499135,175,000
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه25316311452,365,000
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه28619213696,536,000
مخازن نیسانیمخازن پشت نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT18016212044,722,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT17315712944,722,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT2101519545,798,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT18215613344,722,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT17315712947,271,000

مخزن پلی اتیلن در اردبیل، فروش مخزن آب اردبیل، تانکر آب پلاستیکی در اردبیل، خرید مخزن آب، مخزن پلاستیکی در اردبیل

  • مخزن آب پلی اتیلن، وان پلاستیکی، وان پرورش ماهی و زالو، مخزن انبساط باز (منبع انبساط)، مخزن پلاستیکی اسید، مخزن پلاستیکی سمپاش. برای خرید این محصولات در استان اردبیل با شماره های  ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲  ۰۲۱۴۴۵۴۱۳۷۵ تماس حاصل نمایید.
  • امکان خرید مخازن آب پلی اتیلن و مخزن آب پلاستیکی و سایر محصولات شرکت پلاستونیک در شهر های اردبیل، پارس آباد، مشکین شهر، خلخال، گرمی پیله سوار، نمین، جعفرآباد، گیوی، نیر، سرعین وجود دارد. کلیه این محصولات دارای ۳ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.

انواع محصولات شرکت پلاستونیک قابل عرضه در شهر اردبیل

مخازن پلاستیکی خوابیده (افقی):
مخازن پلاستیکی افقی که به صورت خوابیده و بر روی پایه های پلی اتیلنی نصب شده اند از ۷۰ لیتر تا ۵۰۰۰ لیتر به صورت تک جداره و سه جداره موجود می باشند. بیشترین استفاده از مخازن پلاستیکی افقی، ذخیره آب شرب ساختمان می باشد که عمدتاً بر روی پشت بام نصب می شوند. وزن مخزن افقی به دلیل وجود پایه های پلی اتیلنی بیشتر از وزن مخزن عمودی هم حجم است.

تصاویر مخازن پلاستیکی پرفروش در اردبیل

مخازن پلاستیکی ایستاده (عمودی):
مخازن پلی اتیلن عمودی (ایستاده) از ۱۰۰ لیتر تا ۲۰۰۰۰ لیتر و در انواع تک لایه و سه لایه تولید شده و آماده فروش می باشند

مخازن پلاستیکی مکعبی – کتابی :
مخزن پلاستیکی مکعبی به گونه ای طراحی شده است تا در فضاهای بسیار باریک و کوچک نیز بتوان عبور داده و نصب شوند. درحال حاضر مخازن مکعبی پلی اتیلن پلاستونیک در حجم های ۲۳۰ لیتری ، ۸۰۰ لیتری ، ۱۰۰۰ لیتری و ۲۰۰۰ لیتری تولید شده و آماده فروش می باشند.

مخازن پلاستیکی زیرپله:
مخزن زیرپله ای با سایز ۵۰۰ لیتر و ۱۰۰۰ لیتر تولید شده اند و با توجه به نوع طراحی آن ها در اکثر فضاهای زیرپله ای ساختمان ها قابل نصب می باشند.درون بدنه این منبع آب زیرپله ای تقویت کننده هایی نصب شده است تا مشکلی بابت تغییر شکل مخزن در هنگام آبگیری ایجاد نشود. . مخازن زیرپله ای به دلیل ابعاد و نوع طراحی آنها به خوبی در مکان هایی همچون زیرپله های ساختمان ها قابل نصب می باشند.

مخازن پلاستیکی قیفی: مخزن قیفی پلاستیکی یا مخزن مخروطی پلاستیکی با داشتن انتهای پایینی قیفی شکل امکان تخلیه مایعات و مواد به شکل کامل را مهیا می کنند.مخازن قیفی در احجام ۲۰۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر و به صورت تک لایه و سه لایه در پلاستونیک تولید می شوند. از این مخازن تحت عنوان مخازن ته قیفی ، مخازن قیفی و یا مخازن زوک هم نام می برند.

منبع آب انبساط:  منبع آب انبساط به صورت دولایه فوم دار و همچنین چهار لایه فوم دار تولید و قابل فروش می باشند.مخزن انبساط فوم دار که در دسته ی مخازن انبساط باز قرار می گیرد به منظور ذخیره سازی حجم آب اضافی که بر اثر گرما ایجاد شده است مورد استفاده قرار می گیرد و باعث جلوگیری از اتلاف انرژی و گرمای آب موتورخانه می شود.

وان پلی اتیلن : وان پلی اتیلن (پلاستیکی) در حجم های ۶۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر موجود می باشند. این وان ها در بسیاری از کاربردهای شیلاتی همچون پرورش و نگهداری ماهی ، زالو ، میگو در وان پلاستیکی و همچنین کاربردهای صنعتی همچون آبکاری ، تست بتن و .. به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اند.

فروش منبع آب پلی اتیلن و وان پلاستیکی در اردبیل

استان اردبیل یکی از استان های توریستی ایران بوده که در شمال غربی کشورمان واقع شده است. این استان در فصل های گرم سال نیز دارای آب و هوایی خنک و بسیار مطلوب می باشد و به همین دلیل گردشگران بسیاری را در این فصول به خود جذب می نماید. این استان به دلیل داشتن رودها و کوهستان ها، همواره به عنوان استانی پرآب شناخته می شد ولی به دلیل کاهش بارش ها، افزایش دما و تبخیر آبهای سطحی و استفاده بیش از حد از آب های زیر زمینی با مشکل کم آبی روبرو شده است. در این راستا در بسیاری از بخش های این استان از کشت محصولات کشاورزی پر آب بر جلوگیری به عمل آمده است. البته بحران کم آبی در این استان به اندازه سایر استان های مرکزی و جنوبی کشورمان نمی باشد ولی بنا بر اعتقاد کارشناسان باتوجه به روند فعلی، استان اردبیل نیز در آینده ای نه چندان دور با بحران جدی کم آبی مواجه خواهد شد.

 هموطنان گرامی در این استان هر از گاهی با مشکل افت فشار آب ساختمان، به خصوص در ساختمان های مرتفع روبرو می شوند. عموماً برای هر این مشکل اقدام به نصب مستقیم پمپ آب به شبکه آب شهری می نمانید. اتصال مستقیم پمپ آب به شبکه آب شهری در تمامی استان های کشورمان ممنوع اعلام شده است. و حتماً باید در کنار آن از مخازن ذخیره آب استفاده نمود.ما در مطلبی با عنوان “غیر قانونی بودن نصب مستقیم پمپ آب ” به طور کامل به دلایل ممنوعیت این کار اشاره کردیم.

مخازن و منبع های آب مختلفی در بازار مخازن استان اردبیل به فروش می رسند. مخازن پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن با گرید خوراکی یکی بیش از سایر انواع مخازن مورد استقبال مردم و صنایع این استان واقع شده است.

در فروشگاه مخزن آب دات کام امکان خرید و ارسال انواع محصولات شرکت پلاستونیک وجود دارد. سفارشات بیش از ۶۰۰,۰۰۰ تومان به صورت رایگان تا دفتر باربری و یا عاملیت فروش در شهر اردبیل ارسال می شود و مشتریان گرامی می توانند کلیه محصولات را به همراه اتصالات مورد نیاز خود در یافت نمایند. ما برای کلیه محصولاتمان ۳ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش فراهم کرده ایم تا هموطنان گرامی در استان اردبیل با اطمینان کامل بتوانند اقدام به خرید نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت سفارش از طریق فرم ذیل و یا شماره های ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ – ۰۲۱۴۴۵۴۰۷۹۷ تماس حاصل نمایید.

#درخواست خرید محصولات پلاستونیک در استان اردبیل

 

موضوعات مرتبط :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفتگوی آنلاین مخزن آب دات کام