بروزرسانی:پنج شنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلی اتیلن در اردبیل

فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلی اتیلن در اردبیل

فروش انواع مخازن آب پلاستیکی و وان پلی اتیلن در اردبیلدرخواست خرید مخزن آب پلاستیکی و وان در استان اردبیل (کلیک کنید)

به قیمت محصولات ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

قیمت مخزن آب و وان پلاستیکی در استان اردبیل 

نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت

(ریال)
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی50583,510,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی50583,200,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی52754,300,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50734,150,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی52753,660,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی55855,930,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی
55854,630,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
601027,790,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU66967,718,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
601026,490,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
691329,650,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
661329,180,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی 691328,300,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
791219,670,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
8511912,220,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
8412911,780,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
8511911,270,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
7217014,290,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی 7217012,320,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU7118514,830,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU9413716,430,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
13313222,330,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
13313220,060,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
10914520,630,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) 10914519,350,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) 8821222,770,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020822,151,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 109145
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
8821222,070,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516322,932,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 12117229,440,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
12316429,146,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی 12117228,320,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه 10820029,870,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه 10820028,930,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 13218835,570,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018434,860,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی 13218835,060,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 15320855,690,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند13525759,477,000 *
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420553,648,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی 15320855,290,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی 18318569,470,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی 18318568,170,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT 17719575,581,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT 15724875,581,000 *

مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
22216087,700,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) 22216086,290,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) 18822590,540,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 18822587,920,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU17025085,631,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
22219098,640,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی 22219097,240,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
220240123,462,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی
195295129,720,000
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی
195295125,960,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 255235 172,450,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342 191,341,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250 172,437,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی 255235 169,190,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT 256340 276,477,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 255325 255,370,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی255325 246,590,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی 290340 316,590,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی 290340 306,520,000

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی

7144
48
4,220,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
714448 2,920,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
735458 4,300,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
7354583,810,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی 9960688,690,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
9960687,430,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی 11262709,180,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی 11262707,840,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
10570779,710,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
10369789,240,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی 10570778,050,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
124707711,710,000

مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
124707710,370,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
135798614,830,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 133758914,339,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 1367988
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 135798611,850,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی 171819120,020,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی 171819118,600,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
155909821,080,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
155909819,540,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
170889519,186,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
16810011024,370,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
1659810923,684,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
168100110
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
16810011022,370,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
16610311426,209,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
20211011636,120,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412134,975,000

مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو 202114116
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی 20211011633,910,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
20212413545,000,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU2
20212413543,513,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
21312012543,513,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
202124135
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی 20212413543,160,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
24014015266,960,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
23614115263,709,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی 24014015265,540,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 25015917095,000,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
25015917092,660,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
245180190126,880,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
230175188120,120,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
245180190124,480,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 320205210تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 350210220تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 360197219249,365,000*
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار250190200تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله128889517,350,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله128889516,150,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
1709010530,630,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله 1709010526,580,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله
20410212039,190,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله
20410212036,840,000
تانکر مادولار 30000 لیتری افقی1400180200تماس
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابیمخازن مکعبی و کتابی
مخزن 100 لیتری سه لایه مکعبی KU4242715,090,000
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی6040125 10,560,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی6040125 9,710,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی14250110 16,170,000
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی14250110 14,480,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی1709070 24,500,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی 1709070 23,300,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی خوابیده 18510269 29,258,000 *
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی16362140 30,720,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی
16362140 26,710,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی
21111484 44,159,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی
23112790 55,804,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی 21570200 56,210,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی21570200 50,300,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفیمخازن پلی اتیلن قیفی و ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه7486 9,880,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74868,470,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه74161 18,490,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه74161 15,500,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه133127 28,590,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه133127 23,230,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه133167 39,820,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه133167 35,820,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه133208 47,520,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه133208 44,220,000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه158237 70,101,000*
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه183287 99,554,000 *
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327 204,386,000 *
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250190200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 80 لیتری فوم دار 50585,430,000
انبساط 100 لیتری فوم دار 52756,410,000
انبساط 150 لیتری فوم دار 55857,900,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 6010210,620,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 6913213,380,000
مخزن 20000 لیتری عمودی-265420تماس
انواع وان حمام پلاستیکی وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک TP1261266966-468,760,000
وان حمام کوچک PT1201206246تماس
وان حمام بزرگ PT1501506446تماس
وان حمام بزرگ PL1531537558-489,480,000
وان حمام بزرگ TP1581586967-4610,290,000
وان حمام بزرگ PT1601607439تماس
انواع وانوان
وان 60 لیتری 7373173,050,000
وان 100 لیتری KU 6767404,400,000

وان 100 لیتری PL 9755264,400,000
وان 200 لیتری KU
10068517,090,000
وان 200 لیتری PL
9866517,090,000
وان 300 لیتری KU
16595319,272,000
وان 500 لیتری PL138846315,400,000
وان 500 لیتری KU144896115,400,000
وان 700 لیتری KU1481007917,860,000
وان 800 لیتری PL
1221167820,780,000
وان 1000 لیتری KU
2111007121,930,000
وان 1000 لیتری PL2101106721,930,000
وان 1300 لیتری KU2121227933,660,000
وان 1500 لیتری PL2131159134,240,000
وان 2000 لیتری PL2481358749,450,000
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضیمخازن پلی اتیلن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه146976012,236,000
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه1691277618,948,000
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه2251499135,175,000
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه25316311452,365,000
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه28619213696,536,000
مخازن نیسانیمخازن پشت نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT18016212044,722,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT17315712944,722,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT2101519545,798,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT18215613344,722,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT17315712947,271,000

مخزن پلی اتیلن در اردبیل، فروش مخزن آب اردبیل، تانکر آب پلاستیکی در اردبیل، خرید مخزن آب، مخزن پلاستیکی در اردبیل

  • مخزن آب پلی اتیلن، وان پلاستیکی، وان پرورش ماهی و زالو، مخزن انبساط باز (منبع انبساط)، مخزن پلاستیکی اسید، مخزن پلاستیکی سمپاش. برای خرید این محصولات در استان اردبیل با شماره های  ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲  ۰۲۱۴۴۵۴۱۳۷۵ تماس حاصل نمایید.
  • امکان خرید مخازن آب پلی اتیلن و مخزن آب پلاستیکی و سایر محصولات شرکت پلاستونیک در شهر های اردبیل، پارس آباد، مشکین شهر، خلخال، گرمی پیله سوار، نمین، جعفرآباد، گیوی، نیر، سرعین وجود دارد. کلیه این محصولات دارای ۳ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.

انواع محصولات شرکت پلاستونیک قابل عرضه در شهر اردبیل

مخازن پلاستیکی خوابیده (افقی):
مخازن پلاستیکی افقی که به صورت خوابیده و بر روی پایه های پلی اتیلنی نصب شده اند از ۷۰ لیتر تا ۵۰۰۰ لیتر به صورت تک جداره و سه جداره موجود می باشند. بیشترین استفاده از مخازن پلاستیکی افقی، ذخیره آب شرب ساختمان می باشد که عمدتاً بر روی پشت بام نصب می شوند. وزن مخزن افقی به دلیل وجود پایه های پلی اتیلنی بیشتر از وزن مخزن عمودی هم حجم است.

تصاویر مخازن پلاستیکی پرفروش در اردبیل

مخازن پلاستیکی ایستاده (عمودی):
مخازن پلی اتیلن عمودی (ایستاده) از ۱۰۰ لیتر تا ۲۰۰۰۰ لیتر و در انواع تک لایه و سه لایه تولید شده و آماده فروش می باشند

مخازن پلاستیکی مکعبی – کتابی :
مخزن پلاستیکی مکعبی به گونه ای طراحی شده است تا در فضاهای بسیار باریک و کوچک نیز بتوان عبور داده و نصب شوند. درحال حاضر مخازن مکعبی پلی اتیلن پلاستونیک در حجم های ۲۳۰ لیتری ، ۸۰۰ لیتری ، ۱۰۰۰ لیتری و ۲۰۰۰ لیتری تولید شده و آماده فروش می باشند.

مخازن پلاستیکی زیرپله:
مخزن زیرپله ای با سایز ۵۰۰ لیتر و ۱۰۰۰ لیتر تولید شده اند و با توجه به نوع طراحی آن ها در اکثر فضاهای زیرپله ای ساختمان ها قابل نصب می باشند.درون بدنه این منبع آب زیرپله ای تقویت کننده هایی نصب شده است تا مشکلی بابت تغییر شکل مخزن در هنگام آبگیری ایجاد نشود. . مخازن زیرپله ای به دلیل ابعاد و نوع طراحی آنها به خوبی در مکان هایی همچون زیرپله های ساختمان ها قابل نصب می باشند.

مخازن پلاستیکی قیفی: مخزن قیفی پلاستیکی یا مخزن مخروطی پلاستیکی با داشتن انتهای پایینی قیفی شکل امکان تخلیه مایعات و مواد به شکل کامل را مهیا می کنند.مخازن قیفی در احجام ۲۰۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر و به صورت تک لایه و سه لایه در پلاستونیک تولید می شوند. از این مخازن تحت عنوان مخازن ته قیفی ، مخازن قیفی و یا مخازن زوک هم نام می برند.

منبع آب انبساط:  منبع آب انبساط به صورت دولایه فوم دار و همچنین چهار لایه فوم دار تولید و قابل فروش می باشند.مخزن انبساط فوم دار که در دسته ی مخازن انبساط باز قرار می گیرد به منظور ذخیره سازی حجم آب اضافی که بر اثر گرما ایجاد شده است مورد استفاده قرار می گیرد و باعث جلوگیری از اتلاف انرژی و گرمای آب موتورخانه می شود.

وان پلی اتیلن : وان پلی اتیلن (پلاستیکی) در حجم های ۶۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر موجود می باشند. این وان ها در بسیاری از کاربردهای شیلاتی همچون پرورش و نگهداری ماهی ، زالو ، میگو در وان پلاستیکی و همچنین کاربردهای صنعتی همچون آبکاری ، تست بتن و .. به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اند.

فروش منبع آب پلی اتیلن و وان پلاستیکی در اردبیل

استان اردبیل یکی از استان های توریستی ایران بوده که در شمال غربی کشورمان واقع شده است. این استان در فصل های گرم سال نیز دارای آب و هوایی خنک و بسیار مطلوب می باشد و به همین دلیل گردشگران بسیاری را در این فصول به خود جذب می نماید. این استان به دلیل داشتن رودها و کوهستان ها، همواره به عنوان استانی پرآب شناخته می شد ولی به دلیل کاهش بارش ها، افزایش دما و تبخیر آبهای سطحی و استفاده بیش از حد از آب های زیر زمینی با مشکل کم آبی روبرو شده است. در این راستا در بسیاری از بخش های این استان از کشت محصولات کشاورزی پر آب بر جلوگیری به عمل آمده است. البته بحران کم آبی در این استان به اندازه سایر استان های مرکزی و جنوبی کشورمان نمی باشد ولی بنا بر اعتقاد کارشناسان باتوجه به روند فعلی، استان اردبیل نیز در آینده ای نه چندان دور با بحران جدی کم آبی مواجه خواهد شد.

 هموطنان گرامی در این استان هر از گاهی با مشکل افت فشار آب ساختمان، به خصوص در ساختمان های مرتفع روبرو می شوند. عموماً برای هر این مشکل اقدام به نصب مستقیم پمپ آب به شبکه آب شهری می نمانید. اتصال مستقیم پمپ آب به شبکه آب شهری در تمامی استان های کشورمان ممنوع اعلام شده است. و حتماً باید در کنار آن از مخازن ذخیره آب استفاده نمود.ما در مطلبی با عنوان “غیر قانونی بودن نصب مستقیم پمپ آب ” به طور کامل به دلایل ممنوعیت این کار اشاره کردیم.

مخازن و منبع های آب مختلفی در بازار مخازن استان اردبیل به فروش می رسند. مخازن پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن با گرید خوراکی یکی بیش از سایر انواع مخازن مورد استقبال مردم و صنایع این استان واقع شده است.

در فروشگاه مخزن آب دات کام امکان خرید و ارسال انواع محصولات شرکت پلاستونیک وجود دارد. سفارشات بیش از ۶۰۰,۰۰۰ تومان به صورت رایگان تا دفتر باربری و یا عاملیت فروش در شهر اردبیل ارسال می شود و مشتریان گرامی می توانند کلیه محصولات را به همراه اتصالات مورد نیاز خود در یافت نمایند. ما برای کلیه محصولاتمان ۳ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش فراهم کرده ایم تا هموطنان گرامی در استان اردبیل با اطمینان کامل بتوانند اقدام به خرید نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت سفارش از طریق فرم ذیل و یا شماره های ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ – ۰۲۱۴۴۵۴۰۷۹۷ تماس حاصل نمایید.

#درخواست خرید محصولات پلاستونیک در استان اردبیل

 

موضوعات مرتبط :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفتگوی آنلاین مخزن آب دات کام