فروش ویژه
نمره 5.00 از 5
1,122,000 تومان 1,084,000 تومان
فروش ویژه
1,122,000 تومان 1,084,000 تومان
فروش ویژه
976,000 تومان 942,000 تومان
فروش ویژه
976,000 تومان 942,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه افقی

نمره 5.00 از 5
839,000 تومان 810,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی بلند

نمره 5.00 از 5
797,000 تومان 770,000 تومان
فروش ویژه
813,000 تومان 746,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی بلند

771,000 تومان 745,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه افقی

نمره 5.00 از 5
762,000 تومان 736,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی کوتاه

نمره 5.00 از 5
715,000 تومان 691,000 تومان
فروش ویژه

مخازن پلی اتیلن عمودی (مخزن پلی اتیلن عمودی )

مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی کوتاه

679,000 تومان 655,000 تومان

مخازن پلی اتیلن افقی ( مخزن افقی پلی اتیلن )

مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه با درب قفل دار

مشاوره خرید مخزن آب