بروزرسانی:یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲

آرشیو برچسب های: مخزن آب پلاستونیک

لیست قیمت مخازن پلاستیکی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی افقی 

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی عمودی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی مکعبی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی زیرپله

لیست قیمت وان پلی اتیلن

کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند. قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

برای ثبت سفارش مخزن آب پلاستونیک با تخفیف ویژه علاوه بر ثبت سفارش اینترنتی با شماره 02144548922 نیز می توانید تماس بگیرید

محصول
مخازن افقی طول
L
عرض
D
ارتفاع
H
کد قیمت
(تومان)
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 70 لیتری 71 44 48 7301 973,000  875,700 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 70 لیتری 71 44 48 7101 672,000  604,800 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 100 لیتری 73 54 58 7302 989,000  890,100 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 100 لیتری 73 54 58 7102 877,000  789,300 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 200 لیتری 99 60 68 7305 2,000,000  1,800,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 200 لیتری 99 60 68 7105 1,631,000  1,467,900 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 250 لیتری 112 62 70 7308 2,118,000  1,906,200 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 250 لیتری 112 62 70 7108 1,803,000  1,622,700 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 300 لیتری 105 70 77 7312 2,235,000  2,011,500 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 300 لیتری 105 70 77 7112 1,852,000  1,666,800 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 400 لیتری 124 70 77 2,695,000  2,425,500 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 400 لیتری 124 70 77 2,387,000  2,148,300 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 500 لیتری 135 79 86 7324 3,412,000  3,070,800 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 500 لیتری 135 79 86 7124 2,726,000  2,453,400 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 700 لیتری 171 81 91 7335 4,605,000  4,144,500 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 700 لیتری 171 81 91 7135 4,278,000  3,850,200 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 750 لیتری 155 90 98 7337 4,716,000  4,244,400 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 750 لیتری 155 90 98 7137 4,495,000  4,045,500 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 1000 لیتری 168 100 110 7351 5,607,000  5,046,300 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 1000 لیتری 168 100 110 7151 5,146,000  4,631,400 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 1000 لیتری با درب قفل دار 168 100 110 7351 ناموجود
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 1500 لیتری 202 110 116 7358 8,308,000  7,477,200 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 1500 لیتری 202 110 116 7158 7,800,000  7,020,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 2000 لیتری 202 124 135 7364 10,351,000  9,315,900 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 2000 لیتری 202 124 135 7164 9,928,000  8,935,200 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 3000 لیتری 240 140 152 7374 15,399,000  13,859,100 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 3000 لیتری 240 140 152 7174 15,073,000  13,565,700 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 4000 لیتری 250 159 170 7380 21,852,000  19,666,800 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 4000 لیتری 250 159 170 7180 21,310,000  19,179,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 5000 لیتری 245 180 190 7383 29,181,000  26,262,900 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 5000 لیتری 245 180 190 7183 28,628,000  25,765,200 
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 7500 لیتری 375 190 200 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 10000لیتری 460 190 200 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 10000 لیتری 350 210 220 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 15000 لیتری 400 240 250 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 15000 لیتری 710 190 200 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 20000 لیتری 960 190 200 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 30000 لیتری 1440 190 200 تماس
مخازن عمودی * قطر ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 100 لیتری * 52 75 6301 989,000  890,100 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 100 لیتری * 52 75 6101 888,000  799,200 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 220 لیتری * 60 102 6307 1,792,000  1,612,800 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 220 لیتری * 60 102 6107 1,494,000  1,344,600 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 350 لیتری * 69 132 6315 2,219,000  1,997,100 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 350 لیتری * 69 132 6115 1,909,000  1,718,100 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 500 لیتری * 85 119 6323 2,811,000  2,529,900 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 500 لیتری * 85 119 6123 2,592,000  2,332,800 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 550 لیتری * 72 170 6327 3,198,000  2,878,200 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 550 لیتری * 72 170 6127 2,730,000  2,457,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه کروی 900 لیتری * 133 132 6345 5,137,000  4,623,300 
مخزن پلاستیکی تک لایه کروی 900 لیتری * 133 132 6145 4,613,000  4,151,700 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری * 109 145 6351 4,745,000  4,270,500 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری * 109 145 6151 4,452,000  4,006,800 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی بلند 1000 لیتری * 88 212 6350 5,236,000  4,712,400 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی بلند 1000 لیتری * 88 212 6150 5,075,000  4,567,500 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 1500 لیتری * 121 171 6358 6,770,000  6,093,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 1500 لیتری * 121 171 6158 6,514,000  5,862,600 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 2000 لیتری * 132 188 6367 8,182,000  7,363,800 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 2000 لیتری * 132 188 6167 8,063,500  7,257,150 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 3000 لیتری * 153 208 6374 12,715,000  11,443,500 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 3000 لیتری * 153 208 6174 12,691,000  11,421,900 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی کوتاه 5000 لیتری * 222 160 6383 20,169,000  18,152,100 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی کوتاه 5000 لیتری * 222 160 6183 19,844,000  17,859,600 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی بلند 5000 لیتری * 188 225 6384 20,822,000  18,739,800 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی بلند 5000 لیتری * 188 225 6184 20,219,000  18,197,100 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 10000 لیتری * 249 235 6396 39,658,000  35,692,200 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 10000 لیتری * 249 235 6196 38,908,000  35,017,200 
مخزن پلاستیکی عمودی سه لایه 20000 لیتری * 290 340 * 74,130,000  66,717,000 
مخازن مکعبی طول عرض ارتفاع کد محصول قیمت (تومان)
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 230 لیتری 60 40 125 5312  2,339,800  2,105,800 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 230 لیتری 60 40 125 5112 2,234,000  2,010,600 
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 800 لیتری 170 90 70 5340  5,638,000  5,074,200 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 800 لیتری 170 90 70 5140 5,361,000  4,824,900 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی 1000 لیتری 163 63 140 5350 7,065,000  6,358,500 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی 1000 لیتری 163 63 140 5150 5,852,000  5,530,500 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی 2000 لیتری 215 70 200 5364  12,926,000  11,633,400 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی 2000 لیتری  215 70 200 5164  11,988,000  10,789,200  
>مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 500 لیتری KU 128 88 95 4,215,456 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 500 لیتری KU 128 88 95  3,927,000  3,534,300 
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 1000 لیتری PL 170 90 105 5352  7,045,000  6,358,500 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 1000 لیتری PL 170 90 105 5152 6,114,000  5,530,500 
وان پلاستیکی  طول عرض (قطر) ارتفاع کد محصول قیمت (تومان)
وان پلاستیکی 60 لیتری 73 73 17 715,000  643,500 
وان پلاستیکی 100 لیتری KU 67 67 40 984,000 
وان پلاستیکی 100 لیتری PL 97 55 26 1,034,000  930,600 
وان پلاستیکی 150 لیتری KU 99 69 41 1,377,000 
وان پلاستیکی 200 لیتری PL 98 66 51 1,661,000  1,494,900 
وان پلاستیکی 500 لیتری PL 138 84 63 3,608,000  3,247,200 
وان پلاستیکی 500 لیتری KU 144 89 61 3,436,000 
وان پلاستیکی 700 لیتری KU 148 100 79 3,894,000 
وان پلاستیکی 800 لیتری PL 122 116 78 4,867,000  4,380,300 
وان پلاستیکی 1000 لیتری KU 211 100 71 4,891,000 
وان پلاستیکی 1000 لیتری PL 210 110 67 5,136,000  4,622,400 
وان پلاستیکی 1300 لیتری KU 212 122 79 7,331,000 
وان پلاستیکی 1500 لیتری PL 213 115 91 8,019,000  7,217,100 
وان پلاستیکی 2000 لیتری PL 248 135 87 11,580,000  10,422,000 

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

لیست قیمت مخازن قیفی پلاستیکی

برای اطلاع از نحوه خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن در تهران کلیک نمایید.