بروزرسانی:چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹
برای خدمات فنی مخزن و پمپ آب کمکتان می کنیم (کلیک کنید)
#کرونا را شکست می دهیم#من ماسک میزنم

فروش مخزن آب پلی اتیلن و وان پلاستیکی در همدان

فروش مخزن آب پلی اتیلن و وان پلاستیکی در همدان

فروش انواع مخازن آب پلی اتیلن و وان های پلاستیکی پلاستونیک در همداندرخواست خرید مخزن آب پلی اتیلن و وان پلاستیکی در استان همدان (کلیک کنید)

به قیمت محصولات ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

قیمت مخزن آب پلی اتیلن و پلاستیکی در همدان 

نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت

(ریال)

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی

7144
48
2,850,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
714448 1,960,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
735458 2,900,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
7354582,570,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی 9960685,870,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
9960685,010,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی 11262706,210,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی 11262705,290,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
10570776,550,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
10369786,420,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی 10570775,430,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
12470777,900,000

مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
12470777,000,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
135798610,000,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 13375899,790,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 1367988تماس بگیرید
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 13579868,000,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی 171819113,510,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی 171819112,550,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
155909814,230,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
155909813,180,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
170889513,320,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
16810011016,450,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
1659810916,040,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
168100110تماس بگیرید
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
16810011015,090,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
16610311418,180,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
20211011624,370,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412123,690,000

مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو 202114116تماس بگیرید
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی 20211011622,890,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
20212413530,370,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU2
20212413529,380,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
21312012529,380,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
202124135تماس بگیرید
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی 20212413529,130,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
24014015245,180,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
23614115241,780,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی 24014015244,230,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 25015917064,110,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
25015917062,520,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
24518019085,620,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
23017518878,810,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
24518019084,000,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 320205210تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 350210220تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 360197219*
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار250190200تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله128889511,360,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله128889510,580,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
1709010520,670,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله
1709010517,940,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله
2049810526,440,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله
2049810524,860,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله PT 196110117تماس*
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله PT 196110117تماس*
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی50582,360,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی50582,160,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی52752,900,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50733,260,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی52752,470,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی55854,000,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی
55853,120,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
601025,250,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
601024,380,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
691326,510,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
661326,350,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی 691325,600,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
791216,710,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
851198,240,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
841297,890,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
851197,600,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
721709,640,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی 721708,310,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU7118510,280,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU9413711,410,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
13313215,070,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
13313213,530,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
10914513,920,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) 10914513,060,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) 8821215,360,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020814,690,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 109145تماس بگیرید
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
8821214,890,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516315,910,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 12117219,860,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
12316420,650,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی 12316419,110,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه 10820020,150,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه 10820019,520,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 13218824,000,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018423,450,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی 13218823,660,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 15320837,580,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند13525735,210,000 *
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420535,560,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی 15320837,310,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی 18020244,741,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلند 15724844,741,000 *
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
22216059,180,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) 22216058,230,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) 18822561,090,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 18822559,330,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU17025058,600,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
22219066,550,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی 22219065,620,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
21123785,690,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 255235 116,370,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342 121,190,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250 117,410,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی 255235 114,160,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT 256340 175,090,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 255325 172,330,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی255325 166,400,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی 290340 213,640,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی
290340 206,830,000
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابیمخازن مکعبی و کتابی
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی6040125 7,120,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی6040125 6,550,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی14250110 10,910,000
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی14250110 9,770,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی1709070 16,540,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی 1709070 15,730,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی خوابیده 18110169 18,530,000 *
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی16362140 20,730,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی
16362140 18,030,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی
21111484 27,970,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی
23112790 35,354,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی 21570200 37,920,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی21570200 33,940,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفیمخازن پلی اتیلن قیفی و ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه7486 6,660,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74865,720,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه74161 12,480,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه74161 10,460,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه133127 19,290,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه133127 15,680,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه133167 26,870,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه133167 24,170,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه133208 32,070,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه133208 29,830,000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه158237 41,497,000*
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه183287 58,932,000 *
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327 120,988,000 *
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250190200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 80 لیتری فوم دار 50583,660,000
انبساط 100 لیتری فوم دار 52754,310,000
انبساط 150 لیتری فوم دار 55855,330,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 601027,170,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 691329,030,000
انواع وان حمام پلاستیکی وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک TP1261266966-466,790,000
وان حمام کوچک PT1201206246تماس
وان حمام بزرگ PT1501506446تماس
وان حمام بزرگ TP1581586967-467,990,000
وان حمام بزرگ PT1601607439تماس
انواع وانوان
وان 60 لیتری 7373172,060,000
وان 100 لیتری KU 6767402,970,000

وان 100 لیتری PL 9755262,970,000
وان 150 لیتریKU
9969414,370,000
وان 200 لیتری PL
9866514,780,000
وان 300 لیتری KU
16595316,440,000
وان 500 لیتری PL138846310,390,000
وان 500 لیتری KU144896110,390,000
وان 700 لیتری KU1481007912,390,000
وان 800 لیتری PL
1221167814,020,000
وان 1000 لیتری KU
2111007114,800,000
وان 1000 لیتری PL2101106714,800,000
وان 1300 لیتری KU2121227921,690,000
وان 1500 لیتری PL2131159123,110,000
وان 2000 لیتری PL2481358733,370,000
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضیمخازن پلی اتیلن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه146976010,400,000
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه1691277616,098,000
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه2251499129,880,000
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه25316311444,490,000
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه28619213682,020,000
مخازن نیسانیمخازن پشت نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT18016212035,180,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT17315712935,180,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT2101519536,032,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT18215613335,180,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT17315712937,184,000

مخزن پلی اتیلن در همدان، فروش مخزن آب در همدان، تانکر آب پلاستیکی در همدان، خرید مخزن آب، مخزن پلاستیکی در همدان

  • فروش انواع مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی ، وان ، منبع انبساط ، مخزن تحت فشار و سایر محصولات پلی اتیلنی شرکت پلاستونیک در استان همدان ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲  ۰۲۱۴۴۵۴۱۳۷۵
  • برای سفارش و خرید مخزن آب پلی اتیلن و تانکر پلاستیکی در استان همدان و  شهر های ملایر، نهاوند، اسدآباد، تویسرکان، بهار، کبودر آهنگ با شماره های ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲  ۰۲۱۴۴۵۴۱۳۷۵ تماس حاصل فرمایید.

انواع محصولات شرکت پلاستونیک قابل عرضه در شهر همدان

مخازن پلاستیکی خوابیده (افقی):
مخازن پلاستیکی افقی که به صورت خوابیده و بر روی پایه های پلی اتیلنی نصب شده اند از ۷۰ لیتر تا ۵۰۰۰ لیتر به صورت تک جداره و سه جداره موجود می باشند. بیشترین استفاده از مخازن پلاستیکی افقی، ذخیره آب شرب ساختمان می باشد که عمدتاً بر روی پشت بام نصب می شوند. وزن مخزن افقی به دلیل وجود پایه های پلی اتیلنی بیشتر از وزن مخزن عمودی هم حجم است.

تصاویر مخازن پلاستیکی پرفروش در همدان

مخازن پلاستیکی ایستاده (عمودی):
مخازن پلی اتیلن عمودی (ایستاده) از ۱۰۰ لیتر تا ۲۰۰۰۰ لیتر و در انواع تک لایه و سه لایه تولید شده و آماده فروش می باشند

مخازن پلاستیکی مکعبی – کتابی :
مخزن پلاستیکی مکعبی به گونه ای طراحی شده است تا در فضاهای بسیار باریک و کوچک نیز بتوان عبور داده و نصب شوند. درحال حاضر مخازن مکعبی پلی اتیلن پلاستونیک در حجم های ۲۳۰ لیتری ، ۸۰۰ لیتری ، ۱۰۰۰ لیتری و ۲۰۰۰ لیتری تولید شده و آماده فروش می باشند.

مخازن پلاستیکی زیرپله:
مخزن زیرپله ای با سایز ۵۰۰ لیتر و ۱۰۰۰ لیتر تولید شده اند و با توجه به نوع طراحی آن ها در اکثر فضاهای زیرپله ای ساختمان ها قابل نصب می باشند.درون بدنه این منبع آب زیرپله ای تقویت کننده هایی نصب شده است تا مشکلی بابت تغییر شکل مخزن در هنگام آبگیری ایجاد نشود. . مخازن زیرپله ای به دلیل ابعاد و نوع طراحی آنها به خوبی در مکان هایی همچون زیرپله های ساختمان ها قابل نصب می باشند.

مخازن پلاستیکی قیفی: مخزن قیفی پلاستیکی یا مخزن مخروطی پلاستیکی با داشتن انتهای پایینی قیفی شکل امکان تخلیه مایعات و مواد به شکل کامل را مهیا می کنند.مخازن قیفی در احجام ۲۰۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر و به صورت تک لایه و سه لایه در پلاستونیک تولید می شوند. از این مخازن تحت عنوان مخازن ته قیفی ، مخازن قیفی و یا مخازن زوک هم نام می برند.

منبع آب انبساط:  منبع آب انبساط به صورت دولایه فوم دار و همچنین چهار لایه فوم دار تولید و قابل فروش می باشند.مخزن انبساط فوم دار که در دسته ی مخازن انبساط باز قرار می گیرد به منظور ذخیره سازی حجم آب اضافی که بر اثر گرما ایجاد شده است مورد استفاده قرار می گیرد و باعث جلوگیری از اتلاف انرژی و گرمای آب موتورخانه می شود.

وان پلی اتیلن : وان پلی اتیلن (پلاستیکی) در حجم های ۶۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر موجود می باشند. این وان ها در بسیاری از کاربردهای شیلاتی همچون پرورش و نگهداری ماهی ، زالو ، میگو در وان پلاستیکی و همچنین کاربردهای صنعتی همچون آبکاری ، تست بتن و .. به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اند.

فروش منبع آب پلی اتیلن و پلاستیکی در همدان

شهر همدان در مناطق غربی و کوهستانی ایران واقع شده است و از شهر های سردسیر کشورمان به حساب می آید. متاسفانه این استان و شهرهای همجوار آن مثل بسیاری از کلانشهرهای کشورمان با مشکلات جدی کم آبی و حتی بی آبی مواجه است. این مشکل بیش از همه در بخش کشاورزی قابل روئیت است و صنعت کشاورزی این استان را با چالش های بزرگی روبرو کرده است. کاهش بارشها ، حفرچاه های غیر مجاز و عدم مدیریت مصرف آب در طی سالیان متمادی از علل اصلی خشکسالی و کم آبی در این استان می باشد.

در فصول گرم سال به دلیل افزایش تبخیر آب پشت سدها و افزایش مصرف در بخش های خانگی، کشاورزی و صنعتی موجب شده است تا در برخی از مناطق این استان با جیره بندی و یا کاهش افت فشار آب روبه رو شویم. به همین دلیل باید برای کاهش هر چه بیشتر تبعات این مشکلات تمهیداتی چیده شود. یکی از راه کارها برای حل مشکل افت فشار آب ساختمان ها در استان همدان استفاده از مخازن ذخیره آب است. با توجه به ممنوعیت اتصال مستقیم پمپ های آب به لوله های آب شهری، حتماً نیاز به استفاده از مخازن آب خواهید داشت. شرکت پلاستونیک مدتی است خدمات فروش و ارسال مخازن آب پلی اتیلن و پلاستیکی در شهر همدان را راه اندازی کرده است. در این سرویس سفارشات بیش از ۶۰۰,۰۰۰ تومان به صورت رایگان تا دفتر باربری و یا عاملیت فروش در شهر همدان ارسال می شود و مشتریان گرامی می توانند کلیه محصولات را به همراه اتصالات مورد نیاز خود در یافت نمایند. ما برای کلیه محصولاتمان ۳ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش فراهم کرده ایم تا هموطنان گرامی در استان همدان با اطمینان کامل بتوانند اقدام به خرید نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت سفارش از طریق فرم ذیل و یا شماره های ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲ – ۰۲۱۴۴۵۴۰۷۹۷ تماس حاصل نمایید.

درخواست خرید محصولات پلاستونیک در استان همدان

 

موضوعات مرتبط :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفتگوی آنلاین مخزن آب دات کام