بروزرسانی:پنجشنبه, ۳ فروردین , ۱۴۰۲

فروش مخزن آب پلی اتیلن در آبادان

مخزن آب پلی اتیلن آبادان

فروش مخزن آب پلی اتیلن در آبادان، اهواز و خرمشهرثبت درخواست خرید مخزن آب پلی اتیلن در آبادان و اهواز (کلیک کنید)

به قیمت های ذیل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

قیمت مخزن آب پلی اتیلن در آبادان، اهواز و خرمشهر

نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت

(ریال)
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی PL50586,680,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی PL50586,100,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی PL52758,200,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50737,849,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی PL52757,360,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی PL558511,300,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی PL
55858,810,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی PL
6010214,840,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU669614,230,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی PL
6010212,360,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی PL
6613218,380,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
6613217,610,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی PL 6613215,800,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
7912118,290,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی PL
8511923,280,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
8412922,340,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی PL
8511921,470,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی PL
7217026,490,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی PL 7217022,620,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU7118528,000,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU9413731,030,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی PL
13313242,540,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی PL
13313238,200,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) PL
10914539,300,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) PL10914536,870,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) PL 8821243,360,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020841,604,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 109145تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL
8821242,030,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516343,260,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی PL 12117256,070,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
12316453,794,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی PL 12117253,950,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه PL 10820056,900,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه PL 10820055,080,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی PL 13218867,750,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL11323767,750,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018465,012,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی PL 13218866,770,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL 11323766,770,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی PL 153208105,300,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL 136246105,300,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL 136246105,100,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420591,660,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی PL 153208105,100,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PL 183185132,320,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی PL 183185129,840,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT 177195133,570,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT 157248131,590,000 *

مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) PL
222160167,020,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) PL 222160164,340,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) PL 188225172,440,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL 188225167,440,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU170250145,680,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی PL
222190192,980,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی PL 222190185,200,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
220240211,810,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی PL
195295260,550,000
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی PL
195295252,980,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی PL 255235 328,430,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342 333,140,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250 301,790,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی PL 255235 322,210,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT 256340 481,310,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PL 255325 486,350,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی PL255325 469,650,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی PL 290340 613,900,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی PL 290340 583,770,000
مخزن 30000 لیتری سه لایه و تک لایه عمودی 305453تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی PL

7144
48
8,050,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی PL
714448 5,550,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی PL
735458 8,200,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی PL
7354587,260,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی PL 99606816,560,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی PL
99606813,500,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی PL 112627017,550,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی PL 112627014,940,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی PL
105707718,500,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
103697817,720,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی PL 105707715,330,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی PL
124707722,320,000

مخزن 400 لیتری تک لایه افقی PL
124707719,760,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی PL
135798628,260,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 133758928,000,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 1367988تماس
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی PL 135798622,580,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی PL 171819138,140,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی PL 171819135,420,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی PL
155909839,050,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی PL
155909837,220,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
170889536,200,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی PL
16810011046,420,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
1659810944,500,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
168100110تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی PL
16810011042,610,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
16610311449,400,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی PL
20211011668,800,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412166,000,000

مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو 202114116تماس
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی PL 20211011664,590,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی PL
20212413585,720,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
21312012582,210,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
202124135تماس
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی PL 20212413582,210,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی PL
240140152127,520,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
236141152122,300,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی PL 240140152124,800,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی PL 250159170180,960,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی PL
250159170176,400,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی PL
245180190241,660,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
230175188231,850,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی PL
245180190237,080,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 320205210تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 350210220تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 360197219434,160,000*
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشی450225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH500500255235تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH850850255160تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله KU128889532,720,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله KU128889530,495,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله PL 1709010558,340,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله PL 1709010550,630,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله PL
20410212074,630,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله PL
20410212070,160,000
تانکر مادولار 30000 لیتری افقی1400180200تماس
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابیمخازن مکعبی و کتابی
مخزن 100 لیتری سه لایه مکعبی KU4242719,611,000
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL6040125 19,370,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL6040125 18,500,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL14250110 30,800,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU13148120 29,850,000
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL14250110 27,580,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی PL1709070 46,700,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی PL 1709070 44,400,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی افقی 18510269 50,940,000 *
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL16362140 58,500,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL
16362140 50,880,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی افقی
21111484 76,880,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی افقی
23112790 97,160,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL 21570200 107,050,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL21570200 99,280,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفیمخازن پلی اتیلن قیفی و ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه PL7486 18,810,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه PL748616,150,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه PL74161 35,220,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه PL74161 28,180,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه PL133127 54,450,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه PL133127 44,260,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه PL133167 75,840,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه PL133167 68,220,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه PL133208 90,500,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه PL133208 84,230,000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه PL158237 122,050,000*
مخزن قیفی 5000 لیتری سه لایه PL179269187,110,000
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه PL179269177,860,000
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327 355,850,000 *
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250190200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 80 لیتری فوم دار 505810,350,000
انبساط 100 لیتری فوم دار 527512,200,000
انبساط 150 لیتری فوم دار 558515,060,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 6010220,230,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 6913225,490,000
مخزن 20000 لیتری عمودی-265420تماس
انواع وان حمام پلاستیکی وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک PL1331266966-4617,200,000
وان حمام بزرگ PL1531537558-4818,400,000
وان حمام بزرگ PL1581586967-46تماس
وان حمام بزرگ PT1601607439تماس
انواع وانوان
وان 60 لیتری PL 7373175,920,000
وان 100 لیتری KU 6767408,560,000

وان 100 لیتری PL 9755268,650,000
وان 150 لیتری KU
99694111,930,000
وان 200 لیتری KU
100685113,750,000
وان 200 لیتری PL
98665113,750,000
وان 300 لیتری KU
165953115,900,000
وان 500 لیتری PL138846329,880,000
وان 500 لیتری KU144896129,880,000
وان 700 لیتری KU1481007933,720,000
وان 800 لیتری PL
1221167840,300,000
وان 1000 لیتری KU
2111007142,540,000
وان 1000 لیتری PL2101106742,540,000
وان 1300 لیتری KU2121227963,520,000
وان 1500 لیتری PL2131159166,400,000
وان 2000 لیتری PL2481358795,900,000
وان 2400 لیتری PT2871836098,300,000
وان 2500 لیتری PT246100100107,780,000
وان 4000 لیتری PT260124124172,890,000
وان 4000 لیتری کرکره ای261126129تماس
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضیمخازن پلی اتیلن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه146976028,570,000
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه1691277644,250,000
مخزن بیضی 2000 لیتری تک لایه2251499182,150,000
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه253163114122,290,000
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه286192136225,450,000
مخازن نیسانیمخازن پشت نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT180162120تماس
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT173157129تماس
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT21015195تماس
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT182156133تماس
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT173157129تماس

فروش مخزن آب در آبادان

  • فروش انواع مخازن آب پلی اتیلن (پلاستیکی) به منظور ذخیره سازی آب شرب در شهر آبادان، خرمشهر و اهواز . برای اطلاعات بیشتر و کسب مشاوره های تخصصی با شماره های 02144548922  تماس حاصل نمایید.
  • امکان ارسال رایگان سفارشات تا دفتر باربری در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، دزفول، اندیمشک، ماهشهر، سربندر، بندرامام، امیدیه، سوسنگرد، گتوند، شوشتر در حال حاضر وجود ندارد . برای اطلاع از هزینه حمل در سایر شهرهای استان خوزستان با کارشناسان فروش تماس حاصل نمایید.

تصاویر مخزن آب پلی اتیلن در آبادان

مخزن آب پلی اتیلن آبادان
مخزن آب پلی اتیلن آبادان

 

تصاویر مخزن آب پلی اتیلن در اهواز

مخزن آب پلی اتیلن در اهواز
مخزن آب پلی اتیلن در اهواز

تصاویر برخی از مخازن آب پلی اتیلن در خرمشهر

فروش مخزن آب پلی اتیلن در خرمشهر
فروش مخزن آب پلی اتیلن در خرمشهر

 

فرم درخواست خرید مخزن پلی اتیلن در آبادان

فروش ویژه
ناموجود
764,000 تومان
فروش ویژه
ناموجود
1,528,000 تومان
فروش ویژه
ناموجود
1,916,000 تومان
ناموجود
2,460,000 تومان
فروش ویژه
ناموجود
7,879,000 تومان
فروش ویژه
ناموجود
13,778,000 تومان

خرید مخزن آب در آبادان،اهواز و خرمشهر

نیاز به خرید مخزن آب در آبادان، خرمشهر و اهواز دارید؟ لطفاً ادامه مطلب را مطالعه نمایید.

استان خوزستان و به طور ویژه شهرهای اهواز،خرمشهر، آبادان در فصول گرم سال، به دلیل دمای بالا و کاهش و شوری منایع آب زیرزمینی و سطحی، با مشکل کم آبی و حتی در بعضی از اوقات جیره بندی آب مواجه می شوند. گرمای بیش از حد و افت فشار آب ساختمان و قطعی های پی در پی آب شهری، باعث بوجود آمدن مشکلات بسیاری برای هموطنان گرامی شده است.

بسیاری از هموطنان در این شهرها برای حل مشکل افت فشار آب اقدام به خرید و نصب پمپ آب و اتصال مستقیم آن به شبکه آب شهری نموده اند. ولی متاسفانه این کار علاوه بر غیر قانونی بودن مشکلات بسیاری نیز به وجود می آورد که ما در مقاله ای با عنوان “غیر قانونی بودن نصب مستقیم پمپ به کنتور آب” توضیحاتی پیرامون آن بیان کرده ایم.

برای به حداقل رسیدن این مشکلات نیاز است تا پیش از اتصال پمپ به شبکه آب شهری، از یک مخزن آب با حجم مناسب استفاده کرد یک سمت آن به شبکه آب و سمت دیگر به پمپ آب متصل شود. با توجه به مزایای مخازن پلی اتیلنی فود گرید و همچنین گرمای هوا، استفاده از مخازن آب پلی اتیلن می تواند انتخاب بسیار بهتری نسبت به مخازن آب فلزی در شهرهای جنوبی کشورمان همچون شهرهای  باشد.

فروشگاه مخزن آب دات کام برای تامین نیاز خرید مخازن آب، امکان خرید انواع مخازن آب پلی اتیلن در استان خوزستان را  از طریق دفاتر باربری با خدمات حمل رایگان فراهم کرده است.

هموطنان گرامی در استان خوزستان و شهرهای آهواز، آبادان و خرمشهر می توانند برای خرید مخزن آب در شهرشان با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و یا به طور مستقیم اقدام به ثبت سفارش اینترنتی در فروشگاه مخزن آب دات کام نمایند. ما برای محصولاتمان 5 سال گارانتی تعویض واقعی و 10 سال خدمات پس از فروش در نظر گرفته ایم.

اعطای عاملیت فروش مخازن پلی اتیلن، وان پلاستیکی و سایر محصولات پلی اتیلن مخزن آب دات کام

کلیه عزیزانی که در مناطق عنوان شده تقاضای همکاری و یا دریافت نمایندگی و عاملیت فروش دارند می توانند از طریق فرم ذیل اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کرده و برای ما ارسال نمایند.

[contact-form-7 id=”6597″]
Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
مخزن آب دات کام
Product Name
مخزن تحت فشار و مخزن پلی اتیلن
Price
IRR 1550000
Product Availability
Available in Stock

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.