منبع پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن

فروش در تهران: ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲   ۰۲۱۴۴۵۴۱۳۷۵   ۰۲۱۵۵۲۲۰۶۶۸

فروش در طبرستان: ۰۱۱۳۶۸۱۳۸۸

امکان خرید موردی با خدمات حمل رایگان

خرید اینترنتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خریدهای عمده تا 20% تخفیف از لیست قیمت مخزن/حذف پیام یا رد کردن