تصاویر مخازن آب پلی اتیلن و وان های پلاستیکی

برای مشاهده مشخصات، ابعاد و قیمت هر یک از محصولات کافی است بر روی تصویر هر محصول کلیک نمایید.

تصاویر مخازن آب پلی اتیلن افقی

مخزن 5000 لیتری افقی

مخزن 4000 لیتری افقی

مخزن 3000 لیتری افقی

مخزن 2000 لیتری افقی

مخزن 1500 لیتری افقی

مخزن 1000 افقی

مخزن 750 افقی

مخزن 700 افقی

مخزن 500 افقی

مخزن 400 افقی

مخزن 300 افقی

مخزن 250 افقی

مخزن 200 افقی

مخزن 100 افقی

مخزن 70 افقی

تصاویر منبع آب عمودی

مخزن 20000 لیتری عمودی

مخزن 10000 لیتری عمودی

مخزن 6000 لیتری عمودی

مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه

مخزن 5000 عمودی بلند

مخزن 3000 لیتری عمودی

مخزن 2000 لیتری عمودی

مخزن 1500 لیتری عمودی

مخزن 1000 لیتری عمودی بلند

مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه

مخزن 550 لیتری عمودی بلند

مخزن 500 لیتری عمودی کوتاه

مخزن 350 لیتری عمودی

مخزن 220 لیتری عمودی

مخزن 150 لیتری عمودی

مخزن 100 عمودی

مخزن 80 لیتری عمودی

تصویر مخزن کتابی، مکعبی و زیر پله ای

مخزن 2000 لیتری کتابی

مخزن زیرپله ای 1500 لیتری

مخزن زیر پله ای 1000 لیتری

مخزن کتابی 1000 لیتری

مخزن مکعبی 800 لیتری

مخزن زیر پله ای 500 لیتری

مخزن کتابی 500 لیتری

مخزن 230 لیتری مکعبی