تصاویر مخازن آب پلی اتیلن و وان های پلاستیکی

برای مشاهده مشخصات، ابعاد و قیمت هر یک از محصولات کافی است بر روی تصویر هر محصول کلیک نمایید.

تصاویر مخازن آب پلی اتیلن افقی

مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی

مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی

مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی

مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی

مخزن ۱۰۰۰ افقی

مخزن ۷۵۰ افقی

مخزن ۷۰۰ افقی

مخزن ۵۰۰ افقی

مخزن ۴۰۰ افقی

مخزن ۳۰۰ افقی

مخزن ۲۵۰ افقی

مخزن ۲۰۰ افقی

مخزن ۱۰۰ افقی

مخزن ۷۰ افقی

تصاویر منبع آب عمودی

مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی

مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی

مخزن ۶۰۰۰ لیتری عمودی

مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه

مخزن ۵۰۰۰ عمودی بلند

مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی

مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی

مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند

مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه

مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی بلند

مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی کوتاه

مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی

مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی

مخزن ۱۵۰ لیتری عمودی

مخزن ۱۰۰ عمودی

مخزن ۸۰ لیتری عمودی

تصویر مخزن کتابی، مکعبی و زیر پله ای

مخزن ۲۰۰۰ لیتری کتابی

مخزن زیرپله ای ۱۵۰۰ لیتری

مخزن زیر پله ای ۱۰۰۰ لیتری

مخزن کتابی ۱۰۰۰ لیتری

مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری

مخزن زیر پله ای ۵۰۰ لیتری

مخزن کتابی ۵۰۰ لیتری

مخزن ۲۳۰ لیتری مکعبی