بروزرسانی:یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۲

آرشیو برچسب های: مخزن پلی اتیلن

لیست قیمت مخازن پلاستیکی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی افقی 

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی عمودی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی مکعبی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی زیرپله

لیست قیمت وان پلی اتیلن

کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند. قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

برای ثبت سفارش مخزن آب پلاستونیک با تخفیف ویژه علاوه بر ثبت سفارش اینترنتی با شماره 02144548922 نیز می توانید تماس بگیرید

محصول
مخازن افقی طول
L
عرض
D
ارتفاع
H
کد قیمت
(تومان)
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 70 لیتری 71 44 48 7301 842,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 70 لیتری 71 44 48 7101 581,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 100 لیتری 73 54 58 7302 857,000  814,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 100 لیتری 73 54 58 7102 759,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 200 لیتری 99 60 68 7305 1,732,000  1,646,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 200 لیتری 99 60 68 7105 1,412,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 250 لیتری 112 62 70 7308 1,834,000  1,742,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 250 لیتری 112 62 70 7108 1,561,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 300 لیتری 105 70 77 7312 1,935,000  1,838,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 300 لیتری 105 70 77 7112 1,603,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 400 لیتری 124 70 77 2,333,000  2,217,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 400 لیتری 124 70 77 2,067,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 500 لیتری 135 79 86 7324 2,954,000  2,808,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 500 لیتری 135 79 86 7124 2,360,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 700 لیتری 171 81 91 7335 3,987,000  3,790,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 700 لیتری 171 81 91 7135 3,703,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 750 لیتری 155 90 98 7337 4,083,000  3,880,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 750 لیتری 155 90 98 7137 3,891,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 1000 لیتری 168 100 110 7351 4,854,000  4,614,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 1000 لیتری 168 100 110 7151 4,455,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 1000 لیتری با درب قفل دار 168 100 110 7351 ناموجود
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 1500 لیتری 202 110 116 7358 7,193,000  6,837,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 1500 لیتری 202 110 116 7158 6,753,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 2000 لیتری 202 124 135 7364 8,961,000  8,518,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 2000 لیتری 202 124 135 7164 8,595,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 3000 لیتری 240 140 152 7374 13,332,000  12,673,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 3000 لیتری 240 140 152 7174 13,050,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 4000 لیتری 250 159 170 7380 18,919,000  17,984,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 4000 لیتری 250 159 170 7180 18,450,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 5000 لیتری 245 180 190 7383 25,264,000  24,015,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی 5000 لیتری 245 180 190 7183 24,785,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 7500 لیتری 375 190 200 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 10000لیتری 460 190 200 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 10000 لیتری 350 210 220 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی 15000 لیتری 400 240 250 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 15000 لیتری 710 190 200 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 20000 لیتری 960 190 200 تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار 30000 لیتری 1440 190 200 تماس
مخازن عمودی * قطر ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 100 لیتری * 52 75 6301 856,000  814,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 100 لیتری * 52 75 6101 769,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 220 لیتری * 60 102 6307 1,552,000  1,474,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 220 لیتری * 60 102 6107 1,293,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 350 لیتری * 69 132 6315 1,921,000  1,826,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 350 لیتری * 69 132 6115 1,653,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 500 لیتری * 85 119 6323 2,313,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 500 لیتری * 85 119 6123 2,245,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 550 لیتری * 72 170 6327 2,769,000  2,632,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 550 لیتری * 72 170 6127 2,364,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه کروی 900 لیتری * 133 132 6345 4,254,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه کروی 900 لیتری * 133 132 6145 3,820,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری * 109 145 6351 4,108,000  3,905,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری * 109 145 6151 3,854,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی بلند 1000 لیتری * 88 212 6350 4,533,000  4,309,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی بلند 1000 لیتری * 88 212 6150 4,394,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 1500 لیتری * 121 171 6358 5,861,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 1500 لیتری * 121 171 6158 5,639,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 2000 لیتری * 132 188 6367 7,083,000  6,733,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 2000 لیتری * 132 188 6167 6,981,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 3000 لیتری * 153 208 6374 11,008,000  10,465,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 3000 لیتری * 153 208 6174 10,987,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی کوتاه 5000 لیتری * 222 160 6383 17,462,000  16,598,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی کوتاه 5000 لیتری * 222 160 6183 17,181,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی بلند 5000 لیتری * 188 225 6384 18,027,000  17,136,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی بلند 5000 لیتری * 188 225 6184 17,505,000 
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی 10000 لیتری * 249 235 6396 34,336,000  30,921,000 
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی 10000 لیتری * 249 235 6196 33,686,000  30,336,000 
مخزن پلاستیکی عمودی سه لایه 20000 لیتری * 290 340 * 64,181,000  57,798,000 
مخازن مکعبی طول عرض ارتفاع کد محصول قیمت (تومان)
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 230 لیتری 60 40 125 5312  2,025,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 230 لیتری 60 40 125 5112 1,934,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 800 لیتری 170 90 70 5340  4,880,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 800 لیتری 170 90 70 5140 4,641,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی 1000 لیتری 163 63 140 5350 6,117,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی 1000 لیتری 163 63 140 5150 5,320,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی 2000 لیتری 215 70 200 5364  11,191,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی 2000 لیتری  215 70 200 5164  10,379,000  
>مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 500 لیتری KU 128 88 95 3,433,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 500 لیتری KU 128 88 95  3,200,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 1000 لیتری PL 170 90 105 5352  6,100,000  5,800,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 1000 لیتری PL 170 90 105 5152 5,293,000 
وان پلاستیکی  طول عرض (قطر) ارتفاع کد محصول قیمت (تومان)
وان پلاستیکی 60 لیتری 73 73 17 619,000 
وان پلاستیکی 100 لیتری KU 67 67 40 895,000 
وان پلاستیکی 100 لیتری PL 97 55 26 895,000 
وان پلاستیکی 150 لیتری KU 99 69 41 1,253,000 
وان پلاستیکی 200 لیتری PL 98 66 51 1,438,000 
وان پلاستیکی 500 لیتری PL 138 84 63 3,124,000 
وان پلاستیکی 500 لیتری KU 144 89 61 3,124,000 
وان پلاستیکی 700 لیتری KU 148 100 79 3,540,000 
وان پلاستیکی 800 لیتری PL 122 116 78 4,214,000 
وان پلاستیکی 1000 لیتری KU 211 100 71 4,447,000 
وان پلاستیکی 1000 لیتری PL 210 110 67 4,447,000 
وان پلاستیکی 1300 لیتری KU 212 122 79 6,665,000 
وان پلاستیکی 1500 لیتری PL 213 115 91 6,942,000 
وان پلاستیکی 2000 لیتری PL 248 135 87 10,025,000 

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

لیست قیمت مخازن قیفی پلاستیکی

برای اطلاع از نحوه خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن در تهران کلیک نمایید.

فروش مخزن آب پلی اتیلن در همدان با ارسال رایگان

فروش مخزن آب پلی اتیلن و وان پلاستیکی در همدان

فروش انواع مخازن آب پلی اتیلن و وان های پلاستیکی پلاستونیک در همدان

با توجه به مشکلات اخیر کم آبی و قطعی آب هموطنان گرامی در شهر همدان و جهت کمک به این عزیزان در مجموعه مخزن آب دات کام امکانی فراهم نموده ایم که  تا اطلاع ثانوی  کلیه سفارشات مربوط به شهر همدان به صورت رایگان ارسال شوند. برای ثبت سفارش می توانید با شماره 02144548922 تماس حاصل نمایید و یا از طریق جدول زیر پس از انتخاب محصول مورد نظر خود به صورت اینترنتی اقدام به ثبت سفارش نمایید.

– زمان تحویل: 1 الی نهایت 2 روز کاری
– روش ارسال: ارسال از طریق باربری ها
– محل تحویل: درب دفتر باربری یا عاملیت فروش در شهر همدان


ادامه مطلب

فروش مخزن آب پلی اتیلن و پلاستیکی در یزد

مخزن آب پلی اتیلن یزد

فروش انواع مخازن آب پلی اتیلن و پلاستیکی در یزد، میبد، اردکان، بافق، مهریز، تفت و خاتم

فروش مخزن آب پلی اتیلن و پلاستیکی در یزد با 5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش با خدمات رایگان حمل تا دفتر باربری.

برای اخذ نمایندگی فروش در استان یزد و اطلاعات بیشتر با شماره 02144548922 تماس حاصل نمایید


ادامه مطلب

لیست قیمت منبع آب در قم | خرید مخزن یا تانکر آب پلی اتیلن

خرید منبع آب پلی اتیلنی و وان پلاستیکی در استان قم

لیست قیمت منبع آب در قم | خرید مخزن یا تانکر آب پلی اتیلن (پلاستیکی) در قم

قابل توجه هموطنان ساکن در استان قم، امکان ارسال مخزن، منبع یا تانکر آب و همچنین وان های پلاستیکی درب منزل وجود دارد. همچنین امکان ارسال با کمترین هزینه ممکن از طریق دفاتر باربری نیز میسر است.

آدرس انبار: تهران آزادگان خیابان شهید رجایی جنوب یک کیلومتر متر بعد از تقاطع شهدای ایران ترانسفو دست راست انتهای کوچه زردانه انبار آریایی – ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنج شنبه 8 الی 13 شماره تماس 02144548922

 

(10 خط) 02144548922
برای مشاوره و خرید محصولات مخزن آب دات کام با ما تماس بگیرید

قیمت های بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد

قیمت مخزن، منبع یا تانکر آب در قم


ادامه مطلب

مخازن قابل دفن ( مخزن پلی اتیلن قابل دفن )

مخزن مادولار

   


ادامه مطلب